Mokymo programos
Skandinavų filologija
Valstybinis kodas: 612R60001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti skandinavų filologijos bakalaurus, gebančius savarankiškai analizuoti kalbos ir literatūros raiškos formas, atlikti filologinius tyrimus, teoriškai ir praktiškai vartoti pasirinktą skandinavų (danų/norvegų/švedų) kalbą. Programa siekiama formuoti pasirinktos skandinavų kalbos vartojimo įgūdžius, siekiant aukščiausio kalbos praktinio mokėjimo lygio, suteikti teorinių žinių apie kalbos struktūrą, istoriją ir funkcionavimą, supažindinti su pasirinktos Skandinavijos šalies literatūra ir jos raida bei su tautos istorija ir kultūra; praplėsti rengiamų specialistų Šiaurės Europos regiono kompetenciją filologinių aspektų išmanymu; garantuoti fundamentalų filologinį išsilavinimą, grindžiamą bendromis europietiškomis kultūros tradicijomis; užtikrinti studentams galimybę papildomai susipažinti su kitų studijų krypčių bei sričių dalykais; formuoti savarankiško mokslinio darbo įgūdžius.
Studijų programa skirta asmenims, įgijusiems bent vidurinį išsilavinimą. Mokėti skandinavų kalbas neprivaloma, jų pradedama mokytis įstojus.
Kiekvienais metais skelbiamas priėmimas tik į vieną šios studijų programos variantą (danų, norvegų arba švedų). Būsimieji skandinavų filologijos specialistai studijuoja šiuos specialaus lavinimo dalykus: Skandinavijos šalių istoriją, šiuolaikinę danų/norvegų/švedų kalbą, danų/norvegų/švedų kalbos leksikologiją, teorinę gramatiką, germanų filologijos įvadą, senąją islandų kalbą, danų/norvegų/švedų kalbos istoriją, skandinavų literatūrą nuo viduramžių iki šiuolaikinės ir kitus dalykus. Programoje taip pat numatyti filologijos pagrindų dalykai (kalbotyros įvadas, literatūros mokslo įvadas, lotynų kalba ir pan.) ir bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (filosofijos įvadas, estetika, etika, ugdymo filosofija ir vadyba ir kt.). Studijos vyksta lietuvių ir skandinavų kalbomis.
Numatyta vertimo mokomoji praktika, integruota į studijų procesą 2 ir 4 kursuose. Per praktiką įtvirtinami darbo su danų/norvegų/švedų kalba įgūdžiai: tobulinami vertimo, tekstų analizavimo ir redagavimo gebėjimai.
Baigus skandinavų (danų/norvegų/švedų) filologijos studijų programą ir apgynus bakalaurą iš kalbotyros ar literatūros, studijas galima tęsti filologijos magistrantūros studijų programose (skandinavų filologijos, vertimo, taikomosios kalbotyros, literatūros antropologijos ir kultūros, intermedialių literatūros studijų, semiotikos ir kt.) taip pat įvairiose kitose humanitarinių ar socialinių mokslų magistrantūros studijų programose Lietuvoje ar kitose šalyse (Skandinavijoje).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programos absolventai gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos ir (skandinavų) verslo institucijose, kur reikia gerų užsienio kalbų gebėjimų ir kultūrų išmanymo, vertėjais (ES ir Lietuvoje), administratoriais, kultūros darbuotojais, konsultantais, projektų vadovais, vadybininkais, tarptautiniais koordinatoriais arba tęsti akademinę karjerą.
Skandinavų filologijos bakalauras turėtų gebėti:
" vertinti antikinės ir Europos kultūros bei literatūros kontekstą;
" svarstyti šiuolaikines kalbos ir literatūros problemas;
" raštu ir žodžiu bendrauti studijuota skandinavų kalba įvairiose situacijose;
" suprasti, referuoti, versti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų ir stilių tekstus raštu ir žodžiu švedų/norvegų/danų ir lietuvių kalbomis;
" analizuoti Skandinavijos šalių kultūrą;

Skandinavų filologijos bakalauro laipsnį galima įgyti universitetuose. Lietuvoje šią programą siūlo tik Vilniaus universitetas.
Studijų programa skirta asmenims, įgijusiems bent vidurinį išsilavinimą. Mokėti skandinavų kalbas neprivaloma, jų pradedama mokytis įstojus.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti skandinavų filologijos specialistais nėra pripažįstami.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju