Mokymo programos
Rusų filologija
Valstybinis kodas: 612U30001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - rengti rusų filologus, gebančius laisvai ir taisyklingai vartoti rusų kalbą bei versti įvairių rūšių ir stilių tekstus, rinkti kalbinę medžiagą, gretinti rusų kalbos faktus su gimtosios kalbos faktais ir taisyti kalbos klaidas, taikant prevencijos strategijas, bei dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis,.
Rusų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Priimami asmenys, kurie vidurinėje mokykloje mokėsi rusų kalbos kaip užsienio arba kaip gimtosios kalbos. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji rusų filologai studijuoja bendrąją erudiciją lavinančius dalykus (filosofijos įvadą, logiką, psichologijos įvadą, teisės pagrindus, užsienio kalbą ir kt.), filologijos pagrindus (kalbotyros įvadą, literatūros teorijos įvadą, antikinę literatūrą, klasikines kalbas, Vakarų literatūrą) ir rusų filologijos specialiuosius dalykus (šiuolaikinę rusų kalbą, šiuolaikinę rusų literatūrą, rusų kalbos istoriją, rusų literatūros istoriją, dalykinę rusų kalbą, literatūrinio teksto analizę, Rusijos kultūrą ir civilizaciją).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Pedagoginių (rusų kalbos mokymo metodikos), redagavimo ir vertimo praktinių studijų bendra trukmė - 400 val. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su rusų kalba parašyta literatūra įgūdžiai, vertimo, redagavimo, analizavimo ir kiti gebėjimai.
Studijos baigiamos bakalauro baigiamojo darbo gynimu. Įvykdžius programą ir apgynus baigiamąjį darbą įgyjamas rusų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus rusų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti Rusistikos ar kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Rusų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vertėju iš/į rusų kalbą, referentu, redaktoriumi įvairiose kultūros, švietimo ir leidybos institucijose, žiniasklaidoje.
Asmuo, įgijęs rusų filologijos bakalauro kvalifikaciją, turėtų:
- gebėti taisyklingai vartoti ir suprasti rusų kalbą (C1-C2 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis), analizuoti, interpretuoti, versti, redaguoti ir kurti tekstus, integruoti tarpdalykinių tyrimų išvadas, vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti ir susisteminti reikiamą medžiagą, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;
- žinoti rusų kalbos sistemą ir jos subtilybes, rusų literatūros istoriją, rusų literatūros vietą Europos ir pasaulio literatūros kontekste, šiuolaikines literatūros ir kalbos tyrimų metodikas, rusų kalbos ir literatūros procesus ir sieti juos su kultūros raida, vertimo teorijos pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Rusų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal rusų filologijos studijų programas.
Norintiems siekti rusų filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti rusų filologu nėra pripažįstami.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju