Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 612L10002
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti ekonomikos bakalaurus, gebančius administruoti finansus, tvarkyti monetarinę ir fiskalinę politiką, dirbti šalies ekonominėse institucijose, ministerijose, bankuose, departamentuose, miestų merijose, ūkinės savivaldos organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, ekonomikos struktūrų raidą, ekonominę geografiją, mokslinių tyrimų pagrindus, logiką, politologijos įvadą, šiuolaikines politines teorijas ir kt. bei specialybinius dalykus: aukštąją matematiką, ekonomikos teoriją, informacijos ir komunikacijos technologijas ir kt.
Studijų programoje numatytos penkios specializacijos: bankininkystė, ekonominė analizė, finansai, socialinė ekonomika, tarptautinė ekonomika.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju specialiųjų dalykų egzaminu (valstybės finansai, pinigai ir kreditas, valstybės ekonominė politika, tarptautinė ekonomika, ūkio statistika, ekonometrika). Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus ekonomikos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Ekonomikos programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti įvairaus profilio ekonomistais, finansininkais ar ekonomistais-analitikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį darbą kritiškai analizuojant ir sprendžiant socialines-ekonomines, verslo, finansų, bankininkystės problemas konkrečioje ūkio šakoje, įmonėje, organizacijoje ar ekonominiame regione bei kurti jų sprendimo modelius, naudoti kompiuterinę techniką, taikyti sistemų analizės, ekonometrikos bei statistikos metodus
- žinoti ekonomikos mokslo tendencijas, Lietuvos ir tarptautinės rinkos kūrimo ir funkcionavimo prielaidas ir procesus, vadybos ir ekonomikos krypties problemas bei jų sprendimo galimybes, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo metodus, pagrindinius ekonominės analizės metodus
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, įvairiais partneriais bei klientais
Ekonomikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairaus profilio ekonomistu, finansininku ar ekonomistu – analitiku įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, bendrovėse, bankuose, draudimo kompanijose, tarptautinių ekonominių bei finansinių organizacijų analizės, prognozavimo ir planavimo padaliniuose, vertybinių popierių biržose ir depozitoriumuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju