Mokymo programos
Sociologija
Valstybinis kodas: 612L30001
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plataus akiračio sociologus, žinančius šiuolaikinę socialinę teoriją ir metodologiją, gebančius įgytas žinias taikyti praktikoje, turinčius kūrybinius sociologinės vaizduotės bei nepriklausomo, atviro, kritiško mąstymo gebėjimus, besiremiančius sociologinio tyrimo profesine etika, suprantančius socialinius įvykius ir faktus bei savo tyrimus plačioje kultūrinėje perspektyvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aukštąją matematiką, civilizacijų istoriją, filosofijos įvadą, duomenų analizės pradmenis, socialinės filosofijos pagrindus bei specialybinius dalykus: sociologijos įvadą, sociologinių tyrimų metodologijos pagrindus, daugiamatės statistikos metodus sociologijoje, kiekybinius sociologinių tyrimų metodus, klasikinės sociologijos teorijas ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sociologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Sociologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti sociologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti sociologo darbą.
Asmuo, įgijęs sociologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai projektuoti ir atlikti kokybinius ir kiekybinius socialinius tyrimus, atlikti sociologinę socialinių klausimų ir institucijų projektavimo ekspertizę, analizuoti, vertinti ir spręsti socialinių struktūrų funkcionavimo ir kaitos problemas, suprasti šiuos klausimus vietinių, tarptautinių ir globalinių procesų perspektyvoje, priimti atsakingus sprendimus, plėtoti socialinę gerovę visuomenėje;
- žinoti sociologijos teoriją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo bei analizės metodus ir instrumentarijų, jų taikymo atvejus ir būdus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius bei priimti sprendimus, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Sociologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sociologijos studijų programą.
Norintiems siekti sociologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sociologu nėra pripažįstami.
Įgiję sociologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visuomenės nuomonės ir socialinių problemų tyrimo centruose, mokslo institutuose, įvairių lygių valstybės valdymo ir verslo padaliniuose, organizuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus rinkodaros, viešojo administravimo, viešųjų ryšių ir reklamos srityse, nevyriausybinėse organizacijose; dirbti pedagoginį darbą vidurinėse mokyklose ir kolegijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju