Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 612L50001
Kodas pagal ISCED: 51176
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos Lietuvos socialinės apsaugos sistemos specialistus, gebančius spręsti pagrindines socialines problemas, teikti socialinę pagalbą, besiorientuojančius socialinės politikos ir socialinio darbo srityje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: ekonomikos teoriją, filosofijos įvadą, politologijos įvadą, psichologijos įvadą, teisės pagrindus ir kt., bei specialybinius dalykus: socialinio darbo teoriją, socialinius darbo metodus, psichiatriją, neigaliųjų reabilitaciją ir integraciją, socialinę pedagogiką ir kt.
Vykdoma profesinė praktika skirta organizacijos pažinimui, poreikių nustatymo, pagalbos proceso planavimo, įgyvendinimo, užbaigimo ir vertinimo įgūdžių lavinimui tiesioginiame darbe su klientu. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti užmegzti ir plėtoti etiškus, teisėtus ir partneriškus santykius su vaikais, paaugliais, jaunuoliais, neįgaliais, pagyvenusiais ir senais žmonėmis, bedarbiais, iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiais, smurtą bei skurdą patyrusiais ir kt. socialinės globos reikalingais žmonėmis, konsultuoti atskirtį, smurtą, skurdą patiriančius asmenis ar jų grupes, kurti saugią emocinę bendravimo ir konsultavimo aplinką, analizuoti socialines problemas, atpažinti asmens, šeimos ar grupės poreikius, numatyti, kokios pagalbos jiems reikia, planuoti ir organizuoti šios pagalbos teikimą, pasitelkiant kitas organizacijas, įvertinti, kaip viskas vyko, kaip pasisekė, numatyti, ką reikia daryti toliau, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių socialinio darbo patirtį, bendradarbiauti su kitomis socialinės pagalbos įstaigomis, koordinuoti pagalbos teikimą, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti socialinio darbo praktiką
- žinoti kaip stiprinti asmenų, šeimų, grupių bei bendruomenių sąveiką, įtraukiant juos į bendrą tikslų siekimą, išteklių paiešką ir plėtojimą, kančios mažinimą ir jos prevenciją, socialinės politikos, paslaugų plėtotės sprendimus, projektus, atliepiančius bazinius žmonių poreikius ir palaikančius jų gebėjimų plėtotę, išteklius, būtinus šiai plėtotei ir nutrūkusių socialinių ryšių atstatymui, kelius ir būdus, įgalinančius siekti socialinio ir ekonominio teisingumo, inicijuojant socialines ar politines akcijas, įtakojant politiką, paslaugas, išteklių paskirstymą, kaip atlikti tyrimus ir vertinimą visų socialinio darbo aspektų, kaip sistemiškai tyrinėti ir eksperimentuoti, kaupiant naujas tyrimų įrodymais pagrįstas žinias, kurios gali prisidėti prie socialinio darbo praktikos tobulinimo
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniu darbuotoju socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinės rūpybos skyriuose, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių dienos centruose, bendruomenės centruose, vaikų, senų žmonių globos namuose, žmonių su negalia pensionatuose, ligoninėse, mokyklose, kalėjimuose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse. Socialiniai darbuotojai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju