Mokymo programos
Verslo informatika
Valstybinis kodas: 612I20002
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informatikos ir finansų specialistus, gebančius analizuoti verslo įmonės informacijos srautus, numatyti ir ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, mokėti projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos ar apskaitos sistemas, skirtas verslo įmonėms bei finansinėms institucijoms, teikti paramą informacinių technologijų vartotojams ir juos mokyti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universiteto informatikos mokslų krypties konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos ir finansų specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: aukštąją matematiką, lietuvių kalbos kultūrą, informacines technologijas, filosofiją, užsienio kalbą ir specialybinius dalykus: diskretinę matematiką, kompiuterių architektūrą, algoritmų teoriją, duomenų struktūras ir modelius, operacines sistemas, programavimo kalbas ir objektinį programavimą, sistemų teoriją, grafinius veiklos procesų modelius, internetines technologijas, duomenų bazių valdymo sistemas, informacijos sistemų projektavimą, dirbtinį intelektą, duomenų gavybos technologijas, ekonomikos teoriją, valstybės ir įmonės finansus, įmonių apskaitą, kompiuterizuotas apskaitos sistemas, E-bankininkystės technologijas, finansines duomenų bazes, statistiką, ekonometriją, ekonomikos modeliavimą ir prognozavimą.
Ketvirtaisiais studijų metais atliekama 12 savaičių (480 val.) profesinė praktika. Suteikiama galimybė atlikti praktiką informacinių technologijų bei verslo firmose, bankuose ir kt. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami informacijos srautų analizės ir atvaizdavimo įgūdžiai, informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo ir programavimo gebėjimai, kompiuterinių tinklų ir įmonių apskaitos sistemų analizės bei kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informacijos sistemų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus verslo informatikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ar socialinių mokslų sričių magistrantūros studijų programose.
Verslo informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti informacijos sistemų specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacijos sistemų bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatikos ir finansų specialisto darbą. Asmuo, įgijęs informacijos sistemų bakalauro kvalifikaciją, turi:
 • gebėti analizuoti bei formalizuoti verslo įmonės informacijos srautus, numatyti ir ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos arba apskaitos sistemas, skirtas verslo įmonėms arba finansinėms institucijoms, teikti paramą informacinių technologijų vartotojams ir juos mokyti;
 • žinoti informacijos pateikimo internete technologijas, kompiuterių architektūrą, informacinių sistemų projektavimo pagrindus, kompiuterių tinklus ir duomenų bazes, ekonominio modeliavimo ir prognozavimo metodus, ekonomikos teorijas, finansų ir jų apskaitos principus;
 • mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
 • informatikos ir finansų bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo informatikos studijų programą.
 • Norintiems siekti informacijos sistemų bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos ir finansų specialistu nėra pripažįstami.Įgiję informacijos sistemų bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti verslo įmonėse, finansų įstaigose, švietimo organizacijose, pramonėje.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju