Mokymo programos
Archyvistika
Valstybinis kodas: 612P12001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti archyvistikos specialistus, gebančius savarankiškai kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentus, kūrybiškai taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas.
Archyvistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos archyvų ir dokumentų bazių specialistais. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji archyvistikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informatiką, specialybės kalbą, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: Informacijos vadybą, Komunikacijos įgūdžius, Komunikacijos ir informacijos teorijas (Archyvistikos teorija ir istorija), Informacijos tvarkybą ir iešką (Dokumentų valdymas, Dokumentų saugojimas, Dokumentų archyvinis aprašymas), Ryšius su visuomene; specialiojo lavinimo dalykus: Elektroninių dokumentų valdymą, Viešąjį administravimą, Archyvų teisinį reglamentavimą; Projektų valdymą ir kt.
Atliekama profesinė praktika: Dokumentų valdymas (4 sav.), Archyvų valdymas (4 sav.) ir Baigiamoji bakalauro (8 sav.);
Praktinių studijų trukmė - 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dokumentų kaupimo, tvarkymo ir saugojimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam suteikiamas archyvistikos bakalauro laipsnis. Baigus archyvistikos studijų programą, studijas galima tęsti studijų krypčių grupėje - Komunikacija magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Archyvistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti administracijos, verslo ir rašytinio paveldo dokumentacijos vadybininko darbą.
Asmuo, įgijęs archyvistikos bakalauro kvalifikaciją, turi gebėti organizuoti ir valdyti komunikacijos ir informacijos procesus, dokumentų srautus, naudotis archyvų informacinėmis technologijomis, taikyti darbo praktikoje raštvedybos pagrindus, kalbėti bent viena užsienio kalba, panaudodamas įvairius duomenų rinkimo metodus, atlikti empyrinius tyrimus ir teikti išvadas, rengti archyvistikos projektus. Žinoti moderniąsias informacijos ir komunikacijos technologijas. Mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Archyvistikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal archyvistikos studijų programą.
Norintiems siekti archyvistikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti archyvistikos specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję archyvistikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybiniuose, privačiuose archyvuose, viešojo sektoriaus įstaigose ir institucijose, muziejuose, bibliotekose, informacijos įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju