Mokymo programos
Informologija
Valstybinis kodas: 612P10001
Kodas pagal ISCED: 51132
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas:
- suteikti žinias bei išugdyti gebėjimus, būtinus informacinei-komunikacinei vadybinei veiklai valstybės bei verslo aplinkoje, t.y. rinkti, apdoroti, ir įvertinti informaciją, planuoti ir organizuoti informacinius procesus, taikyti moderniąsias kompiuterines technologijas informacijos ir komunikacijos vadyboje.
Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos stojančiajam:
- informologijos bakalauro studijoms pageidautini universalūs gebėjimai, komunikabilumas, loginis ir analitinis mąstymas, polinkis organizaciniam darbui, imlumas socialinėms ir technologinėms naujovėms.
Pagrindiniai studijų dalykai/sandai:
- ekonomikos teorija (mikroekonomika ir makroekonomika),
- komunikacijos ir informacijos teorijos,
- mediologija,
- informacijos vadyba (įvadas, informacijos ištekliai, informacinė elgsena),
- žinių vadyba,
- informacijos teisė,
- projektų rengimas ir valdymas,
- sociologiniai informacinės veiklos tyrimo metodai,
- kompiuterinės leidybos sistemos,
- informacinės ir komunikacinės technologijos (žiniatinklio, biuro tecnologijos, duomenų bazės, informacijos sistemos. taikomoji (elektroninė) komunikacija, kognityvinės informacijos sistemos, elektroninis verslas).
- specializacijų nėra
Praktika: profesinė praktika:
"informacijos ir žinių vadybos kompetencijų ugdymas" [480 val.]
Baigiamasis darbas ir/arba baigiamieji egzaminai: bakalauro darbas
Tolesnių studijų galimybės:
- baigęs informologijos studijas, komunikacijos ir informacijos bakalauras gali tęsti studijas komunikacijos ir informacijos mokslų bei kitų socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kvalifikacijos apibūdinimas:
- komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacijos vadybininko darbą.
- absolventas gali dirbti informacijos vadybininku mokslo, kultūros ir valdymo institucijose, steigti privačias informacinių paslaugų firmas, taikyti savo žinias specializuotoje informacijos tarpininko bei konsultanto veikloje įvairiose valstybinėse bei verslo struktūrose.
Kvalifikacijos turinys (svarbiausios kompetencijos):
- komunikacijos ir informacijos bakalauras geba valdyti informaciją ir žinias, tirti informacinę ir komunikacinę veiklą, kurti ir plėtoti organizacijos informacinę strategiją, rengti informacinių sistemų projektus, panaudoti moderniąsias kompiuterines technologijas informaciniams bei komunikaciniams procesams planuoti ir organizuoti.
- žino informacijos vadybos teorijas, moderniąsias informacines-komunikacines technologijas, informacinių sistemų administravimo principus, informacinę vadybinę veiklą valstybės bei verslo aplinkoje;
- moka atsakingai, savarankiškai, sparčiai organizuoti darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, yra komunikabilus, taktiškas, mandagus, kruopštus, sąžiningas.
Šią kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Minimalus išsilavinimas, reikalingas kvalifikacijai įgyti:
- vidurinis.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti komunikacijos ir informacijos specialistais nėra pripažįstami.
Darbo ir karjeros galimybės:
- baigęs informologijos studijas, komunikacijos ir informacijos bakalauras gali dirbti informacijos vadybininku mokslo, kultūros ir valdymo institucijose, steigti privačias informacinių paslaugų firmas, taikyti savo žinias specializuotoje informacijos tarpininko bei konsultanto veikloje įvairiose valstybinėse bei verslo struktūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju