Mokymo programos
Suaugusiųjų Pagrindinio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 205001001
Kodas pagal ISCED: 21101
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Pagrindinės/Bendrosios programos
Baigimo sertifikatas: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programų suaugusiųjų švietimo institucijose paskirtis - suteikti klausytojui bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, sudaryti sąlygas įgyti naujų žinių ar papildyti turimas, išmokti dalykų, kurių dėl anksčiau galiojusių programų nebuvo galimybių mokytis.
Ugdymo turinį sudaro privalomieji mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos klausytojai renkasi laisvai. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių paskirtis:
ugdyti estetinius, bendruosius kultūrinius gebėjimus (pvz., etninė kultūra, teatras, dizainas, lietuvių tradicinis menas, choreografija, vietiniai kultūros paminklai, sveika gyvensena ir kt.);
gilinti mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, įgyti naujų kompetencijų, įtvirtinti vertybines nuostatas, atliepti profiliavimosi pradžią (pvz. taikomoji chemija, verslo aritmetika, Baltoskandijos šalių literatūra, iškalbos menas, kompiuterinė raštvedyba, ekonomika, braižyba, eksperimentinė fizika ir kt.);
turintiems ugdymosi sunkumų klausytojams padėti įveikti atsilikimą, skatinti ugdymosi motyvaciją.
Suaugusiųjų švietimo institucijose klausytojai gali rinktis mokymosi būdus ir formas.
Būdai
- nuoseklusis
- modulinis (pavienių dalykų)
Formos
- stacionari
- neakivaizdinė
- eksternu
Suaugusiųjų švietimo institucijose savaitinis valandų ar moduliui skirtų valandų kiekis yra mažesnis nei bendrojo lavinimo mokyklose. Jų skirtumą kompensuoja klausytojų gyvenimiškoji patirtis bei teisė ir sugebėjimas dalį programos mokytis savarankiškai patogiu laiku bei socialinių sąlygų apibrėžtoje vietoje (ne mokykloje).
Klausytojo mokymosi trukmė bei programos apimtis neribojama
- besimokant nuosekliuoju būdu klausytojui galioja bendrojo lavinimo mokykloms nustatyti reikalavimai.
- besimokant moduliniu būdu klausytojo ugdymo(si) programos nėra orientuotos į koncentrus. Jos orientuotos į kiekvieno dalyko kiekvienai klasei nustatytus Išsilavinimo standartus.
Profiliavimo(si) pradmenys suaugusiųjų švietimo institucijose įgyvendinami klausytojui pageidaujant.
Klausytojams besimokantiems pagal pagrindinio ugdymos(si) programas nuosekliuoju būdu, atsižvelgiant į jų pageidavimus bei gyvenimiškąją patirtį, sudaromos sąlygos baigti dalyko klasės kursą per trumpesnį nei vienerių metų laikotarpį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui bendrosios asmenybinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, išugdyti siekį ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Jonavos suaugusiųjų švietimo centras Jonavos r. J. Basanavičiaus g. 7
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras Pakruojo r. Vytauto Didžiojo g. 63
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras Trakų r. Birutės g. 42
Vilniaus Ozo vidurinė mokykla Vilnius Ozo g. 39
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras Vilnius Vykinto g. 11
Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinė mokykla Vilnius Kauno g. 43
Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų vidurinė mokykla Vilnius V. Šopeno g. 8
Vilniaus "Akiračio" suaugusiųjų vidurinė mokykla Vilnius Algirdo g. 23/T. Ševčenkos g. 6
Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla Šiaulių r. Daugėlių g. 86, Kuršėnai
Mažeikių Sodų vidurinė mokykla Mažeikių r. Sodų g. 16
Utenos Dauniškio gimnazija Utena Vaižganto g. 48
Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla Ignalinos r. Mokyklos g. 2
Kretingos suaugusiųjų mokymo centras Kretingos r. Vilniaus g. 12
Ukmergės Užupio vidurinė mokykla Ukmergės r. Linų g. 4
Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla Klaipėda I. Simonaitytės g. 24
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija Tauragės r. Žygaičių mstl.
Šiaulių Suaugusiųjų vidurinė mokykla Šiauliai Žemaitės g. 83A
Biržų "Aušros" vidurinė mokykla Biržų r. Vytauto g. 47
Joniškio "Saulės" vidurinė mokykla Joniškio r. Livonijos g. 6
Telšių suaugusiųjų vidurinė mokykla Telšių r. S. Daukanto g. 17
Trakų r. Lentvario 1-oji vidurinė mokykla Trakų r. Lauko g. 20, Lentvaris
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinė mokykla Trakų r. Klevų al. 26, Lentvaris
Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinė mokykla Pagėgiai Vilniaus g. 3
Šakių "Varpo" vidurinė mokykla Šakių r. J. Basanavičiaus g. 28
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla Jurbarko r. Kalninės g. 39
Plungės suaugusiųjų švietimo centras Plungės r. V. Mačernio g. 29
Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras Panevėžys Ramygalos g. 18
Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla Kaišiadorių r. Gedimino g. 118
Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla Alytus Miklusėnų g. 36
Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras Kėdainių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 52
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras Šilutės r. Liepų g. 16
Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras Kelmės r. Vytauto Didžiojo g. 110
Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla Kalvarija Vytauto g. 11
Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras Pasvalio r. Kalno g. 34
Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Šilalės r. D. Poškos g. 24
Švenčionių r. Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla Švenčionių r. Stoties g. 4-2, Švenčionėliai
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 32
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras Marijampolė Kauno g. 113
Kauno suaugusiųjų mokymo centras Kaunas Sandėlių g. 7
Panevėžio suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Panevėžys P. Puzino g. 12
Druskininkų švietimo centras Druskininkai M. K. Čiurlionio g. 80
Prienų "Revuonos" vidurinė mokykla Prienų r. Dariaus ir Girėno g. 6
Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinė mokykla Klaipėda Sulupės g. 26
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju