Mokymo programos
Ugniagesybos Ir Gelbėjimo Darbų Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 361086104
Kodas pagal ISCED: 33386
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti ugniagesius gelbėtojus, gebančius gesinti gaisrus, likviduoti technogeninių ir gamtinių avarijų ir nelaimių pasekmes, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.
Siekiant šių tikslų būsimieji ugniagesiai gelbėtojai mokomi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių veiklą, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrų gesinimo taktikos, gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gelbėjimo darbų transporto avarijose taktikos, gelbėjimo darbų cheminėse (radiacinėse) avarijose taktikos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos pratybų lauke. Praktinio mokymo trukmė - 16 val.. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų vykdymo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama ugniagesio gelbėtojo kvalifikacija.
Baigus ugniagesybos ir gelbėjimo darbų mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo gaisrinės saugos studijų programą.
Ugniagesybos ir gelbėjimo darbų mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ugniagesio gelbėtojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti ugniagesiu gelbėtoju žinybinėse ir savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose.
Asmuo, įgijęs ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją, turi:
- gelbėti žmones gaisruose, technogeninių ir gamtinių nelaimių metu, gesinti gaisrus, padėti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms likviduoti radiacinių, cheminių, ekologinių ir transporto incidentų pasekmes.
- vykdyti teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus, darbuotojų saugą ir sveikatą
- mokėti gesinti gaisrus, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems, dirbti kvėpavimui netinkamoje aplinkoje pasinaudojant kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis.
Ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją galima įgyti mokymo įstaigose, vykdančiose studijas pagal ugniagesybos ir gelbėjimo darbų mokymo programą.
Norintiems siekti ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ugniagesiu gelbėtoju nėra pripažįstami.
Įgiję ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti žinybinėse ir savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju