Mokymo programos
3-ios Klasės Naro Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 361086107
Kodas pagal ISCED: 33386
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti narus pagal dvi specializacijas: naras gelbėtojas, arba povandeninių techninių darbų naras, gebančius dirbti vandenyje, gelbėti žmones vandens paviršiuje ir vandenyje, vykdyti nuskendusių objektų paiešką, takelažo ir iškėlimo darbus, teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems žinoti specifinių narų ligų požymius, prevencines ir gydymo priemones.
Siekiant šių tikslų būsimieji narai mokomi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių veiklą, darbuotojų saugos ir sveikatos, narų reikmenų, nardymo technikos, narų medicinos ir pasirinktinai specializaciją: arba naro gelbėtojo specializacijos, arba povandeninių techninių darbų naro specializacijos.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos baseine ir atviruose vandenyse. Praktinio mokymo trukmė - 3,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami naro reikmenų priežiūros, nėrimo, gelbėjimo takelažinių darbų ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama naro kvalifikacija ir viena iš dviejų specializacijų: naras gelbėtojas, arba povandeninių techninių darbų naras..
3 - čios klasės naro mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

3 - čios klasės naro kvalifikacija reikalinga norint dirbti naru gelbėtoju valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, arba povandeninių techninių darbų naru Lietuvos Respublikos įmonėse ir organizacijose, pagal savo veiklos pobūdį atliekančios povandeninius darbus.
Asmuo, įgijęs ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją, turi:
- dirbti vandenyje;
- gelbėti žmones vandens paviršiuje ir vandenyje;
- vykdyti nuskendusių objektų paiešką, takelažo ir iškėlimo darbus;
- teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems;
- žinoti specifinių narų ligų požymius, prevencines ir gydymo priemones.
Naro kvalifikaciją galima įgyti mokymo įstaigose, vykdančiose studijas pagal 3 - čios klasės naro mokymo programą.
Norintiems siekti naro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti naru nėra pripažįstami.
Įgiję naro kvalifikaciją ir naro gelbėtojo specializaciją asmenys gali dirbti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, o įgiję 3 - čios klasės povandeninių techninių darbų naro specializaciją - Lietuvos Respublikos įmonėse ir organizacijose, pagal savo veiklos pobūdį atliekančiose povandeninius darbus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju