Mokymo programos
Elektrinių Traukinių Mašinistų Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362084026
Kodas pagal ISCED: 33384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 21 sav.

Anotacija arba apibūdinimas


Lietuvos geležinkeliuose šiuo metu eksploatuojama 16 elektrinių traukinių, kurie užima svarbią vietą keleivių pervežimo sistemoje. Šiam procesui organizuoti ir valdyti būtini kvalifikuoti specialistai t.y. elektrinių traukinių mašinistai. Kadangi elektrinių traukinių mašinisto darbas yra specifinis, atsakingas ir reikalaujantis nepriekaištingos sveikatos, vyksta natūrali darbuotojų kaita. Todėl AB,, Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo valdybos sprendimu reikalingas nuolatinis kvalifikuotų specialistų ruošimas.
Programos tikslas - parengti elektrinių traukinių mašinistą, gebantį remontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti riedmenis.
Mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1997. 04. 16. įsakymu Nr. 410 ,, Dėl darbo rinkos profesinio mokymo programų įregistravimo" ir pasiremiant naujais darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimais.
Mokymo trukmė - 21 savaitė.
Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas.
Teorinio mokymosi metu besimokantieji išklausys kursą, susidedantį iš šių profesinio mokymo dalykų: elektrotechnika; elektrinių traukinių įranga; elektrinių traukinių valdymas ir techninė priežiūra; automatiniai stabdžiai; TNN ir taisyklės; darbuotojų sauga ir sveikata; ekonomikos ir verslo pagrindai; ekologijos pagrindai ir aplinkos apsauga; elektros montažo darbai; mašinisto stažuotojo važiavimo praktika.
Praktinis mokymas vykdomas elektrinių traukinių depe lokomotyvų brigadų sudėtyje. Praktinis mokymas sudaro 60 % bendro valandų skaičiaus.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai baigusiems šios mokymo programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100) .
Baigęs šią mokymo programą asmuo galės dirbti AB ,, Lietuvos Geležinkeliai" Keleivių Vežimo Valdybos elektrinių traukinių ceche elektrinio traukinio mašinistu, elektrinių traukinių konduktoriumi, riedmenų remonto šaltkalviu.
Mokymo programą parengė: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos ir AB" Lietuvos geležinkeliai" specialistai


Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašasBaigęs mokymo programą elektrinių traukinių mašinistas žinos:
1.Elektrinių traukinių konstrukciją.
2.Pagrindinius mechanizmų gedimus, jų pašalinimo būdus.
3.Elektrinių traukinių paruošimo kelionei taisykles, priėmimo, patikrinimo ir pridavimo tvarką.
4.Tepimo medžiagų savybes, jų paskirtį ir naudojimą.
5.Pagrindines šaltkalvystės ir elektromontažinių darbų taisykles.
6.Gamybos ekonomikos pagrindus.
7.Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisykles.

Baigęs mokymo programą elektrinių traukinių mašinistas mokės ir sugebės:
1.Iš remonto darbų:
1.1. atlikti 3-ios elektrinio traukinio remonto šaltkalvio kategorijos ir elektros montažo darbus;
1.2. atlikti bendrosios šaltkalvystės darbus, naudotis šaltkalvio ir matavimo įrankiais;
1.3. remontuoti elektrinio traukinio mechaninę dalį depo sąlygomis;
1.4. remontuoti pneumatines ir autostabdžių sistemas;
1.5. remontuoti elektrinio traukinio elektrines mašinas, elektros aparatus, akumuliatorius.
2.Iš lokomotyvo aptarnavimo depe ir kelyje:
2.1. paruošti elektrinį traukinį kelionei;
2.2. aptarnauti elektrinį traukinį kelyje, stotyse. Stebėti lokomotyvo agregatų darbą, traukinio
būklę, signalus, geležinkelio būklę;
2.3. paruošti elektrinį traukinį perdavimui kitai brigadai;
2.4. ekonomiškai naudoti elektros energiją, tepalus ir kitas medžiagas;
2.5. teisingai naudotis priešgaisrine sistema;
2.6. vykdyti geležinkelio technikos naudojimo nuostatus, signalizacijos bei važiavimo taisyklių
reikalavimus, saugos darbe reikalavimus;
2.7. vadovauti lokomotyvo brigados darbui.
_______________________________________________________Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju