Nepatvirtinti rašto darbai
TAPYBA DAILĖS PAMOKOJE Bakalauro baigiamasis darbas TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………………………………………..3 1. TAPYBA – VAIZDUOJAMOSIOS DALĖS...
Dailė   
A. Žmuidzinavičius priklauso tiems dailininkams, kurie savo kūrybos šaknimis remiasi į gimtąjį kraštą, liaudies tradicijas folklorą. Jo kūrinių kalba labai paprasta, kaip paprastos ir meninės išraiškos priemonės. Už tat dailininkas...
Dailė   
Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas Romantizmo epochos menas ...
Dailė   
TURINYS ĮVADAS 3 I. XX A. MODERNIZMO MENO...
Dailė   
Graikų menas
2010-09-03
TURINYS ĮVADAS 1. Geometrinis menas 2. Graikija ir Rytų bei Egipto menas 3. Archajinis graikų menas 4. Klasikinė skulptūra ir...
Dailė   
Liaudies menas – profesionaliojo meno pirmtakas – išreiškia tautos pasaulėjautą, estetinį skonį ir meninės kūrybos galias. Civilizacija su savo technika, masinėmis informacijos priemonėmis, statiniais, transporto komunikacijomis,...
Dailė   
TURINYS Turinys ……………………………………………………………...2 Įvadas...
Dailė   
Graikija – šalis Balkanų pusiasalyje. Pietinę Balkanų pusiasalio dalį skalauja Viduržemio jūra, vakarinę – Jonijos jūra. Balkanų ir Mažosios Azijos pusiasalius skiria Egėjo jūra. Balkanų pusiasalio pakrantė labai raižyta. Gamta pačią...
Dailė   
Baroko menas
2010-09-03
Johanas Kepleris 1609 m. paskelbė pirmuosius du dangaus kūno judėjimo dėsnius. Dar ne taip seniai buvo manoma, kad visata - tai kažkas harmoninga, pastovu ir protingai sutvarkyta, o žmogus - jos centras. Renesanse žmogus prilygo Dievui. Dabar...
Dailė   
Bizantijos menas
2010-09-03
BIZANTIJOS MENAS TURINYS Įvadas………………………………………………………………………….3 I. Architektūra ir...
Dailė   
Meno kryptys XX a.
2010-09-03
TURINYS ĮŽANGA 2 1. Popmeno raida 3 1. 1. Popmeno pradmenys. Didžioji Britanija 3 1. 2. Neodadaizmas JAV 4 1. 3. Naujasis realizmas - europietiškasis popmenas 5 1. 4...
Dailė   
Popieriaus gamyba
2010-09-03
Turinys.................................................................................................................... 2 Įvadas....................................................................................................................... ...
Dailė   
Senovės menas
2010-09-03
Įvadas 3 Mesopotamijos menas 4 Egipto menas 5 Indijos menas 7 Kinijos menas 8 Kretos-Mikėnų menas 10 Senoves Graikijos menas 11 Senoves Romos menas 13 Literatūra 16 Turinys: TURINYS: Įvadas 3 Mesopotamijos menas 4 Egipto menas 5 Indijos menas 7 Kinijos menas 8 Kretos-Mikėnų menas 10 Senoves Graikijos menas 11 Senoves Romos menas 13 Literatūra 16 ĮVADAS Nuo senų senovės žmogus kuria...
Dailė   
Trečiojo dešimtmečio lietuvių tapybos ir kitų dailės šakų plėtotę lėmė ne tik to meto visuomenės sąlygos. Svarbų vaidmenį vaidino ir vidiniai meno plėtotės stabdžiai ir katalizatoriai. Čia reikia prisiminti XXa. Lietuvių kultūros bei...
Dailė   
ŽYMIAUSI LIETUVOS DAILININKAI (XVIII a. pabaiga – XX a. pirma pusė) Smuglevičius Pranciškus (1745–1807) – tapytojas, klasicistas, Vilniaus universiteto piešimo ir tapybos katedros įsteigėjas. Rustemas Jonas (1762–1835) –...
Dailė   
TURINYS ĮVADAS 3 1. TAUTINIAI DRABUŽIAI 4 2. AUKŠTAIČIŲ DRABUŽIAI 6 3. DZŪKŲ KOSTIUMAI 8 4. ŽEMAIČIŲ DRABUŽIAI 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 13 ĮVADAS Sakoma, kad gražiai papuoštas ir kuolas esti...
Dailė   
Tekstilė
2010-09-03
Turinys 1.Įvadas............................................................... .........................................3 2. Tekstilės raida nuo seniausių laikų iki ...
Dailė   
estetika
2010-09-03
1. Įvadas 1.1 Estetikos objektas Estetikos ir meno filosofijos objektai niekuomet nebuvo griežtai apibrėžti. Įvairiose civilizacijose, budimui atviri, priklausomi nuo žmonių požiūrio į juos supantį pasaulį, estetinius ir meno riškinius, jie...
Dailė   
EKSPRESIONIZMAS Pirmoji stambi kryptis XX a. pradžios dailėje yra ekspresionizmas. Ryškiai prieštaraudamas impresionizmui, ekspresionizmas supriešino „nenatūralias“ spalvas ir deformuotas formas su įprastinėmis, versdamas suabejoti viskuo,...
Dailė   
Abstrakcionizmas
2010-09-03
Abstrakcionizmas (lot. abstractio – nutolimas), kitaip bedaiktis, nefigūrinis menas, galutinai susiformavo jau XX a. pirmąjame dešimtmetyje ir plačiausiai reiškėsi tapyboje bei skulptūroje. Tai labiausiai prasymanymais apipainiota, beveik...
Dailė   
Marijampolės R. Jono gimnazijos IIė klasės mokinio Mariaus Švedo Referatas “Meno stiliai Lietuvoje 14 -18 a. Gotkia, renesansas, barokas”  GOTIKA, viduramžių...
Dailė   
Įvadas Užgavėnės tai slenkstis į vis ryškėjantį pavasarį. Tai mėsiedo laikotarpio pabaiga, gavėnios išvakarės - linksma ir triukšminga šventė. (Mėsiedas liaudies kalendoriuje – tai piršlybų, o jeigu ilgesnis, tai ir vestuvių...
Dailė   
1. E. Munko biografija Norvegas Edvardas Munkas (Edvard Munch) gimė 1863 m. Liotene. Gana greitai atsiskleidė anksti pradėję ryškėti gabumai, ir jau 1877 m. jis tapo kvalifikuotu tapytoju. Jo neaplenkė ligos, kamuojančios visus šeimos narius...
Dailė   
Juostų audimas
2010-09-03
ĮVADAS Ausk, močiute, drobeles, O a! jauna juosteles, — Kalbin mane bernužėlis Į svetimą Salelę. Liaudies daina j Audimas, taip dažnai minimas dainose, yra vienas seniausių lietuvių liaudies rankdarbių. Audiniuose, kaip ir kitame...
Dailė   
Renesanso menas
2010-09-03
Turinys Įžanga / p.2 Renesanso samprata ir raida. Istorinis fonas / p. 3 Renesansas kaip pasaulinės kultūros reiškinys / p. 9 Tipologiniai Renesanso estetikos bruožai / p. 10 Italų renesansinė estetika ir menas / p. 13 Išvada / p...
Dailė   
Optinis menas
2010-09-03
Optinis menas – dar vadinamas Opartu. Ši kryptis pagrįsta optiniais ir kinetiniais eksperimentais. Optinis menas dažniausiai ribojasi juodos ir baltos spalvos kompozicijomis, kurios perteikia judėjimo iliuziją. Statiškų darbų kinetiškumo...
Dailė   
Baroko epocha
2010-09-03
Turinys: Uždaviniai............................................................................................................................2 Barokas.......................................................................................................
Dailė   
Meno istorija
2010-09-03
GRAIKŲ MENAS IR JO IŠTAKOS Katas – Mikėnų kultūra yra laikoma antikos kultūros pradžia. Ji gyvavo 2000-1200 m.pr.Kr. Tai buvo 2 kultūrų lydinys (azijietiškos ir indoeuropietiškos). Tuo laikotarpiu islitų keramikos gaminiai su įdomiais...
Dailė   
Panevėžio "Minties" vidurinė mokykla Referatas Rokoko stilius Lietuvoje ir pasaulyje ...
Dailė   
I. Įvadas Juosta – viena iš seniausių ir gražiausių lietuvių liaudies audinių grupė, kurios svarbiausioji funkcija nulėmusi šio audinio pavidalą, buvo sujuosti drabužius. Vyrai ir moterys susijuosdavo vasarinius ir žieminius,...
Dailė