Nepatvirtinti rašto darbai
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS APLINKOS APSAUGOS KATEDRA Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų...
Aplinka   
TURINYS ĮVADAS..........................................................................................................................................3 1. ORO IŠTEKLIAI BEI JŲ REIKŠMĖ GAMTAI IR...
Aplinka   
TURINYS ĮVADAS 2 1. AUTOTRANSPORTO IR GELEŽINKELIO KELIAMAS TRIUKŠMAS IR JO MAŽINIMO BŪDAI 3 1.1. Autotransporto keliamas triukšmas 4 1.2. Geležinkelio keliamas triukšmas 6 1.3. Transporto keliamo triukšmo...
Aplinka   
vandens pauksciai
2010-09-02
Savitas ir dosnus Lietuvos gamtos grožis.Palyginti nedidelėje mūsų respublikos teritorijoje sutelpa tiek daug margaspalvės ir daugialypės gamtos įvairovės. Paukščiai- vieni iš ryškiausių gyvūnijos pasaulio atstovų. Jų gebėjimas skristi,...
Aplinka   
Miško reikšmė
2010-09-02
Miško reikšmė, Antropogeninis poveikis augalijai, Svarbiausios šiuolaikinės miškų biologinės įvairovės apsaugos nuostatai, Trikdžių įtaka... Turinys: Turinys Įvadas 3 Miško reikšmė 3 Antropogeninis poveikis augalijai 6 Svarbiausios šiuolaikinės miškų biologinės įvairovės apsaugos nuostatai 11 Trikdžių įtaka bioįvairovei 12 Bioįvairovės apsaugą reglamentuojantys...
Aplinka   
šiluminė aplinka
2010-09-02
Darbo aplinka      Tarp žmogaus darbą lemiančių veiksnių svarbią vietą užima gamybos aplinka. Tai gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, pedagoginių, psichologinių, kultūrinių ir kt. sąlygų visuma. Palanki darbo aplinka...
Aplinka   
TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. LR TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VANDENS NAUDOJIMĄ IR TARŠOS PREVENCIJĄ 4 3. KAI KURIŲ TEISĖS AKTŲ SĄVOKOS IR STRAIPSNIAI, SUSIJĘ SU VANDENS TARŠA 5 3.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMAS 5 3.2...
Aplinka   
Šriftas - Arial, Šrifto stilius - Įprastas, Dydis - 14, Spalva - Juoda ...
Aplinka   
T U R I N Y S ĮVADAS................................................................................................................................... 2 I. GAMTINĖS APLINKOS...
Aplinka   
Turinys Įvadas 4 1. Aplinkos procesų modeliavimo tikslai 5 2. Teorinė teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga 6 2.1. Matematinis modelis 6 2.2. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose...
Aplinka   
Turinys Įvadas 3 1. Dirvožemis ir jo savybės 3 2. Dirvožemio tarša 4 2.1. Dirvožemio biota 5 2.2. Dirvožemio erozija 6 2.3. Dirvožemio degradacija 7 2.4. Dirvožemio naikinimas 8 3. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai 9 4. Ekologinė...
Aplinka   
TURINYS ĮVADAS......................................................................................................... 3 1. ATLIEKŲ SURINKIMO BŪDAI IR ETAPAI.......................................... 4 2. PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ...
Aplinka   
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮMONĖS PASTATAMS, PATALPOMS REFERATAS Šiuo metu įstaigų pastatai rekonstruojami, statomi nauji, atsižvelgiant į reikalavimus. Klientai kelia vis didesnius reikalavimus. Įstaigų vadovai, remiantis šiomis...
Aplinka   
Turinys 2. Įvadas 3. Miskų sanitarinė būkle ir jos prognozė 4. Kenkėjai ir ligos 6. Apsaugos priemonės 7. Išvados 7. Literatūra Įvadas Siekiant užtikrinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą,...
Aplinka   
ANOTACIJA Ukmergės rajone suprojektuojama kietų buitinių atliekų (KBA) deponavimo aikštelė, kurios plotas 5,48 ha. Bendras sąvartyno plotas – 6,58 ha. Planuojamas sąvartynų eksploatacijos laikotarpis 25 metai. Visas sąvartyno skaičiuojamas...
Aplinka   
narkotikai
2010-09-02
Narkotikai Kas yra narkotikai? NARKOTIKAI - tai organinės ar neorganinės kilmės vaistinė medžiaga, vartojama gryna ar kaip sudėtinė preparatų dalis. Toks narkotikų apibrėžimas pateikiamas žodyne, tačiau jis dar ne visas. Tai kas...
Aplinka   
Aplinkos tarša
2010-09-02
Atmosferos oro teršimas Oras, kuriuo kvėpuojame, gali būti teršiamas - natūraliais komponentais: • dulkėmis; • mikroorganizmais, grybeliais; • žiedadulkėmis; • fitvaleksinais;...
Aplinka   
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Dabartinė ekologinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Aktualiausios problemos. Kur daugiausia...
Aplinka   
Agrochemijos pagrindai Objektas ir uždaviniai. Agrochemija - mokslas apie žemės ūkio augalų tręšimą, trąšų poveikį derliui ir kokybei, dirvos fizikinėms bei cheminėms savybėms. Agrochemija kaip mokslas tiria tris objektus: Pirmas...
Aplinka   
TURINYS Įvadas.........................................................................................................................................2 Evakuacija............................................................................................
Aplinka   
ĮVADAS Atliekų atsiradimas apima procesus, kurių metu paaiškėja, kad produktas nebevertingas ir arba išmetamas, arba surenkamas, kad jo atsikratytume. Pavyzdžiui, saldainių popieriukas jo savininkui paprastai būna kiek mažiau vertingas, kai...
Aplinka   
TURINYS Turinys 2 Įvadas 3 1. Radiacijos atradimo istorija 4 2. Kas yra radiacija? 4 3. Kas gali atsitikti įvykus avarijai? 5 4. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui 6 5. Gyventojų perspėjimas ir...
Aplinka   
Ozono sluoksnis
2010-09-02
TURINYS I. ĮVADAS II. LITERATŪROS APŽVALGA 5 2.1. ORO SUDĖTIS 6 2.2. OZONAS 7 2.2.1. Gerasis ir blogasis ozonas 7 2.2.2. Kas daroma, kad būtų sustabdytas ,,gerojo“ ozono nykimas?......................................8 ...
Aplinka   
STRATOSFEROS OZONO SLUOKSNIO NYKIMAS Vis dažniau ir dažniau yra susimąstoma ir kalbama apie startosferos ozono sluoksnio nykimą, jo daromą įtaką žmonijai, žemei, jo priežastis ir svarbiausia, kas laukia ateityje, jei žmonija nesusimastys...
Aplinka   
VYNMEDŽIŲ TYRIMŲ APŽVALGA 1.1. VYNMEDŽIŲ SISTEMATIKA Augalų sistematika - nuolat besivystanti botanikos mokslo šaka. Iki šiol botanikai nesutaria dėl kai kurių grupių, tarp jų ir vynmedžių taksonų, sistematines padėties. W. Schenk...
Aplinka   
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS Lietuvos ežerai ir jų raida Darbus atliko: FI-4 grupės studentas Šiauliai 2006 Ežeru vadinamas vandens plotas,...
Aplinka   
Turinys 1. POT pristatymas 2 Tekste naudojamos santrumpos 4 1.1. Pesticidai 5 1.1.1. POT pesticidų tyrimai 5 1.2. Pramoniniai patvarieji organiniai teršalai 9 1.2.1 Polichlorintų bifenilų šaltiniai 9 1.2.2. PCB toksiškumas 10 1.2.3...
Aplinka   
aplinka ir zmogus
2010-09-02
1.Biosferos sandara Erdvė kurioje egzistuoja gyvybe vadinama biosfera. Biosfera yra žemės dalis,t.y. gyvųjų organizmų egzistavimo sritis. Biosfera susidarė prieš 3.4 – 4.5 mln. metų. Susideda iš litosferos(viršutinio žemės sluoksnio),...
Aplinka   
TURINYS 1.Gamybinės praktikos darbo ataskaita ir darbo eiga.Įvadas.Gamybinės praktikos darbo eiga.Aplinkos apsaugos agentūros misija,tikslai ir prioritetai. 2.Aplinkos apsaugos agentūros darbo...
Aplinka   
Turinys 1 psl. Įvadas. 2 psl. Reikšmingiausios kraštovaizdžio erdvinės struktūros kompozicinės sąvybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. 4 psl. Reikšmingiausios kraštovaizdžio fizinių elementų kompozicinės sąvybės vertinant...
Aplinka