Nepatvirtinti rašto darbai
Turinys Įvadas 3 1. Reklamos samprata 4 2. Reklamos istorija 6 3. Reklamos reikšmė ir funkcijos 8 3.1 Reklamos reikšmė 8 3.2 Reklamos funkcijos 8 4. Reklamos tikslai 11 5. Reklamos priemonės 14 5.1 Reklamos priemonių...
Ekonomika   
TURINYS TURINYS ĮVADAS 1. PINIGAI IR JŲ SAVYBĖS 4 2. ISTORINĖ PINIGŲ RAIDA 5 2.1. Lietuvos Respublikos pinigų istorija 6 3. PINIGŲ FUNKCIJOS 6 3.1. Mainų priemonės funkcija arba mainų (cirkuliacijos)...
Ekonomika   
GAMYBOS VEIKSNIAI
2010-10-25
TURINYS ĮŽANGA..........................................................................................................................................3 1. GAMYBOS...
Ekonomika   
Įvadas...................................................................................................................................3 1.Globalizacijos...
Ekonomika   
1.TOBULOS KONKURENCIJOS SAMPRATA IR BRUOŽAI 2.TOBULOS KONKURENCIJOS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 3.TOBULA KONKURENCIJA IR EFEKTYVUMAS 4.TOBULOS KONKURENCIJOS ORGANIZAVIMO FORMA Darbas... Turinys: TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. TOBULOS KONKURENCIJOS SAMPRATA IR BRUOŽAI 3 2. TOBULOS KONKURENCIJOS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 6 3. TOBULA KONKURENCIJA IR EFEKTYVUMAS 12 4. TOBULOS KONKURENCIJOS ORGANIZAVIMO FORMA 14 IŠVADOS 16 NAUDOTA...
Ekonomika   
PLANAS 1.Analitinė dalis 1.1 Kelių transportas ir jo svarba Lietuvos ūkiui 1.1.1 Trumpo laikotarpio transporto plėtros strategija 1.1.2 Vidutinės trukmės transporto plėtros strategija 1.1.3 Ilgalaikės trukmės transporto plėtros...
Ekonomika   
Turinys 1. Etinė problema versle 2 2. Etinių problemų kilimas ir jų analizės lygmenys. 3 3. Etinių problemų klasifikavimas. 4 4. Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. 7 5...
Ekonomika   
Tarifiniai ir netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai Referatas 2004 m. TURINYS Įvadas...
Ekonomika   
UAB „VIDMANTAS IR KOMPANIJA“ GAMINAMOS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS Referatas Turinys Įvadas 3 I. Produktų savikainos kalkuliavimo esmė: bendrasis ir kintamasis kalkuliavimas 4 II. Išlaidu priskyrimas...
Ekonomika   
TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. PAPROČIŲ (TRADICINĖ) EKONOMIKA 5 3. GRYNA KAPITALISTINĖ (LAISVOSIOS VERSLININKYSTĖS) EKONOMIKA 6 4. KOMANDINĖ (PLANINĖ) EKONOMIKA 7 5. MIŠRIOJI EKONOMIKA 8 6. NAUDOTA LITERATŪRA 12 1. ĮVADAS Vienos...
Ekonomika   
VALSTYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA TURINYS I DALIS. VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS FORMULAVIMAS 2 1. Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija 2 1.1. Valstybės ekonominė sistema 2 1.2. Valstybės...
Ekonomika   
Sandėlių analizė
2010-10-25
1. SANDĖLIŲ IŠPLANAVIMAS Tam, kad suprasti sandėlio išplanavimo ir konstrukcijos reikalavimus, reikia turėti informaciją apie pagrindinius vietos reikalavimus tipiniame sandėlyje Prieš pradedant nagrinėti specifinius erdvės...
Ekonomika   
1.Dėstomo dalyko objektas, tikslas ir uždaviniai (kaip juos suprantate). Nagrinėjant įmonių organizavimo ir valdymo discipliną, vadybą kaip reiškinį galimą suskirtyti į vadovavimą žmonėms bei proceso valdymą. Taigi, Objektas: kaip...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................3 1. AB „Lietuvos paštas“...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. ILGALAIKIO TURTO SAMPRATA IR KLASIFIKAVIMAS 5 2. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA 13 2.1. IMT įkainojimas ir įsigijimo apskaita 14 2.2. IMT nusidėvėjimo esmė ir nusidėvėjimo apskaitos metodai 16 2.3. IMT netekimo (nurašymo)...
Ekonomika   
PRODUKCIJOS SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS 1. Produkcijos savikainos kalkuliavimo apibūdinimas Ekonominėje literatūroje yra įvairiausių produkcijos savikainos kalkuliavimo apibrėžimų, neretai iškraipančių tikrąją jo esmę. Produkcijos...
Ekonomika   
ĮMONĖS AB “ALITA“ ANALIZĖ Individualus savarankiškas darbas KLAIPĖDA 2006 Įmonės charakteristika 1963 m. Įkuriama įmonė „Alita“, 1973 m. Pradedamas gaminti vynuogių vynas ir...
Ekonomika   
AB IR UAB SKIRTUMAI
2010-10-25
Turinys 1. Įvadas...............................................................................................................3 2. Akcinės...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 3 1. AB „Klaipėdos kartonas“ bendra charakteristika 5 1.1. Produkcija ir teikiamos paslaugos 5 1.2. Gamybinė veikla 6 1.3. Personalas ir įmonės kultūra 7 2. AB „Klaipėdos kartonas“ organizacinės valdymo...
Ekonomika   
II DALIS. LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMAS: RAIDA, IŠORINĖ APLINKA IR PERSPEKTYVOS 1. Teoriniai – metodologiniai aspektai 1.1. Ekonomikos augimas: esmė, veiksniai, modeliai Ekonomikos augimas – centrinis visų valstybių ekonominės plėtros tikslas...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS...................................................................................................................................................3 1. Vartotojo elgsenos...
Ekonomika   
Kainos nustatymo metodai Įmonė įvertinusi paklausą, kaštus ir konkurentų prekių kainas, pasirenka vieną iš galimų kainos nustatymo metodų. Apibendrinant įvairius literatūros šaltinius, galima išskirti dažniausiai naudojamus kainos...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. DARBO UŽMOEKSTIS IR JO DYDIS 5 2. ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ 9 2.1. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai 10 3. PAGRINDINIAI DARBO APMOKĖJIMO PRINCIPAI 13 4. DARBO UŽMOKESČIO...
Ekonomika   
Įvadas Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pagrindžiama verslo idėja, nurodomas reikalingas lėšų kiekis verslo pradžiai ar plėtrai, numatomi finansavimo šaltiniai ir kt. Verslo plano paskirtis – supažindinti darbuotojus ir kitus...
Ekonomika   
Praktinė verslo įmonių patirtis parodė, kad įmonės vis dažniau vertina logistiką kaip konkurencijos įrankį, nes logistika padeda pasiekti gerų daugialypės įmonių veiklos rezultatų. Įmonės medžiagų ir gaminių vidinių ir išorinių...
Ekonomika   
Įvadas Dabartiniame verslo pasaulyje, kai prekių gamyba, paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius it...
Ekonomika   
Darbo uzmokestis
2010-10-25
DARBO UŽMOKESTIS Vilnius 2006 Turinys Turinys: Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai Darbo užmokesčio formos Darbo užmokestis Darbo užmokesčio dydį...
Ekonomika   
VERSLO VERTINIMAS, SISTEMA, METODAI, PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZAVIMAS 1. Verslo vertinimo sistema 2 1.1. Verslo vertinimo samprata ir tikslai 2 1. 2. Verslo vertinimo teisinis reglamentavimas 3 1. 3. Verslo vertinimo principai 5 1. 4...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 2 1. KARL HEINRICH MARX ASMENYBĖ 3 1.1. GYVENIMAS 3 1.2. FILOSOFINĖS IDĖJOS 3 1. 3. VEIKALAI 4 2. KARLAS MARKSAS APIE PASTOVŲJĮ IR KINTAMĄJĮ KAPITALĄ BEI PRIDEDAMOSIOS VERTĖS NORMĄ...
Ekonomika   
KLASIKINĖS TEORIJOS VIETA TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEORIJOS EVOLIUCIJOJE TURINYS Turinys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Įvadas ...
Ekonomika