Nepatvirtinti rašto darbai
ĮŽANGA Graikų filosofas Platonas buvo vienas svarbiausių ir iškiliausių Antikos mąstytojų.Jis suformulavo svarbiausias Vakarų filosofijos, psichologijos, logikos ir politikos problemas bei idėjas. Platonas (427 – 347 m. pr. Kr.) –...
Filosofija   
Michel Foucault
2010-10-25
VILNIAUS UNIVERSITETAS Filosofijos fakultetas Referatas MICHEL FOUCAULT TURINYS 1. M.Foucault...
Filosofija   
VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS FILOSOFIJOS IR SOCIALOGIJOS KATEDRA ARISTOTELIS „POLITIKA“ Politikos teorijos referatas Darbą atliko: EK61 gr. studentės Renalda Tomkevičiūtė, Justina...
Filosofija   
UTENOS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS DIENINIS SKYRIUS PLATONAS, IDEALIOS VALSTYBĖS MODELIS KURSINIS DARBAS Tikrino dėstytoja: Z. Ruzgienė Atliko: T-01 M grupės studentė Inga...
Filosofija   
PLATONAS „PUOTA arba apie meilę“ Savo veikale „Puota arba apie meilę“ Platonas aiškina apie meilės svarbą gyvenime. Savo teiginius Platonas iliustruoja siedamas meilę su dievu Erotu. „Puotoje“ taip pat aptariamos grožio, gėrio,...
Filosofija   
FILOSOFIJOS ĮVADAS (KONSPEKTAS STUDENTAMS NEAKIVAIZDININKAMS) Parengė: dėst.ekspertė V.Marcinkevičienė 2004 KAS YRA...
Filosofija   
FILOSOFINĖ ESTETIKA 1) Estetikos mokslo objektas, struktūra ir uždaviniai; 2) Estetikos santykiai su giminiškais mokslais; 3) Indoestetinės tradicijos savitumas 4) Klasikinio periodo estetika (natiašastra,gitalanadra, čatialachara); 5) Indų...
Filosofija   
Filosofijos koliokviumas Klausimai: 1. Filosofijos kilmė. 2. Filosofijos samprata (galimi apibrėžimai) ir struktūra. 3. Filosofijos santykis su mokslu, menu, religija. 4. Metafizika (Aristotelio prasme, sąvokos atsiradimas). Pasaulio...
Filosofija   
Žmogaus likimas
2010-10-25
VILNIAUS KOLEGIJA Žmogus ir likimas Filosofijos referatas STUDENTĖ.......................................................................................................... 2005 11...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 2 1. ŠALIES BENDROJI EKONOMINĖ IR POLITINĖ SITUACIJA 3 1.1. POLITINĖ SITUACIJA 3 1.2. EKONOMINĖ SITUACIJA 3 1.3. TEISINIS VERSLO REGULIAVIMAS 4 1.4. BANKAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS ISPANIJOJE 4 1.5. KAI KURIE VERSLO KAŠTAI...
Filosofija   
Įvadas Nuo XII a. pr. Kr. Viduržemio jūros pakrantėse ėmė formuotis svarbus estetikos ir meno židinys - antikinės Graikijos ir Romos kultūros, vėliau nulėmusios visą Vakarų estetinės minties raidą. Keletą šimtmečių jauna graikų...
Filosofija   
Fenomeenologijos egzamino klausimai (GALUTINIS VARIANTAS) Pastabos apie husserliškojo fenomenologijos projekto ypatumus 1. Bendras fenomenologinės filosofijos...
Filosofija   
Pragmatizmas
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS.................................................................................................................3 1. Kas yra pragmatizmas.......................................................................................4 2. Kai...
Filosofija   
Planas 1. Senovės filosofų pažiūros į sielą 3 2. Sielos samprata pagal Aristotelį 4 2.1. Trys sielos pakopos 5 2.2. Sielos ir proto santykis 5 2.3. Sielos apibrėžtumas 6 3. Proto...
Filosofija   
Pažinimo problema filosofijoje Tikslas: Apibūdinti pažinimo problemą filosofijoje. Uždaviniai: ➢ Paaiškinti kodėl filosofijoje ir apskritai gyvenime svarbus pažinimo klausimas ➢ Pagrįsti...
Filosofija   
1. ĮVADAS Laisvės vykdymas yra santykis. Mūsų kaip asmenų laisvė esmiškai skiriasi nuo būtinumo. Todėl toliau natūralu atskirai aptarti dvi laisvės vykdymo erdves – būtinumo erdvę ir laisvės erdvę. Erdvė, kurioje mes vykdome savo...
Filosofija   
Turinys : 1. Apie autorių Antaną Maceiną……………………………. 3 2. Įvadas…………………………………………………….. 4 3. Jobas – kievienas iš mūsų.……………………………….. ...
Filosofija   
1. Egzistencializmo etikos sąvokos ir požiūriai 2. Trijų egzistencijos stadijų apibūdinimas pagal S. Kierkegaard’ ą 2.1 Estetinė stadija; 2.2 Etinė stadija; 2.3 Religinė...
Filosofija   
Dievo įrodymai
2010-10-25
1.Tomo Akviniečio Dievo įrodymai. Tomas Akvinietis laikomas žymiausiu viduramžių sistematiku. Jis itin nusipelnė sujungdamas aristotelizmą ir Augustino pradėtąją krikščioniškąją tradiciją. Realizmo ir moninalizmo ginče žymiausias...
Filosofija   
KLAUSIMAI 1. FILOSOFIJOS KILMĖ, JOS ŠALTINIAI 2. FILOSOFIJOS VAIDMUO KULTŪROJE 3. FILOSOFIJOS IR KITŲ MOKSLŲ SANTYKIS 4. SENOVĖS GRAIKŲ NATŪRFILOSOFIJA 5. SOKRATAS IR SOFISTAI 6. PLATONAS 7. ARISTOTELIS 8. HELENIZMO IR ROMĖNŲ EPOCHOS...
Filosofija   
ABSURDAS ALBERTO KAMIU ESĖJE „SIZIFO MITAS“ PROBLEMA Filosofinis esė — „Sizifo mitas"—vienas iš svarbiausių A. Kamiu kūrinių. Jis parašytas 1940—1941 metais ir atspindi nepatenkintos esama padėtimi, smulkiaburžuazinės...
Filosofija   
Įvadas Šią temą pasirinkau, nes bandysiu apžvelgti, kaip idealizmas pasireiškia ugdyme. Idealizmas, ko gero, yra pati seniausia Vakarų kultūroje filosofijos tradicija, prasidėjusi dar antikoje nuo Platono. Žinoma, filosofijos ir filosofų...
Filosofija   
Laimės ir draugystes vertybės pagal Aristotelį ir Platoną. Kiekviena žmonijos dvasinės kultūros sritis, kuri yra įleidusi šaknis istorijoje ir kuri savo raidoje remiasi įgyjamų vertybių perėmimu, yra iškėlusi didžių asmenybių, su...
Filosofija   
Untitled Pragmatizmo filosofinė kryptis padarė didelį perversmą ugdymo teorijoje ir praktikoje. Pragmatizmo filosofija paremtas ugdymas skatina ieškoti ir veikti taip, kad...
Filosofija   
Visuomenė
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 3 1.VISUOMENĖS SAMPRATA, POBŪDIS IR FUNKCIJOS 4 2. BENDRUOMENĖ 5 3. SOCIALINĖ ORGANIZACIJA 6 4. VALSTYBĖ, VALDŽIA 7 5. SOCIALINĖ KONTROLĖ IR VISUOMENINĖS DISFUNKCIJOS. DEVIACIJA 8 6. KARAS IR KARIŠKIAI 10 7...
Filosofija   
Turinys Įžanga 2 Helenizmo epocha. Epikūrininkai ir stoikai 3 Malonumo ir dorybės etika 4 Epikūro pažiūros. Hedonizmas ir gyvenimo džiaugsmas 7 Priemonės laimei pasiekti 9 Išvados 11 Literatūra 12 Įžanga Graikų...
Filosofija   
2004 VILNIUS Turinys Įvadas 3 1.Tiesos koncepcijos 4 1.1.Klasikinė koncepcija 4 1.2.Neklasikinė koncepcija 4 1.3.Akivaizdumo teorija 4 1.4.Loginės darnos (koherencinė) teorija 4 1.5.Pragmatinė tiesos samprata 5 1.6.Objektyvios tikrovės...
Filosofija   
Egzistencializmas- žmogaus egzistencijos, jos prasmės ir galimybių apmąstymas Egzistencializmas- žmogaus egzistencijos, jos prasmės ir galimybių apmąstymas. Tai filosofinė kryptis, kurios...
Filosofija   
PILIETINE VISUOMENE
2010-10-25
PILIETINĖ VISUOMENĖ – DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAS Įvadas Kokia yra demokratinės valstybės klestėjimo paslaptis? Pilietinė visuomenė. Taip apibendrinančiai ir trumpai norėčiau pradėti šį rašto darbą. Pasirinkta tema domino...
Filosofija   
Įvadas Mano šio referato tikslas yra palyginti dviejų, skirtingų epochų veikėjų – filosofų – Tomo Akviniečio(viduramžiai) ir Aristotelio(antika) dorybių teorijas, kokias dorybes jie laikė svarbiausiomis, kaip vienas ar kitas iš jų...
Filosofija