Nepatvirtinti rašto darbai
HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSŲ ANALIZĖ 1.FINANSINĖ ANALIZĖ Įmonės finansinė būklė - tai jau įmonės finansinės bei ūkinės veiklos rezultatas tam tikru momentu. Finansinės analizės svarbiausi uždaviniai yra...
Finansai   
KAUNO KOLEGIJA EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS FINANSŲ RINKOS Paskaitų konspektas 1 FINANSŲ RINKOS KAIP FINANSŲ SISTEMOS DALIS 3 1.1 FINANSŲ SISTEMA IR JOS VAIDMUO EKONOMIKOJE 3 1.2 FONDŲ TIEKĖJAI...
Finansai   
Įmonių finansai
2010-09-03
TURINYS 1. Tema. Įvadas į įmonių finansų valdymą 6 1.1. Įmonių finansų bendras supratimas ir turinys 6 1.2. Įmonių finansų organizavimo principai 8 1.3. Įmonių finansų tarnybos, jų funkcijos 9 1.4. Įmonių finansiniai...
Finansai   
ĮVADAS Mes gyvename visuomenėje, kur vis svarbesni tampa asmeninių finansų valdymo sprendimai. Vis dažniau nuo mūsų veiksmų, o ypač nuo neveikimo, priklauso mūsų finansinė ateitis. Mes dar esame išlaikę tėvų ir senelių...
Finansai   
Turinys ĮVADAS 3 Trumpalaikio turto samprata ir sudėtis 4 Atsargos jų įkainojimas ir apskaitos būdai 6 Atsargų sudėtis 7 Atsargų apsakaita 10 Pirkėjų įsiskolinimai ir abėjotinos pirkėjų skolos ir jų apie jų...
Finansai   
TURINYS ĮVADAS 1. Pelningumo ir kapitalo sampratos 4 2. Pelno (nuostolio) ataskaita 5 3. Kapitalo pelningumo rodikliai 6 4. Du Pont piramidinė analizė 8 5. Pelno (nuostolio) ataskaitos ir kapitalo pelningumo analizė pagal AB “Kauno...
Finansai   
TURINYS Įvadas 3 1. Pinigų apibrėžimas 4 2. Vakarų Europos pinigai 2.1. Pinigų kilmės teorija 5 2.2. Pirmykščiai daiktiniai pinigai 7 2.3. Pirmykščiai metaliniai pinigai 9 2.4. Pirmykštės monetos 10 2.5. Vakarų Europos pinigų...
Finansai   
1.1. Finansinės analizės vieta ir reikšmė 1 paveiksle įmonių veiklos finansinė analizė pateikta, naudojant trijų pagrindinių disciplinų blokus: ekonomikos teorijos, statistikos ir buhalterinės apskaitos. Toks ryšys susiformavo tiek...
Finansai   
1. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BUHALTERINĖS APSKAITOS DARBO ORGANIZAVIMAS 1.1 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR JŲ STEIGIMO TVARKA Biudžetinė įstaiga yra savo pavadinimą turintis viešasis juridinis asmuo, visiškai arba iš...
Finansai   
TURINYS 1. ĮŽANGA………………..………..……………………………………………… 3 2. MOKESČIŲ REIKŠMĖ IR BŪTINUMAS……………………….…………… 4 3. MOKESČIŲ...
Finansai   
TURINYS 1. ĮVADAS 3 2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4 3. GAMINIŲ ASORTIMENTO ANALIZĖ 5 4. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ 7 4.1. Horizontalioji analizė 7 4.2. Vertikalioji analizė 9 5. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ...
Finansai   
TURINYS ĮVADAS...................................................................... ............................................................................ ......6 1...
Finansai   
TURINYS Įvadas 3 1.Įmonės finansai 4 2.Pinigų srautų judėjimo analizė 4 3.Pinigų srautų ataskaitos rengimas 5 3.1.Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita 6 3.2.Pinigų srautų ataskaita 6 4.Pinigų srautų...
Finansai   
TURINYS ĮVADAS 3 1 Mokesčių reikšmė ir būtinumas 5 2 Valstybės pajamų šaltiniai 6 3 Mokesčių funkcijos ir savybes 7 4 Lietuvos mokesčių istorija 10 4.1 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai 11 4.2 Rusijos...
Finansai   
Atsargų apskaita
2010-09-03
ATSARGŲ APSKAITA 5.1. Atsargų esmė Įmonių trumpalaikis turtas gali būti įvairių formų: pinigai, debetinės skolos, nebaigta gamyba, žaliavos ir medžiagos, pagaminta produkcija. Trumpalaikis turtas atsargų forma yra būtina nenutrūkstamo...
Finansai   
TURINYS ĮVADAS 2 I. ĮMONIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR JŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI 3 1.1. Įmonių finansinės ataskaitos 3 1.2. Balansas 3 1.2.1 Vertikalioji balanso analizė 5 1.2.2 Horizontalioji balanso analizė 5 1.3 Pelno (nuostolio)...
Finansai   
ĮVADAS Pastaruoju metu ekonominių tyrimų objektu vis dažniau tampa priemonės, kuriomis ištekliai sukaupiami ir paskirstomi visuomenėje. Kartu vis daugiau dėmesio skiriama veiksnių ir gaminių rinkoms, t.y. vyksmui ir aplinkai, kuri veikia...
Finansai   
Finansų rinkos
2010-09-03
TURINYS Įvadas……………………………………………………………………………….………………..1 1. FINANSŲ RINKOS IR JŲ VAIDMUO EKONOMIKOJE...
Finansai   
REFERATAS TARPTAUTINIUOSE ATSISKAITYMUOSE NAUDOJAMI MOKĖJIMO INSTRUMENTAI TURINYS Įvadas............................................................................................2 1. Tarptautinės...
Finansai   
VALIUTŲ VALDYBOS MODELIS VILNIAUS UNIVERSITETAS
Finansai   
TURINYS REFERATE VARTOJAMOS SANTRUMPOS ii ĮVADAS 1 1. EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2 1.1. ECB įkūrimas 3 1.2. ECB vaidmuo 3 1.3. ECB valdymas 4 1.3.1. ECB Valdančioji taryba 5 1.3.2. ECB Vykdomoji valdyba 5 1.3.3. ECB Bendroji taryba 6 1.3.4...
Finansai   
I. ĮVADAS Darbo užmokesčio apskaičiavimas, taip pat su tuo susijusių įmonės sąnaudų ir įsiskolinimų darbuotojams apskaita – vienas sudėtingiausių buhalterinės apskaitos barų. Tai lemia daugelis priežasčių. Pirmiausia visuomet...
Finansai   
Turinys Įvadas 2 I Teorinė dalis 3 1. Aplinkos analizė 3 2. Kainodaros tikslai 3 3. Pagrindinės kainodaros strategijos 5 4. Kainos nustatymo metodai 6 4.1. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. 6 4.2. Į paklausą orientuotas kainos...
Finansai   
TURINYS Įvadas 2 1. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai 4 1.1 Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. 4 1.2 Finansinių analizės šaltiniai ir jų ryšys. 7 1.3 Finansų analizės...
Finansai   
TURINYS 1. ĮMONĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 3 1.1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TIKSLAS 3 1.2. BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI 3 1.3. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITŲ FORMOS 4 1.4. BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS...
Finansai   
TURINYS ĮVADAS 1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA.............................................. 5 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA......................................................................... 7 2.1. Darbo užmokesčio...
Finansai   
TURINYS ĮVADAS 2 1. KOMERCINIŲ BANKŲ FINANSINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 3 1.1. KOMERCINIŲ BANKŲ FINANSINĖS ATASKAITOS 3 1.2. FINANSINĖS ANALIZĖS BŪDAI 4 1.3. BANKŲ VEIKLĄ APIBŪDINANTYS NORMATYVAI IR RODIKLIAI BEI JŲ INTERPRETAVIMAS 5 2...
Finansai   
TURINYS 1. UAB “KLAIPĖDOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS” BENDRA CHARAKTERISTIKA 3 2. BALANSO BEI PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITŲ VERTIKALI IR HORIZONTALI ANALIZĖ 5 2.1. Balanso vertikali ir horizontali analizė 5 2.1.1. Bendrovės turto vertikali ir...
Finansai   
ĮVADAS Rizikos sąvoka yra labai įvairiai aiškinama ir įvairiai suprantama. Nepakankamai teisingas verslo rizikos esmės ir prasmės suvokimas gali gerokai stabdyti pažangą. Rizika yra neatsiejama ūkinės finansinės veiklos dalis. Yra svarbu...
Finansai   
Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. AB “Alita” veiklos ir apskaitos organizavimo analizė 4 1.1. AB “Alita” veikla 4 1.2. Valdymo organizavimas 6 1.3. Kokybė ir eksportas 6 2. AB “Alita” finansinių ataskaitų analizė 7 2.1. AB...
Finansai