Nepatvirtinti rašto darbai
Turinys 2 Įvadas 3 Teorinė dalis 4 Praktinė dalis 13 UAB „Ober-Haus“ valdymas ir struktūra 13 Įmonės aprašymas 13 UAB "Ober-Haus" valdymas ir valdymo struktūra 1 Išvados 19 Naudota literatūra 20 Įvadas Organizacija –...
TURINYS 1. Turinys. 2. Įmonės veiklos aprašymas. 1. Reklama. 2. Valdymo struktūra. 3. AB„ROZALIJA“ steigimas. 4. Korespondencijos tvarkymas. 5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai). 6. Konkurentai. 7. Tekėjai. 8. Darbuotojų...
TURINYS ĮVADAS...........................................................................................................................................3 1.VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR JO ...
TURINYS ĮVADAS 3 1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS 4 2. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 4 3. DOKUMENTŲ REKVIZITAI 5 4. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR...
TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS 1 variantas. 1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO 353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5...
Raštvedyba
2010-10-25
TURINYS Įvadas 2 Raštvedybos sąvoka 3 Dokumento sąvoka 3 Bendrieji dokumento įforminimo reikalavimai 5 Formuliaras- rekvizitų visuma 6 Blankai 7 Rekvizitų spausdinimo taisyklės 8 Organizacinių dokumentų rekvizitų...
ĮVADAS RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr.5-212,Nr.70-2956), dokumentai įforminami pagal LST EN 200216:2001 ir ISO...
TURINYS ĮVADAS. 3 I. Dokumento rengimo etapai 4 II. Rengėjo žyma 6 III. Dokumentų derinimo esmė 7 IV. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas 8 V. Dokumentų tvirtinimo būdai 9 VI. Parašo dokumente...
PLANAS I. Įvadas 3 II. Dokumento sąvoka 4 III. Valdymo dokumentų klasifikavimas: 1. Dešimtainė dokumentų klasifikavimo sistema 5 IV. Dokumentų standartizavimas 7 V. Organizacinių tvarkomųjų dokumentų...
Raštvedybos taisyklėse vartojamos sąvokos: Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai. Bylų apyrašas – įstaigos sudarytų bylų apskaitos ir paieškos dokumentas. Bylų...
Tiksliai pasakyti, kada prasideda suaugusio žmogaus amžius, sudėtinga. Daugelis ekspertų mano, kad 20 metų amžių galima laikyti pradiniu momentu, tačiau svarbiausia yra ne chronologinis amžius, bet psichologiniai pokyčiai. Suaugusio žmogaus...
Turinys Įvadas.......................................................................................................... 3 Lietuvių kalbos kilmė.................................................................................... 4 Pirmosios...
TURINYS ĮVADAS........................................................................................................................3 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA..........................................................4 ĮMONĖS...
1 variantas 1.1 Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai? 2001 m. Kovo 30 d. Įsakymu Nr. 19 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius V.Grigoraitis patvirtino naujas dokumentų...
I. DOKUMENTO RENGIMO IR IFORMINIMO TAISYKLĖS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo...
Raštvedybos darbas
2010-10-25
TURINYS 1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 3 1.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 3 1.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 3 1.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 3 1.5 TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7 1.6 ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ...
TURINYS ĮVADAS 3 I. TEORINĖ DALIS 4 1.1. Dokumentas 4 1.2. Bendrieji Dokumentų įforminimo reikalavimai 4 1.3. Dokumentų rekvizitai 5 1.4. Dokumentų skirstymas 5 II. ASMENS DOKUMENTAI 6 2.1. Prašymas 6 2.2. Įgaliojimas 7 2.3. Gyvenimo...
TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 INSTITUCIJA, RENGIANTI RAŠTVEDYBĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS 4 BYLŲ NOMENKLATŪROS SAMPRATA, RŪŠYS 6 BYLŲ NOMENKLATŪROS RENGIMO TVARKA 7 BYLŲ NOMENKLATŪROS TURINYS 9 BYLOS SAMPRATA 11 BYLŲ ĮFORMINIMO...
LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 19...
1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus: 3 1.1. Kaip tvarkomi ir registruojami gaunami dokumentai? 3-4 1.2. Kaip tvarkomi ir registruojami įstaigoje parengti dokumentai? (informaciniai siunčiamieji ir vidaus...
KLAIPĖDIS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJOS VERSLO FAKULTETAS RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU REFERATAS ...
BYLŲ NOMENKLATŪRA
2010-10-25
Turinys Įvadas 2 I.Institucija, rengianti raštvedybą reglamentuojančius dokumentus 2 II.Bylų nomenklatūros samprata, rūšys 3 III. Bylų nomenklatūros rengimo tvarka 3 IV. Bylų nomenklatūros turinys 4 V. Bylos...
Bylų Nomenklatūra
2010-10-25
VILNIAUS KOPERACIJOS KOLEGIJA Parengė: Mantas Žemaitis ĮMONĖS BYLŲ NOMENKLATŪRA IR BYLŲ SUDARYMAS KAUNAS, 2004 1. Įvadas Jokia organizacija negali...
RAŠTVEDYBOS TERMINŲ ŽODYNAS Turinys nebuvo būtinas, nes tai – žodynas. ĮŽANGA Lietuvos istorinės sąlygos susiklostė taip, kad ilgus jos amžius raštvedyboje buvo vartojamos svetimos kalbos: lotynų, vokiečių, senoji slavų, lenkų,...
CV IR MOTYVACINIO LAIŠKO RAŠYMAS Tinkamai parašyti gyvenimo aprašymą (lot. Curriculum Vitae), arba CV, - labai svarbu ieškant norimo darbo. Kodėl? Todėl, kad pateikdami darbdaviui arba atrankos specialistui savo CV, ...
ARCHYVAI IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS LIETUVOJE Valstybinė archyvų sistema Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro: Lietuvos Archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jam pavaldūs valstybiniai archyvai bei kitos...
Turinys Įvadas 3 Trumpas įmonės veiklos aprašymas 3 Įmonės valdymo struktūra 4 Raštvedybos sistema 6 Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 6 Registravimo priemonės ir reikalavimai 8 Bylų sudarymas, nomenklatūra 9 Išvados ir...
Rekvizitai
2010-10-25
DOKUMENTŲ REKVIZITAI Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą nuolatinę vietą. Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai: 1. herbas...
TEORINĖ DALIS 1.1 Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai Ypač svarbus dokumento rekvizitas – tekstas. Jis turi būti tikslus juridiniu požiūriu, nes dokumentas įrodo, patvirtina kokius nors faktus, reiškinius,...