Nepatvirtinti rašto darbai
,,Balta drobulė” – sudėtingos struktūros kūrinys, sudarytas iš kelių dalių, kurios vis pasikartoja: gyvenimas Niujorke, jaunystės prisiminimai, A.Garšvos užrašai ir dalis, kurioje šį vyrą matome dirbantį didžiausio...
Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai Pradėta kurti: 07-07-2005 ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu. ab antiquo - nuo senų senovės. abducet praedam, qui accurrit prior - grobį nusineš tas, kurs...
Vadovas ir lyderis: skirtumai ir panašumai Referatas TURINYS ĮVADAS 3 1. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas 4 2...
80 lotynų posakių
2010-10-25
1Extremis malis, extrema remedia 2Per aspera ad astra 3Uter nostrum: tu an ego 4Aliud est facere, aliud dicere 5Idem per idem 6Applicatio est vita regulae 7Citra causae cognitionem 8Dura...
Turinys: Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklės……………………...…3psl. I. Bendrosios nuostatos..............................................................3psl. II. Receptai, paraiškos, jų blankai ir...
Biografija. Poetas Antanas Justinas Vienažindys gimė 1841 m. rugsėjo 14 (26) d. Zarasų aps., Anapolyje (dab. Rokiškio raj.), kur jo tėvas Justinas, kilęs iš laisvųjų valstiečių, buvo nusipirkęs po 1831 m. sukilimo konfiskuotą Plioterių...
Sentencijos
2010-10-25
Lotyniškos sentencijos ir posakiai Ab uno disce omnes (Vergilius) – Iš vieno spręsk apie visus. Amat victoria curam (Catullus) – Pergalė mėgsta triūsą. Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai. Amicus...
Mokslinė chemijos nomenklatūra – tai cheminių elementų ir junginių (rūgščių, oksidų, druskų) pavadinimai, vartojami ir chemijos moksle, ir farmacijoje. Tai sisteminiai pavadinimai, kurių sudarymo principai nustatyti XX amžiaus...
V.Mačernis
2010-10-25
Biografija : Vytautas Mačernis - poetas, kurio kūryba ir asmenybė negali nežavėti. Gimė 1921 m. Šarnelės kaime Plungės rajone, senojoje žemaičių troboje, kurioje gyveno daug giminės kartų. Nelinkęs prie žemės darbų,...
Lotynu sentencijos
2010-10-25
Ibi semper est victoria, ubi concordia est. Ten visada yra pergale, kur yra santarve. Saepe rosa proxima urticae est. Daznai roze artima dilgelei. Misericordia est vitium animae. Gailestingumas yra sielos trukumas. Litterae sunt divitiae. Raides yra...
Es. L. Būs. 1,2 2,3 Būt.3,4+e Perf.1,4+v I o,m Bo Am E+Bam V+I II s Bis Es E+Bas V+isti III t Bit Et E+Bat V+it I mus Bimus Emus E+Bamus V+imus II tis Bitis Etis E+Batis V+istis III...