Nepatvirtinti rašto darbai
Henrikas Radauskas
2010-10-25
Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos XII R1 klasės mokinės REFERATAS Henrikas Radauskas (kūrybos ypatybės) 2001-10-23 Pratarmė Henrikas Radauskas – vienas didžiausių XX amžiaus...
Įvadas Antikinė literatūra – senoji literatūra. Tas pavadinimas yra kilęs iš italų kalbos žodžio antico, kuris savo ruožtu yra atsiradęs išlotinų kalbos būdvardžio antiquus (tariama antikus) – ,,senas”,...
Tingintiems skaityti visą „ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies. Gabijos Vosyliūtės autorystė 1. Liudas atvyksta i kalnynu parapija. Atremontuojamas jam vikariatas. Klebonas Platūnas ir vikaras 1 vikaras Stripaitis nebuvo...
Turinys: 1. Kristijonas Donelaitis 2. Maironis 3. Jonas Biliūnas 4. Šatrijos Ragana 5. Vaižgantas 6. Vincas Krėvė 7. Balys Sruoga 8. Vincas Mykolaitis Putinas 9. Jurgis Savickis 10. Salomėja Nėris 11. Antanas...
Antanas Škėma Apie: Antanas Škėma – vienas žymiausių katastrofinio modernizmo atstovų, vienas reikšmingiausių XX a. lietuvių literatūros novatorių. Antanas Škėma gimė 1910 m. (pagal gimimo liudijimą 1911 m.) lapkričio...
TURINYS 1. Įžanga 2. Apie autorių 3. Apie kūrinį 4. Pagrindiniai veikėjai 5. Gražiausi posakiai 6. Naudota literatūra ĮŽANGA Dar Strasburgo studentas J. V. Gėtė pradėjo rašyti „Faustą“. Su pertraukomis rašydamas,...
Jonas Biliūnas „Liūdna pasaka“ ( Teksto interpretacija nuo žodžių „Po to kuone kas diena“ iki „Liūdna pasaka!..“ ) Jonas Biliūnas – vienas žymiausių XX a. pr. lietuvių klasikų, prozininkas. Jis laikomas lyrinės novelės...
Vincas Mykolaitis Putinas (1893 – 1967) V. M. Putinas – poetas, dramaturgas, prozininkas. Lietuvių lyriką jis praturtino filosofine mintim, vidiniu dramatizmu, proza – brandžiu psichologiniu romanu, dramaturgija, eiliuotomis pjesėmis. Jo...
biliunas lazda
2010-10-25
J.Biliūno novelės “Lazda” ištraukos analizė Novelės pavadinimas tarsi įprasmina patirtą tėvo skriaudą ir patyčią. Juk lazda- tai įrankis, su kuriuo niekas neglosto. O skliausteliuose esanti pastaba “ Mano draugo...
V. Mykolaitis-Putinas — iškiliausia figūra XX a. vid. lietuvių literatūroje. Romanas „Altorių šešėly” įėjo į lietuvių literatūros istoriją kaip pirmasis meniškai brandus psichologinis romanas, Liudo Vasario paveikslu atskleidžiantis...
Vytauto Mačernio „Rudens sonetai“ (21) analizė ir interpretacija Vytauto Mačernio „Rudens sonetai“ (21) analizė ir...
Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukos iš ,,Rudens gėrybių“ analizė ir interpretacija Kristijonas Donelaitis – XVIII amžiaus lietuvių grožinės literatūros pradininkas, sukūręs pirmąjį meninį tekstą -...
Odisėja Kikonai ir lotofagai Odisėjas su savo vyrais atplaukė į kikonų žemę, užėmė Ismarą. Išžudė visus jo vyrus, moteris paemė į nelaisvę, o patį miestą sugriovė. Išlikę kikonai pasikvietė kitą kikonų gentį, kuri išvijo...
Analizė ir interpretacija iš Vinco Krėvės dramos ,,Skirgaila'' Vincas Krėvė- Mickevičius- XX amžiaus pradžios prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikės stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir...
LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO METODIKA. LITERATŪRA: 1. Liet. Kal. Vadovėlis, 1993m. sud. Kuzavinis, Gedvilas. 2. Liet. K. I dal. 1995m. Sud. Baranauskaitė, Čepaitienė, Pabrėža. Šiaulių Univ. (dialektologinė pusė- tarmės). 3. Liet. Bend...
a) Homonimai Homonimai – tai žodžiai, turintys vienodą garsinę struktūrą, bet skirtingą leksinę reikšmę, pvz.: baras „lauko ruožas“ ir baras „nedidelis restoranas“, kasa „plaukų pynė“ ir kasa „pinigų saugojimo vieta“,...
Hamletas
2010-10-25
Idalgas, hidalgas (isp VILJAMAS ŠEKSPYRAS „HAMLETAS“ ANALIZĖ Viljamas...
TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. SINTAKSĖS KLAIDOS 5 1.1 PRIELINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS 5 1.2 PADALYVINIŲ, PUSDALYVINIŲ, DALYVINIŲ KONSTRUKCIJŲ VARTOJIMO KLAIDOS 6 2. MORFOLOGIJOS – LEKSIKOS – SINTAKSĖS KLAIDOS 7 3. ...
TEKSTO ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA Veiksmas vyksta uždaroje patalpoje, tikroviškoje,tačiau apgaulingoje erdvėje.Domininkonų požemiai – sunkūs žemi skliautai, karstai, geležinės durys.Tai archainė atributika, sukelianti slogų įspūdį...
A.Baranausko poema "Anykščių šilelis". Antanas Baranauskas - žymiausias XIXa. vidurio lietuvių poetas,kalbininkas, klasikinės poemos "Anykščių šilelis" ir kitų eiliuotų kūrinių autorius. Kurti jis pradėjo dar vaikystėje...
ĮVADAS Antanas Škėma (1910-1961), panašiai kaip ir jo patarėjas literatūriniais klausimais poetas H. Radauskas, yra miesto kultūros žmogus. Būsimasis rašytojas lankė dramos teatro studiją, 1936 m. tapo Kauno, paskui Vilniaus dramos teatrų...
KALBOS KULTŪROS TAISYKLIŲ SĄVADAS ŽODŽIŲ DARYBOS KLAIDOS PRIESAGŲ VARTOJIMAS -ietis Reikšmė, vartojimas 1. Dažniausiai reiškia asmenų pavadinimus pagal gyvenamąją vietą. Yra tam tikras darybos dėsningumas: jeigu šalies ar krašto...
Rašybos taisyklės
2010-10-25
Rašyba Raidžių rašymas Nosinių balsių rašymas žodžių šaknyse Prieš keletą metų nosinių raidžių rašymas žodžių šaknyse buvo viena opiausių rašybos problemų. Matyt, šiam dalykui mokyklose imta skirti daugiau dėmesio, nes...
ANTIKINĖ LITERATŪRA Egzamino klausimai 1. Teorijos, aiškinančios graikų kultūros stebuklą. Paaiškinti, kodėl Vakarų kultūra kilusi iš graikų kultūros. Esama įvairių teorijų, aiškinančių graikų stebuklą, kurias galima...
Griūtis – griūtis, griūva, griuvo – griuvėsiai. Apyjaunė – apyjaunei; Apgėrė – apgėrei; Posausė – posausei; Pokreivė – pokreivei. Deja, beje, vaje. Samanos – šaknis Sūkurys, sūpynės, sūpuoklės SENIAI...
Juozo Apučio kūryba * Nori sušildyti žmogų, išgirsti slapčiausius sielos virpesius, įsiklausyti į širdies plakimą * Tyrinėja žmogaus vidinį gyvenimą * Vengia dirbtinių situacijų * Gina vidinę...
???Dievų miškas" - atsiminimų knyga, kurioje B.Sruoga aprašė ne tik skausmą ir pažeminimą. Jis sugebėjo aprašyti ir juoką sukeliančius įvykius bei charakterius. B.Sruoga - šakoto talento rašytojas. Knyga "Dievų miškas" - atsiminimai apie...
Turinys Įvadas 1.Darbo dainos 1.1.Arimo dainos 1.2.Ganymo dainos Išvados Literatūra Priedai: Daina „ Genėralia, aš išginiau“ Įvadas Daina – viena iš labai senų kūrinių rūšių meno istorijoje. Dainos, būdavo...
Pagal kūrinių tematiką Romualdas Granauskas yra tradiciškiausias lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjas, vaizduojantis žemdirbio pasaulį ir jo saulėlydį. Rašytojas sukūrė paminklą nykstančiam senajam kaimui, atskleidė agrarinės kultūros...
Kėdainių „Ryto“vidurinė mokykla Referatas Darbo vadovė Darba atliko ...