Nepatvirtinti rašto darbai
ĮVADAS Ikimokyklinio amžiaus vaikas žaidžia su daiktais, žodžiais, mintimis... Žaidimas – ypatinga vaiko veikla, kylanti iš vidinės traukos, poreikio ką nors veikti, pasiekti. Noras žaisti, nors dažnai ir nemotyvuotas, yra...
Pedagogika   
Tema: Mamos dienos šventė. Idėja: Surengti gražią ir šiltą šventę vaikams ir jų mamoms. Tikslas: Ugdyti vaiko požiūrį į meilę, dėkingumą ir supratimą. Uždaviniai:  Padėti vaikiui pajusti tėvų ir vaikų, bendruomenės narių...
Pedagogika   
TURINYS PSL 1. Įvadas 2 2. Mokymasis žaidžiant žaidimus 2 3. Penkiamečiams būdingos savybės 3 4. Tikslai, kurių turėtume siekti, vaikui žaidžiant 3 5. Pagrindinės penkiamečių...
Pedagogika   
TURINYS ĮVADAS …………………………………………………………………………….... 3 1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ...................................... 5 1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė...
Pedagogika   
Pedagoginės pertraukėlės, jų rūšys ir vieta pamokoje Vaikų protinio darbo krūviai kasmet didėja: daugėja pamokėlių, intensyvėja vaikų protinė veikla. Tai pedagoginės pertraukėlės pradinukų pamokose yra viena iš...
Pedagogika   
1. LIETUVOS MOKYKLOS REFORMA. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, EIGA IR PROBLEMOS. vykdoma jau daugiau kaip 10m. Ji tebevykdoma ir šiandien. I etape 1988 iki 1990 atlikti tokie darbai: pas-kelbta tautinės mok-los kon-cepcija, pradėtos burti LT pe-gų,...
Pedagogika   
Turinys Įvadas…………………………………………………………………….…. 2 1. Vaiko veiksmai su daiktais – savitas vaikystės fenomenas……………… 5 1.1 Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė...
Pedagogika   
Turinys Įvadas….………………………………………………………………….2 1. Mokinio šeimos pažinimo metodai………………………………………………3 2. Pedagoginio tėvų švietimo...
Pedagogika   
TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS VIDURINĖ MOKYKLA TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M. DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA MOKYTOJAS: KLASĖ: 1 VALANDŲ...
Pedagogika   
MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS KELIMO PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE Turinys Įvadas.................................................................……...........................................................3 1. Mokymosi motyvacijos kaip...
Pedagogika   
TURINYS ĮVADAS 2 I. PRADINUKO ASMENYBĖ. JOS UGDYMAS: 3 1) brandumas mokyklai; 3 2) kūrybinių sugebėjimų formavimas; 6 3) pasitikėjimo savimi ugdymas; 8 4) neigiamų emocijų ir elgesio įveikimas. 11 II. MOKYMOSI MOTYVACIJA. JOS...
Pedagogika   
TURINYS ĮVADAS..........................................................................................................................................3 HUMANISTINIAI DEMOKRATINIAI PASAULĖŽIŪROS...
Pedagogika   
REFERATAS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA: TIPAI, STRUKTŪRA, STEBĖJIMAS, ANALIZĖ TURINYS ...
Pedagogika   
1 1. ŽAIDIMŲ KILMĖ IR RAIDA Žaidimas - tai yra veikla arba aktyvumo forma. Tai nėra pagrindinė, dominuojanti forma ir matyt dėl tos priežasties yra mažiau pažinta negu...
Pedagogika   
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KRITINIS MĄSTYMAS IR JO UGDYMAS BENDROJO LAVINIMO...
Pedagogika   
Turinys Įvadas 3 1. Mikčiojimas ir jo rūšys 4 1.1. Ribinis mikčiojimas 6 1.2. Nežymus mikčiojimas 7 1.3.Įsitvirninęs mikčiojimas 7 2. Mikčiojimo šalinimas ir korekcinis...
Pedagogika   
Turinys 1. Įvadas.....................................................................................................................2 2. Temos...
Pedagogika   
SPERA PEDAGOGIKA
2010-10-25
2. Pedagogikos mokslų sistema; mokslo atstovai Ped. yra sudeting. įvairiašakis mokslas, nes jos obj. yra besiformuojanti asmenybė ir kiekv. žmogui yra būdinga individuali, nepakartojama raida. Ped. mokslo sistemą sudaro daugelis pedagogikos...
Pedagogika   
Įvadas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 str. sako, kad „vyrai ir moterys pasiekę brandos amžių, turi teisę be jokių apribojimų sudaryti santuoką ir sukurti šeimą. Jie turi lygias teises tiek santuolos sudarymo, tiek santuokos...
Pedagogika   
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA ********** ...
Pedagogika   
Išsivysčiusiose pasaulio šalyse daugiausiai jaunimo ir vaikų miršta dėl patirtų traumų ir nalaimingų atsitikimų. Lietuvoje, palyginant su kitomis šalimis, traumas patiria bei nuo jų miršta žymiai daugiau vaikų. Nelaimingus atsitkimus,...
Pedagogika   
VAIKŲ BRANDUMO MOKYKLAI SAMPRATA TURINYS Įvadinės pastabos……………………………………………………………3 1. Vaikų brandumo mokyklai tyrimo...
Pedagogika   
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS KATEDRA MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS ...
Pedagogika   
TURINYS ĮVADAS..................................................................................................................................3 1. KAS YRA...
Pedagogika   
Turinys I. Įvadas. II. Literatūros šaltinių analizė darbo tema. 1. Vertinimo sąvoka. 2. Vertinimo ir pažymio santykis. 3. Vertinimo būdai. 3.1. Formalus vertinimas. 3.2. Neformalus vertinimas. 4. Vertinimo sistema. 4.1...
Pedagogika   
Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese ĮVADAS Švietymos reformos kaita kelia vis sudėtingesnius reikalavimus ugdymo proceso organizavimui. Visų pirma tai susiję su sistemingų požiūriu į mokyklos veiklą, su...
Pedagogika   
Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose TURINYS ĮVADAS.........................................................................................................................................................2 1. MOKYTOJO...
Pedagogika   
Vaikystės samprata psichologijoje Vaikystė - tai asmenybės psichinių, dvasinių ir fizinių galių formavimosi laikotarpis. Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Ji kupina emocijos, ieškojimų ir...
Pedagogika   
KĄ TURI ŽINOTI IR MOKĖTI TRENERIS? Technika Pagrindinės žinios: - technikos tobulinimas (pvz., įvairesni gabumai ir įgūdžiai, geriau pakeliama įtampa; asmeninis kūrybingumas ir sugebėjimai); - sudėtingesni taktikos įgūdžiai...
Pedagogika   
2004 Vilnius Mokymas(is) bendradarbiaujant Kintant mokyklos modeliui ir ugdant iniciatyvią, savarankišką, ...
Pedagogika