Nepatvirtinti rašto darbai
TURINYS TURINYS.....................................................................................................2 1. Įvadas ....................................................................................................3 2. Globalizacijos...
EUROPOS INTEGRACIJOS PROCESAI Paskaitų konspektas viešojo administravimo neakivaizdinio sk. studentams Parengė doc. A.Damulienė I tema. INTEGRACIJOS ESMĖ, PRINCIPAI, FORMOS Integracijos proceso samprata ir formos Integracija – tai...
Politikos įgyvendinimo svarba – ne nauja tema demokratinėse Vakarų valstybėse. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo įgyvendinimo prielaidų analizei viešosios politikos studijose išaugo XX a. aštuntajame dešimtmetyje JAV, o...
LEIDŽIAMA GINTI Katedros vedėja DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS UAB ,,ALKESTA“ DIPLOMINIS...
TURINYS ĮVADAS 1. ANTHONY D. SMITH NACIONALIZMO TYRINĖJIMAI IR IDEOLOGIJA 2. A. D. SMITH NACIONALIZMO SAMPRATA 3. FAŠIZMO (NACIZMO) IŠŠŪKIS NACIONALIZMUI 3.1. Nacionalizmo ir fašizmo išskirtiniai bruožai 3.2. Nacionalizmo ir...
Demokratijos tipai
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS ………………………………………………………………………………………….3 1. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA ……………………………………………………………….4 1.1. Klasikinė...
POLITOLOGIJOS TERMINAI Absoliutizmas – neribotos valstybės valdžios forma: visa valdžia priklauso vienam valdovui. Administracija – valdininkai ir tarnautojai, vykdantys valstybės politikų priimtus sprendimus ir nutarimus. Agresija –...
Globalizacija
2010-10-25
Turinys 1. Įvadas 2 2. Globalizacijos esmė 2 3. Globalizacijos plėtra 4 4. Globalizacija: už ir prieš 4 5. Globalizacija ir Lietuva 9 6. Išvados 10 7. Literatūra 11 ĮVADAS Pasaulyje vis labiau reiškiasi globalizacijos procesai...
Turinys Įvadas......................................................................................2 1. Autoritarizmo ideologija..........................................................3 2. Valstybinio vadovavimo stiliai ir...
Jungtinių tautų organizacija - tai pasaulinė tarptautinė organizacija, įkurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusių prieš hitlerinę Vokietiją sąjungininkų, JT chartiją parengė 51 valstybės atstovai, kurie ją pasirašė 1945.07.25...
TURINYS ĮVADAS I.SOCIALINĖS APSAUGOS SAMPRATA IR JOS VAIDMUO SOCIALINĖJE POLITIKOJE II.SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIAI III.SOCIALINĖS APSAUGOS STRUKTŪRA IV.LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS STRUKTŪRA: 4.1.Privalomas socialinis...
Turinys TURINYS 2 VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖ 3 ESTETINIAI POLITIKOS ELEMENTAI 5 KASDIENYBĖS POLITIZACIJA: (NE)POLITIŠKUMO EFEKTAS LIETUVOS POLITIKOJE 6 Viešosios...
TURINYS 1) Įvadas. 2) Vietos savivalda. Kas tai? 3) Savivaldybės samprata. 4) Savivaldybių funkcijos. 5) Vietos savivaldos sistema Lietuvoje. 6) Išvados. 7) Literatūros...
Parlamentinės Respublikos bruožai: Lietuvos Respublikos atveju Turinys Įvadas 2 1. Parlamentas 3 1.1. Lietuvos Respublikos Seimas 5 1.1.1. Seimo struktūra ir tvarka 5 1.1.2. Seimo įsigaliojimai ir pagrindinės funkcijos 5 1.1.3. Seimo...
TURINYS ĮVADAS 3 PARTINĖS SISTEMOS IR JŲ TIPAI PAGAL MAURICE DUVERGER 3 GIOVANNI SARTORI PARTINIŲ SISTEMŲ IR JŲ TIPOLOGIJOS AIŠKINIMAS 8 TRUMPA PAGRINDINIŲ PARTINĖS SISTEMOS TIPŲ APŽVALGA, JŲ PRANAŠUMAI, TRŪKUMAI 15 Daugiapartinė...
LYGINAMOJI POLITIKA LYDINAMOSIOS POLITIKOS OBJEKTAS – POLITIKA, O METODAS – LYGINIMAS. Lyginamoji politika, kaip politologijos mokslo šaka, lyginamosios analizės būdu lygina konstitucijas, vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios,...
TURINYS ĮŽANGA 2 INTEGRACIJOS SAMPRATA 3 EUROPOS INTEGRACIJOS PRIEŽASTYS 3 EUROPOS BENDRIJŲ SUSIKŪRIMAS IR EVOLIUCIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 4 SUVESTINIS EUROPOS AKTAS 8 IŠVADOS 10 LITERATŪROS...
Įvadas Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Taigi, norint tinkamai įgyvendinti demokratiją, demokratinėse (ir kaikuriose nedemokratinėse) šalyse yra...
Turinys 1. įvadas.................................... 2 2.Politikos formavimas............4 3. Sprendimų priėmimas..............6 4. Inkrementinis sprendimo modelis...........8 5. Inkrementinio sprendimų priėmimo...
TURINYS Įvadas 3 1. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai 4 2. Totalitarizmo ištakos 6 3. Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacija 8 3.1 Totalitariniai sąjūdžiai 8 3.2 Masinis teroras 10 33 Izoliacija ir...
Politika ir teisė
2010-10-25
(Paskaitų (1999) konspektas) d. H. Šinkūnas SENOVĖS GRAIKIJOS POLITINĖ IR TEISINĖ MINTIS 1. Ankstyvasis periodas. HOMERAS. HEZIODAS. SOLONAS. PITAGORAS. HERAKLITAS IŠ EFESO. 2. Senovės Graikijos politinės ir teisinės minties...
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Politikos mokslų katedra 1-o kurso 034 būrio kariūnas Edgaras Čerškus Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje Rašto darbas Darbo...
EUROPOS SĄJUNGOS ISTORIJA TRUMPAI · 1950 m. gegužės 9 d. paskelbtas Šumano planas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas pasiūlė Vokietijos Federacinei Respublikai sujungti abiejų valstybių anglių gavybą ir plieno gamybą...
TURINYS 1. Valdžios suskirstymo teorija 2. Valstybių valdymo formos 3. Prezidentinis ir parlamentinis valdymas 4. Absoliutinė ir parlamentinė monarchijos 5. Parlamento vaidmuo visuomenėje 6. Prezidentinė respublika 7. Parlamentinė...
NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA – ŽINIŲ VISUOMENĖS VADYBA TURINYS Įvadas: Nauji iššūkiai valstybei Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai: biurokratinis ir vadybinis Naujosios viešosios vadybos plitimas pasaulyje Naujosios viešosios vadybos...
TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra demokratija ir demokratizacija ? 3 Demokratizacijos prielaidos ir priežastys 4 Demokratizacijos bangos 8 Dėsningumai 11 Savitumai 13 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 15 INTERNETAS 15 ...
TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 POLITIKOS MOKSLO KAIP SOCIALINIO MOKSLO SAMPRATA 4 POLITIKOS MOKSLO KILMĖ IR RAIDA 6 POLITIKOS MOKSLO PROBLEMATIŠKUMAS 11 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 15 ĮVADAS „Politikos“ sąvoka yra kilusi iš...
TURINYS TURINYS 1 Įvadas 2 1. Pirmosios konstitucijos 3 2. Konstitucijų paskirtis 8 3. Konstitucionalizmas Lietuvoje 12 4 Konstitucinė priežiūra 18 IŠVADOS 22 Įvadas Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti Konstitucijos paskirtį...
Konferencija
2010-10-25
TURINYS 1. Įvadas 2. Reformacijos ištakos 3. Reformacijos eiga 4. Kontrreformacija 4.1. Kontrreformacija Anglijoje 4.2. Kontrreformacija Prancūzijoje 4.3. Kontrreformacija Nyderlanduose 4.4. Kontrreformacija nuo Augsburgo religinės taikos...
Turinys: Įvadas ................................................................................................................................................. p.2 1. „Demokratijos“ termino...