Nepatvirtinti rašto darbai
1 tema CIVILINIO PROCESO TEISĖS SAMPRATA, DALYKAS IR METODAS 1.1 Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos CK 1 knygos 138 straipsnyje yra pateiktas nebaigtinis civilinių teisių gynimo...
Teisė   
Turinys Įvadas........................................................................................................................................................3 Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai...
Teisė   
ADMINISTRACINĖ TEISĖ TURINYS I. SKYRIUS 6 ADMINISTRACINĖ TEISĖ – SAVARANKIŠKA TEISĖS ŠAKA 6 1. TEMA. ADMINISTRACINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 6 Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo 6 Vykdomosios valdžios...
Teisė   
TURINYS Teisės principai..........................................................................................................................................3 Teisės principų samprata ir...
Teisė   
// http://www.konspektai.cjb.net // I TEMA. Lietuvos teisės istorijos dalykas Lietuvos valstybės teisės istorijos...
Teisė   
SUMMARY Prepared by: Theme: Singularities of legal proceeding in administrative law‘s transgression cases Advisor: Educational institution: Kaunas College Year: 2005 Pages: 56 The main topicality of my graduation dissertation is legal...
Teisė   
TARPTAUTINĖ VIEŠOJI TEISĖ, TVmn 2006 m 1 tema. TARPTAUTINĖS TEISĖS SĄVOKA, ŠALTINIAI IR SISTEMA Pirmasis terminą „tarptautinė teisė" (international law) pavartojo anglų filosofas Džeremis Bentamas (Jeremy Bentham) 1870 m. Bet vis dėlto...
Teisė   
Turinys 1. APLINKYBIŲ, ŠALINANČIŲ BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ, SAMPRATA 3 2. APLINKYBIŲ, ŠALINANČIŲ BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ, PAGRINDINIAI BRUOŽAI 3 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE NUMATYTOS APLINKYBĖS, ŠALINANČIOS...
Teisė   
TURINYS ĮŽANGA 2 1. BENDRININKAVIMO SAMPRATA 3 2. BENDRININKAVIMO ATRIBOJIMAS NUO PRISIDĖJIMO PRIE NUSIKALSTAMOS VEIKOS 5 3. BENDRININKAVIMO RŪŠYS 8 4. BENDRININKAVIMO POŽYMIAI 9 4.1 Bendrininkavimo objektyvieji požymiai 9 4.2...
Teisė   
BT SPEC. D.
2010-10-25
23 TEMA. NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI Nusikaltimų žmoniškumui samprata ir jų rūšys. Atsakomybės už nusikaltimus žmoniškumui teisinis reglamentavimas tarptautinėje teisėje ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame įstatyme...
Teisė   
VERSLO (KOMERCINĖS) TEISĖS KONSPEKTAS TURINYS 1. VERSLO (KOMERCINĖS) TEISĖS SAMPRATA 2 1.1. Verslo (komercinės) teisės ištakos ir sąvoka 2 1.2. Verslo teisės dalykas, metodas, verslo teisės požymiai 2 1.3. Verslo (komercinės)...
Teisė   
Turinys Įvadas 3 1. Darbo laiko samprata ir rūšys 4 1. 2. Darbo laiko rūšys 5 2. Darbo laiko trukmė ir rėžimas 6 2. 1. Darbo laiko rėžimas 8 3. Poilsio laiko samprata rūšys, kasmetinės ir tikslinės atostogos 9 3. 1. Poilsio laiko...
Teisė   
konstitucine teise
2010-10-25
1 tema. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės samprata. 1. Konstitucinės teisės sąvoka (galima sampratų įvairovė), poveikio (reglamentavimo) dalykas (sritis), metodai (būdai), ir funkcijos. 2. Konstitucinės teisės normos, ...
Teisė   
Patriarchalinė pater familias valdžia Romoje. Privatinio gyvenimo požiūriu romėnai turėjo patriarchalinę santvarką. Kiekvienų namų vyriausias vyriausias galva buvo patariarchas pater familias, kurio autoritetas buvo absoliutus. Jį ribojo tik...
Teisė   
TURINYS Įvadas...............….................................................................................................................................3 1. Ikiteisminio tyrimo...
Teisė   
TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1.1.NUSIKALTIMO IR ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUBJEKTO SĄVOKA 4 1.1.1. NUSIKALTIMO SUBJEKTO SĄVOKA 4 1.1.2.ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUBJEKTO SĄVOKA 7 2.1. NUSIKALTIMO IR ADMINISTRACINIO TEISĖS...
Teisė   
Darbo kodeksas
2010-10-25
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas Šiuo Įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos...
Teisė   
Logikos konspektai
2010-10-25
1. Mokslinis pažinimas ir logika Pasaulio pažinimas, juslinis ir racionalusis pažinimo aspektai. Racionalaus pažinimo formos. Mokslinė teorija, teorijos ir tikrovės santykio problema. Mokslo samprata. Mąstymas ir protavimas. Mąstymas ir...
Teisė   
T1. Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. T1.3. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai Romėnų teisės istoriją romanistai skirsto į keturis periodus: 1) Archainis periodas (753 m. pr. m.e. – 367 a. pr. m.e.). Šiuo laikotarpiu...
Teisė   
Titulinis Konstitucijos paskirtis. Konstitucionalizmas ir...
Teisė   
TI egzamino klausimai 1. Teisėsaugos institucijų disciplinos dalykas. 2. Teisėsaugos institucijų samprata ir jų veiklos bruožai. TI – tai savarankiška valstybės aparato dalies ar nepriklausomų asmenų, kuriems...
Teisė   
CIVILINĖS TEISĖS (BENDROSIOS DALIES) KONSPEKTAI 1. TEMA CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA. Civilinės teisės sąvoka. Žmonių bendruomenėje egzistuojantys santykiai tarp žmonių – visuomeniniai santykiai. Tie visuomeniniai santykiai,...
Teisė   
TURINYS ĮŽANGA......................................................................................................................................3 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS...
Teisė   
ES institucijos
2010-10-25
I tema. Europos Sąjungos atsiradimas, jos teisinis statusas ir tikslai 1. Vieningos Europos idėjos formavimasis. Praktiškai Europos valstybių Sąjunga buvo matoma kaip galimybė ginantis nuo stambių ir galingų priešininkų. Įtaka: Romos...
Teisė   
Turinys Įvadas ……………………………………………………………………………………………….3 1. Bendra žmogaus teisių ir laisvių samprata ………………………………………………………4 2...
Teisė   
TURINYS Įvadas 3 1 Mokesčių sistemos 4 2 Europos šalių mokesčių sistemos 4 2.1 Prancūzijos mokesčių sistema 4 2.2 Vokietijos mokesčių sistema 6 2.3 Didžiosios Britanijos mokesčių sistema 8 2.4 Italijos mokesčių...
Teisė   
1) padarytos pavojingos veikos; 2) asmens pavojingumo. Įstatymų leidėjas nustato bendrą taisyklę: šią priemonę galima taikyti tik tada, kai veika ir asmuo kelia pavojų visuomenei, o asmenį reikia laikyti ligoninėje ir priverstinai gydyti.Čia...
Teisė   
įvadas Valstybei reikia atsakingo asmens, užtikrinančios konstitucinę tvarką, garantuojančio valstybinės valdžios tęstinumą ir stabilumų, aukščiausiu lygiu atstovaujančio tarptautiniams ...
Teisė   
TURINYS ĮVADAS 4 1. TEISĖKŪROS SĄVOKA, PASKIRTIS BEI TIKSLAI 5 2. TEISĖKŪROS SUBJEKTAI 7 3. TEISĖKŪROS BŪDAI 9 4. TEISĖKŪROS RŪŠYS 10 4.1. Originalioji...
Teisė   
TURINYS ĮVADAS 3 I SKYRIUS 5 1.1 BENDRIEJI KLAUSIMAI 5 1.1.1 Jurisdikcijos klausimai 5 1.1.2 Pripažinimo klausimai 6 1.1.3 Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas 7 1.1.4 „Užsienio teisės“ samprata 8 1.1.5 Tarptautinės...
Teisė