Nepatvirtinti rašto darbai

Ypatingai gabių vaikų auklėjimas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Ypatingųjų mokinių auklėjimas Referatas Įvadas Žmonijos istorija savyje turi daug įdomybių . Viena pagrindinių yra tai, kad visi žmonės gimsta skirtingi...
Aprašymas
Ypatingųjų mokinių auklėjimas
Referatas

Įvadas


Žmonijos istorija savyje turi daug įdomybių . Viena pagrindinių yra tai, kad visi žmonės gimsta skirtingi tiek vidumi tiek išore.Dievas sukūrė žmones taip pat skirtingus ir gabumų prasme. Vieni gabūs šokiui, kiti dailei ar muzikai.pedagogika ir psichologija dar ilgai turės daug naujų temų nagrinėjimui kol išnagrinės visas gabių muzikai vaikų auklėjimo, ugdymo , socializacijos problemas, kadangi gabieji vaikai ir suaugę tiriami jau daugiau kaip 125 metus ir šios temos vis neišsenka.Šių temų neišsenkamumą lemia gabių vaikų spontaniškumas, jų sunkus bendravimas su aplinkiniais.
Šio darbo tyrimo objektas – ugdytinis . Darbo tikslas aprašyti mažą muzikai gabių pradinės mokyklos vaikų auklėjimo problemos dalį.Taip pat gabių vaikų tėvų vaidmenį jų auklėjime.

Gyvenimas įdomus tuo, kad žmogus gali bendrauti su žmonėmis, kurie yra kitokie negu tas žmogus , kuris siekia bendravimo. Bendravimui reikalingas subtilumas, tolerancija. Kiekvienas siekia bendrauti su tuo, kuris žino daugiau arba turi skirtingų savybių , kitaip sakant ,, priešingybės traukia”. Taip mes anksčiau ar vėliau gyvenime galime susitikti su žmogumi , turinčiu gabumus.
Gabumai, tai gebėjimas daryti kokios nors srities darbus geriau už kitus, bet nekuriant naujo. Talentas, tai gebėjimas sukurti kažką naujo, dar žmonijos nesukurto.
Muzikoje talentas pasireiškia kompozitorių kūryboje, kurie sukuria naujų kūrinių, dar negirdėtų žmonijai. Čia naudojamas ,, terminas ,, genijus”gali būti suvokiamas dvejopai- aukštas intelektas ir nepaprastos kūrybinės galios”( A. Vilkelienė, 2003).Todėl tokių kūrėjų yra labai mažai ir tam kad jie tokiais taptų reikalingos socialinės sąlygos nuo pat mažens.
,, Paprastai tik penki procentai gyventojų laikomi gabiais” ( L. Sruoginis, 2002).Gyvenimo patirtis rodo, kad reikia padėti gabiam vaikui susivokti aplinkoje ir pritapti prie bendraamžių , kad nelikti vienišam ir nesuprastam visam vėlesniam gyvenimui . D. Verdi buvo nepriimtas į konservatoriją, N. Paganini buvo laikomas ,, velniu”, M.K. Čiurlionis – sirgo. Labai gerai , kad šie genijai rado užuovėjas gyvenime ir mes dabar galime džiaugtis puikiais šių žmonių kūriniais.
Kaip auklėjime pasiekti to, kad pradiniame etape vaikas susiformuotų savyje dorovinio auklėjimo pradus, kurie padėtų jam išlikti paprastam, o ne arogantiškam, valdingam, užsidariusiam nuo bendruomenės žmogui? Šis klausimas domina ir pedagogus ir psichologus.
Gabus muzikai vaikas jau 6 , o kai kurie ir anksčiau mėgsta skambinti pianinu, daug laiko praleidžia vienas, be bendraamžių, pasižymi spontaniškumu, sąžiningumu. Gabių ( dabartiniame laikotarpyje) vaikų tėvai daugumoje yra išsilavinę žmonės, kai kurie taip pat mokėsi muzikos arba yra pasirinkę muzikų profesionalų kelią.Nors aukštas intelektas rodo, kad vaikas turi potenciją pasiekti puikių rezultatų bet kurioje srityje. Šiuolaikinis psichologijos
Kiti darbai