Nepatvirtinti rašto darbai

J. Haidnas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
JOZEFAS HAIDNAS (1732—1809) XVIII amžius, vadinamas sviečiamuoju, reikšmingas muzikai: tada atsirado simfonijos žanras (kartu su juo ir kiti sonatines-ciklines formos kūriniai), susiformavo vadinamoji Vienos klasikių mokykla. Jos pir-masis...
Aprašymas


JOZEFAS HAIDNAS
(1732—1809)
XVIII amžius, vadinamas sviečiamuoju, reikšmingas muzikai: tada atsirado simfonijos žanras (kartu su juo ir kiti sonatines-ciklines formos kūriniai), susiformavo vadinamoji Vienos klasikių mokykla. Jos pir-masis atstovas — austrų kompozitorius Jozefas Haidnas.
BIOGRAFIJA. Jozefas Haidnas gimė 1732 m. kovo 31 d. viename Austrijos kaimelyje, karietų meistro šeimoje. Dar budamas mažas, jis giedojo baznytiniame chore Vienoje, mokesi groti klavesinu ir smuiku.Bet štai atejo laikas,kai Haidno balsas ėmė keistis ir jis nebegalėjo dainuoti. Pašalintas iš kapelos, berniukas klaidžiojo Vienos gatvėmis, kol rado prieglaudą ankštame draugo kambarėlyje. Jausdamas žinių trūkumą, Haidnas pradėjo dirbti italų kompozitoriaus ir dainavimo mokytojo N. Porporos akompaniatoriumi.Tiesa, jam teko eiti ir tarno pareigas-valyti įžymiojo maestro batus, tvarkyti kambarius, taciau kartais jis išgirsdavo naudingų patarimų, mokesi kompozicijos teorijos. Ištisus 30 metų (nuo 1761 m.) Haidnas buvo vengrų kunigaikščio P. Esterhazio orkestro kapelmeisteriu. Jis ne tik vadovavo orkestrui, bet ivairių svenčių progomis turejo rasyti simfonijas, styginius kvartetus ir kitus kūrinius. Be to, Haidnas privalejo: nuo pat ryto sėdėti kunigaiksščio priimamajame kambaryje ir laukti jo nurodymų; reikalauti is orkestrantų disciplinos, įrasyti vėluojanciujų pavardes į pabaudų knygą; saugoti instrumentus, gaidas ir t. t. Tokioje žeminančioje padėtyje buvo atsidurę ir daugelis kitų to meto kompozitorių.
Haidnas kūrė daug. Pirmaisiais tarnybos pas Esterhazį metais jis parašė tris nedideles programines simfonijas, pavadintas ,,Rytas", ,,Vidurdienis" ir ,,Vakaras", o po desimties metų sukurta ,,Atsisveikinimo" simfonija buvo jau 45-oji! Kada kunigaikštis pastate naujus rūmus — vasaros rezidenciją su teatru, Haidno pareigos tapo dar atsakingesnes — teko rašyti operas, zingšpylius. Kompozitoriaus vardą išgarsino 6 ,,Paryziaus" simfonijos, pirma, kartą atliktos Paryžiuje 1786 m., ir kelionė į Angliją, kur jis parasė 12 ,,Londono" simfonijų. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus Haidnas praleido Vienoje,kur ir mirė 1809m. geguzės 31d. Geriausi to laikotarpio kūriniai- oratorijos: „Pasaulio sutvėrimas“ (biblijos siuzetu) ir ,,Metu laikai“; jose jauciama Hendelio įtaka.
KŪRYBOS APŽVALGA. Haidno kųrybinį palikimą sudaro 104 simfonijos, apie 70 divertismentų ir kitų kūrinių orkestrui, 50 koncertų, įvairiems instrumentams su orkestru, 83 styginiai kvartetai ir beveik tiek pat kitų kamerinių ansamblių, 33 sonatos fortepijonui (klavesinui), operos ir kt. Ypač dideli Haidno nuopelnai instrumentinei muzikai, pirmiausia simfonijai ir styginiam kvartetui. Sių žanrų kūriniuose formuo-jasi ciklinė struktūra — keturios kontrastingos dalys bei atskirų dalių muzikinės formos ypatumai. Haidno kūryba glaudžiai susijusi su įvairių, tautų muzika, jis dažnai naudoja liaudies melodijas, sumaniai jas plėtodamas. Ryšys su liaudies menu apsprende ir muzikos pobūdį:
Kiti darbai