Nepatvirtinti rašto darbai

Orkestras ir jo rūšys

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
ORKESTRAS. RAIDA. Nuo Antikos laikų muzika buvo vokalinė ir instrumentinė. Tačiau vokalinė muzika turėjo svarbesnę reikšmę Antikos, Viduramžių, Renesanso epochose. Ir tik Vėlyvojo Renesanso ir Ankstyvojo Baroko sandūroje vokalinė ir...
Aprašymas


ORKESTRAS. RAIDA.

Nuo Antikos laikų muzika buvo vokalinė ir instrumentinė. Tačiau vokalinė muzika turėjo svarbesnę reikšmę Antikos, Viduramžių, Renesanso epochose. Ir tik Vėlyvojo Renesanso ir Ankstyvojo Baroko sandūroje vokalinė ir instrumentinė muzika ėmė įgyti vienodai svarbę reikšmę.
Nors iš pradžių orkestrai, dar kitaip vadinami kapelomis, atlikdavo labiau akomponuojamąją paskirtį. Nebuvo konkrečios orkestrų sudėties, kompozitoriai vokalinės muzikos partitūrose nenurodydavo, kokiais instrumentais turi būti atliekamos instrumentinės partijos. Todėl kokiuose nors rūmuose ar kitoje muziką globojančioje vietoje būdavo pasitelkiami tie instrumentai, kurie būdavo po ranka. Tipinių instrumentų kolektyvų sudėčių susiformavimas dar buvo ateities uždavinys.
Tik baigiantis XVII amžiui įsitvirtino styginių orketras. Orkestruotės veiklos ar progreso sritys buvo muzikinis teatras ir koncertų salės. Orkestro raida buvo glaudžiai susijusi su operos meno vystymusi. Kompozitorius V.A. Mocartas buvo trečiuoju operos reformatoriumi, o tuo metu buvo įvesta ir įtvirtinta dviguba orkestro sudėtis. Vėliau opera ypatingai išpopuliarėjo ir ištobulėjo R.Vagnerio kūryboje, o savo ruožtu kompozitorius įvedė trigubą orkestro sudėtį. Pagausino metalinių pučiamųjų grupę (Vagnerio tūbos). Vagneris įtvirtino padidintą orkestrą.
Apie XX a. pasipylė daugybė įvairiapusių muzikos krypčių, stilių, kompozicijos techninių priemonių. Panaikinta daug tradicinių apribojimų. Žymiai pasikeitė muzikos notacija, bei orkestruotės ypatumai.

ORKESTRO RŪŠYS

Orkestru (gr. Orchestra) senovės Graikijoje buvo vadinama pusračio formos vieta priešais sceną chorui. Vėliau žodžio reikšmė kito: šiuo žodžiu pradėti vadinti tiek patys atlikėjai muzikantai, tiek instrumentų ansamblis. Dabar orkestru vadinamas organizuotas muzikantų-instrumentalistų kolektyvas, atliekantis instrumentinės muzikos kūrinius.
Instrumentiniai ansambliai buvo dvejopi: kameriniai ansambliai ir orkestrai. Kamerinį ansamblį sudaro nedidelis muzikantų skaičius, kur kiekvienas atlikėjas yra solistas (duetas, trio, kvartetas, kvintetas, sekstetas ir t.t.), arba mažas nepilnos sudėties orkestras. Tokios kamerinės sudėties yra G. Hendelio (“Concerto grosso”), J.S. Bacho (“Branderburgo koncertai”, siuitos) orkestrai.
Pagal instrumentų ansamblio sudėtį susidaro šios orkestro rūšys:
1) Styginių griežiamųjų instrumentų orkestras, sudarytas iš pirmųjų smuikų, antrųjų smuikų, altų, violančelių ir kontrabosų.
2) Styginių skambinamųjų instrumentų orkestras (a cordes picees), skirtingose šalyse sudarytas iš skirtingų, dažniausiai nacionalinių, tos šalies instrumentų, pvz.: Rusijoje – iš domrų ir balalaikų, Ukrainoje – iš bandūrų, Lietuvoje – iš kanklių ir t.t..
3) Pučiamųjų orkestras, sudarytas iš įvairių pučiamųjų instrumentų, pridedant kai kuriuos mušamuosius instrumentus.
4) Pramoginis orkestras, kurį sudaro palyginti nedidelis įvairių
Kiti darbai