Nepatvirtinti rašto darbai

Modernioji muzika

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Turinys Įžanga...............................................................................................................................................2 1900 – 1945 Modernizmo...
Aprašymas
Turinys

Įžanga...............................................................................................................................................2

1900 – 1945
Modernizmo pradžia............................................................................................................3
Modernizmo raida............................................................................................................................3
Muzikinis modernas.........................................................................................................................3
Impresionizmas.....................................................................................................................4
Muzikinis impresionizmas................................................................................................................4
Nenutrūkstama forma.....................................................................................................................4
Ekspresionizmas...................................................................................................................4
Muzikinis ekspresionizmas...............................................................................................................5
Futurizmas...........................................................................................................................5
Mikrotoninė muzika............................................................................................................5
Mikrotoninė muzika.........................................................................................................................5
Neoklasicizmas.....................................................................................................................6
Muzikinis neoklasicizmas.................................................................................................................6
Tautiškumas modernioje muzikoje.....................................................................................6
Totalitariniai stiliai...............................................................................................................6
Socrealizmas....................................................................................................................................7
Socrealistinė muzika........................................................................................................................7

1945 – 1999
Konkrečioji, elektroninė ir kompiuterinė muzika.............................................................7
Konkrečioji muzika..........................................................................................................................7
Elektroninė muzika..........................................................................................................................8
Kiti darbai