Nepatvirtinti rašto darbai

judesio ir padeties sutrikimu turinciu asmenu testinio ugdymo perspektyvos

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Įvadas Kiekvienas žmogus yra savaip vertingas, neatsižvelgiant į tai,kas jis yra ir ką jis geba. Žmogaus gyvenimas yra savaime vertingas, prasmingas. Tai yra vertinimo pavyzdys. Tas,kuris mano taip pat, pritars ir šiam teiginiui: “Visi...
Aprašymas
Įvadas

Kiekvienas žmogus yra savaip vertingas, neatsižvelgiant į tai,kas jis yra ir ką jis geba. Žmogaus gyvenimas yra savaime vertingas, prasmingas. Tai yra vertinimo pavyzdys. Tas,kuris mano taip pat, pritars ir šiam teiginiui: “Visi žmonės turi vienodą teisę į žmogaus vertą egzistavimą”.
Judesio ir padėties sutrikimų turintys vaikai išsiskiria iš savo bendraamžių fizine raida. Jie negali laisvai judėti, jų kūno judesiai yra nekoordinuoti, sutrikusi pusiausvyra. Kuo didesnis sutrikimas, tuo labiau jis pastebimas. Tokie vaikai vadinami fizinę negalią turinčiais vaikais.
Prie judesio ir padėties sutrikimų priskiriami bendrosios ir smulkiosios motorikos sutrikimai (apraksijos, dispraksijos) judesių koordinacijos sutrikimai, cerebrinis paralyžius ir paralyžiniai sindromai, paveldimos ir kitos kilmės nervų ir raumenų ligos bei skeleto ir raumenų ligos, galvos ir stuburo smegenų ydos. Judesio ir padėties sutrikimai yra paveldimi arba įgyjami dėl persirgtų ligų ar gyvenime ygytų traumų (Liaudanskienė).
Dar prieš dešimtmetį fizinių ir judėjimo sutrikimų turintys vaikai didesnę gyvenimo dalį praleisdavo namuose ir pensionuose. Tačiau laikui bėgant buvo įsitikinta, kad, vaikams augant, neužtenka tėvų, brolių paramos. Šiuo metu jie jau lanko įvairias ikimokyklines įstaigas, ugdymo centrus, kuriuose kartu su kitais vaikais ugdomi suteikiant tam tikrą pagalbą.
Ne visada esant judėjimo sutrikimams būtinas specialus ugdymas, todėl reikia atpažinti tuos sutrikimus, dėl kurių vaikas turi specifinių poreikių ir kurie trukdo vaiką ugdyti pagal ugdymo programą įprastinėmis sąlygomis. Būtina įvertinti motorinių ir kitų funkcijų pakenkimo laipsnį (Ambrukaitis, 2003).
Žmonės su negale Lietuvoje turi daug problemų visoe gyvenimo srityse. Sunku apibrėžti, kurios iš jų svarbesnės, kurios mažiau reikšmingos. Tik turint kiek įmanoma daugiau informacijos ir pažvelgus į jas visas kartu galima susidaryti vaizdą apie tokių žmonių, turinčių negalę, poreikių patenkinimą, jų integravimą į visuomenę. Švietimas yra vienas iš pagrindinių socialinių institutų, turinčių didelę įtaką bendrai žmonių, turinčių fizinę negalę, integracijai (Bagdonas, 1995).

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus savo gyvenime nori pasiekti kaško daugiau. Baigę mokslus mokyklose abitiurientai svajoja stoti į aukštąjį mokslą ir įgyti norimą profesiją. Kiekvienas žmogus, ar jis turi negalę ar ne, jis turėtų mokytis, ir gauti specialybę, kad galėtų tenkinti savo norus, ir galėtų „išlaikyti“ save gyvenime. Studijuoti turėtų būti suteiktos visiems vienodos galimybės. Specialusis profesinis rengimasis privalo būti tęstinis, t.y. būtinas ne tik darbinis, bet ir profesinis- specialybinis rengimas su perkvalifikavimo galimybių prognortika.

Tyrimo objektas – judesio ir padėties sutrikimu turinčių asmenų tęstinio ugdymo perspektyvos.
Tyrimo tikslas – atskleisti judesio ir padėties sutrikimų turinčių asmenu tęstinio ugdymo perspektyvas.
Kiti darbai