Nepatvirtinti rašto darbai

Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS ĮVADAS …………………………………………………………………………….... 3 1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ...................................... 5 1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė...
Aprašymas


TURINYS

ĮVADAS …………………………………………………………………………….... 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ...................................... 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė ....................................................… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė ........................................................................... 10
2. FIZINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO YPATUMAI
PRADINĖJE MOKYKLOJE ............................................................................... 16
2.1. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų fiziniai ypatumai ............................. 16
2.2. Fizinio ugdymo organizavimo ypatumai pradinėje mokykloje.................. 18
3. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ PANAUDOJIMAS KŪNO
KULTŪROS PAMOKOSE: MOKYTOJŲ NUOMONĖ .................................. 29
3.1. Tyrimo metodai, tiriamieji ...................................................................... 29
3.2. Tyrimo duomenų analizė ........................................................................ 30
3.3. Gautų duomenų išvados ......................................................................... 36
IŠVADOS .................................................................................................................... 38
LITERATŪRA ........................................................................................................... 40
PRIEDAI ..................................................................................................................... 42

ĮVADAS

Jaunesnysis mokyklinis amžius – tai laikas, kai vaikai sparčiai auga, bręsta fiziškai ir psichiškai. Šiuo laikotarpiu vaikai itin imlūs, smalsūs, norintys pažinti visą pasaulį. Todėl turime sudaryti palankias sąlygas asmenybei formuotis, fizinėms ir psichinėms vaiko galioms plėtotis, tautos kultūros pradmenims ir dvasinėms vertybėms priimti.
Yra nustatyta, kad laikui bėgant dėl kasdieniniame gyvenime susidarančios įtampos mažėja daugelio vaikų fizinis aktyvumas ir pajėgumas. Kadangi sportas ir kūno kultūra yra vienintelės mankštinimosi formos, reikia atkakliai siekti, kad mokiniai būtų fiziškai aktyvūs, domėtųsi kūno kultūra ir sportu. Tačiau tik išugdžius teigiamą mokinių požiūrį į fizinį aktyvumą, galima tinkamai plėtoti įgimtą biologinį poreikį judėti.
Kūno kultūra teikia galimybę patirti išlavinto, stipraus ir sveiko organizmo, kūno ir judesių grožio džiaugsmą, sudaro sąlygas asmeniui pažinti save, ugdyti fizinę bei dvasinę savo ištvermę, valią, kurių prireiks kritinėse situacijose, ugdo individualumą, skatina gebėjimą prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų bei reikalavimų.
Jaunesnysis mokyklinis amžius (7-11 metų) yra vienas iš atsakingiausių motorinio aktyvumo formavimosi periodų. Šiame amžiaus tarpsnyje yra grindžiami kūno kultūros bei fizinio ugdymo pamatai, yra įsisavinami nauji iki šiol dar nežinomi pratimai bei jų veiksmų elementai. Šiame
Kiti darbai