Nepatvirtinti rašto darbai

Formalus ir neformalus vertinimas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Turinys I. Įvadas. II. Literatūros šaltinių analizė darbo tema. 1. Vertinimo sąvoka. 2. Vertinimo ir pažymio santykis. 3. Vertinimo būdai. 3.1. Formalus vertinimas. 3.2. Neformalus vertinimas. 4. Vertinimo sistema. 4.1...
Aprašymas


Turinys
I. Įvadas.
II. Literatūros šaltinių analizė darbo tema.
1. Vertinimo sąvoka.
2. Vertinimo ir pažymio santykis.
3. Vertinimo būdai.
3.1. Formalus vertinimas.
3.2. Neformalus vertinimas.
4. Vertinimo sistema.
4.1. Apibrėžimas.
4.2. Lietuvos mokyklų vertinimo sistema.
5. Pažymių poveikis mokiniams.
5.1. Mokinių apklausos rezultatai (O.Tijūlėnienė “Pažymys 4 kl. mokinių
gyvenime” 1996m.)
6. Tėvų požiūris į formalų ir neformalų vertinimą.
6.1. Tėvų požiūris į formalų vertinimą.
6.2. Tėvų požiūris į neformalų vertinimą.
7. Vertinimo metodika.
7.1. Formalaus vertinimo metodika.
7.2. Neformalaus vertinimo metodika.
8. Vertinimo būdų pakeitimo ir tobulinimo pavyzdžiai.
8.1. Formalaus vertinimo tobulinimo pavyzdžiai.
8.2. Formalaus vertinimo pakeitimo į neformalų pavyzdžiai.
III. Tyrimų medžiaga, anketų analizė.
IV. Išvados.
V. Priedai.
VI.Literatūra.

I. Įvadas
Lietuvoje, remiantis demokratines tradicijas turinčių šalių patirtimi,
rekomenduojama pradinėse klasėse mokinių žinių nevertinti pažymiais.
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintame dokumente “1997-
1998m.m. bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų mokymo planai”
pasakyta:”Mokyklos tarybos sprendimu visų pradinių klasių moksleivių
pasiekimai gali būti nevertinami pažymiais. Apie vaikų sėkmę ir pasiekimus
mokytojas turi nuolat informuoti moksleivių tėvus. Baigiant ketvirtą klasę,
visų dalykų moksleivių pasiekimai įvertinami.” Ši mokyklos reformos
naujovė sukėlė mūsų šalies mokyklose nemaža sumaišties. Visiems
(pedagogams, tėvams, moksleiviams, ir be abejo būsimiems mokytojams) rūpi
opi, sudėtinga ir prieštaringa vertinimo pažymiais ar kitais žymenimis
problema. Pedagogų nuomonė šiuo klausimu labai skiriasi. Viena kraštutinybė
– visiškas pažymių atmetimas, kita – reikalavimas kuo dažniau mokinius
testuoti ir griežčiau vertinti pažymiais. Bendraujant su mokytojais tenka
išgirsti tokių nuomonių:
1)”Mokytojai yra tam, kad padėtų išmokti,o ne gąsdintų pažymiais.”
“Vargu bau verta pažymiais skatinti pavydą ir lenktyniavimą.”
“Nevertindami pažymiais iki 10-11 vaiko gyvenimo metų brandiname psichiškai
sveiką žmogų.”
2)”Jei nerašome mokiniams pažymių klasė tampa kurortu.”
“Nevertintą pažymiais pradinuką užgrius pažymių lavina 5
klasėje.”(“Mokytoja, parašyk man 10”// “Mokykla”, ‘94m., nr.7)
Be to ši problema aktuali ir daugeliui tėvų. Jie prašo ir net reikalauja
pažymių. Tai jiems labai svarbi informacija apie “atžalą”. Kai mokoma be
pažymių tėvai pajunta nerimą. Nors vaikai ir mokosi gerai, bet kai kuriems
tėvams atrodo, kad jei būtų rašomi pažymiai, jie mokytųsi dar geriau. Tėvai
pageidauja, kad visų mokomųjų dalykų žinios būtų vertinamos pažymiais, nes
Kiti darbai