Nepatvirtinti rašto darbai

Šveicarijos ir Prancūzijos švietimo sistemų palyginimas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS Švietimo valdymas……………………….. 2 psl. Švietimo struktūra……………………….. 3 psl. Aukštasis mokslas…………………………6 psl. Išvados…………………………………….. 7 psl...
AprašymasTURINYS


Švietimo valdymas……………………….. 2 psl.

Švietimo struktūra……………………….. 3 psl.

Aukštasis mokslas…………………………6 psl.

Išvados…………………………………….. 7 psl.

Literatūra………………………………… 7 psl.


Palyginimui pasirinkau dvi pažangias Vakarų Europos šalis, besiskiriančias dydžiu, tačiau turinčias ir daug bendro kultūriniame ir kituose lygmenyse. Pirmiausiai derėtų trumpai aptarti pačias šalis.
Taigi, susipažinkime, Šveicarija - plotas 41,3 tūkst. kv. m., 6,4 milijono gyventojų. Sostinė Bernas. Keturios valstybinės kalbos. Šalį sudaro 26 kantonai.
Ir Prancūzija - plotas 552 tūkst. kv.m., 54 milijonai gyventojų. Sostinė - Paryžius. Valstybinė kalba - prancūzų. Šalis skirstoma į 96 departamentus, o šie - į komunas.

ŠVIETIMO SISTEMOS VALDYMAS

Šveicarijos švietimas įstatymiškai reguliuojamas dviejuose lygiuose - konfederacijos ir kantonų.
Konfederacija rūpinasi profesiniu rengimu, stojimo į kai kurias aukštąsias mokyklas reguliavimu, reikalavimų abitūros atestatui gauti nustatymu. Taipogi remia mokslinius tyrimus, universitetus, stipendijų mokėjimą, Šveicarijos mokyklas užsienyje.
Visos kitos švietimo sistemos grandys pavaldžios kantonams. Kantoninės reikšmės švietimo įstaigos nustato mokyklų tipus, mokslo metų trukmę, mokymosi planus bei priemones, mokytojų atlyginimus ir pan. Tačiau yra ir bendri nutarimai, galiojantys visiems kantonams - tokie kaip:
• mokyklinio lavinimo pradžia nuo 6 metų amžiaus,
• 9 metų privalomas nemokamas mokslas,
• lavinimas iki abitūros trunka 12 - 13 metų,
• mergaitėms ir berniukams sudaromos vienodos sąlygos siekti išsilavinimo,
• mokslo metai prasideda tarp rugpjūčio 15 ir spalio 15 dienos.
Tokia sistema sukelia šiokių tokių problemų mokiniams ir mokytojams, keičiantiems gyvenamąją vietą, o ypač mokiniams, vėliau siekiantiems tolesnio išsilavinimo. Todėl, nors teisinių nurodymų ir nėra, siekiama kuo labiau suderinti skirtingų kantonų mokyklų darbą, derinant planus, pripažįstant mokslo baigimo pažymėjimus ir diplomus ir pan. Koordinacinį darbą tarp konfederacijos ir kantonų atlieka kelios įstaigos, tokios kaip Kantonų švietimo direktorių taryba, Šveicarijos mokyklų ir švietimo klausimų dokumentacijos centras, Šveicarijos švietimo tyrimų koordinacinis centras.
Mokyklų valdymas vyksta trijuose lygiuose: kantono, apskrities ir bendruomenės. Kiekviena mokyklos bendruomenė renkasi savo tarybą, kuria atstovauja mokyklos prezidentas. Į prezidento pareigas įeina: mokinių skaičiaus reguliavimas, mokytojų atostogų derinimas, klasių komplektavimas, pamokų planų sudarymas, įrangos priežiūra ir t.t. Be mokytojų žinios pats prezidentas nieko negali nuspręsti, jo darbas daugiau administracinio pobūdžio. Mokytojams suteikiama didžiulė laisvė - mokytojas pats pasirenka mokymo metodus, priemones, vertinimo būdus, egzaminavimo sistemą. Tikrinami mokytojai keturis kartus per metus
Kiti darbai