Nepatvirtinti rašto darbai

vadybos ir valdymo sąvokų nagrinėjimas.

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Vadybos ir valdymo sąvokų nagrinėjimas. Darbo pasidalijimas. TURINYS ...
Aprašymas

Vadybos ir valdymo sąvokų nagrinėjimas.
Darbo pasidalijimas.

TURINYS

Įvadas.....................................................................................................................................3
Vadybos sąvoka...................................................................................................................4
Valdymo sąvoka...................................................................................................................5
Darbo pasidalijimas.............................................................................................................6
Išvados....................................................................................................................................8
Literatūra................................................................................................................................9

ĮVADAS


Šiandieniniame pasaulyje vadyba, kaip sudėtinga žmogaus veiklos sritis, užima ypatingą vietą. Organizuodami ir valdydami žmonių grupes, vadovaudami joms, vadybininkai nukreipia šių pastangas tikslinga kryptimi, siekiant užsibrėžtų rezultatų. Valdymą, kaip veiklos sritį, jau seniai buvo bandoma tirti, siekinat suvokti ir išsiaiškinti veikiančius dėsnius ir parengti pagrindus šios veiklos kryptingai mokyti žmones. Vystantis įvairioms žmogaus veiklos sferoms, plečiantis mainams, sudėtingėjant grupiniams darbams, greta tiesioginio darbo, kurį atliekant gaunamas konkretūs rezultatas objektyviai atsiranda būtinybė vykdyti ir kitokio pobūdžio darbus- nurodyti tiesioginius darbus atliekantiems žmonėms, kitaip tariant reguliuoti jų veiklą.
Šiuolaikiniame pasaulyje vadyba, kaip specifinė žmogaus veiklač daugiausia nagrinėjama organizacijos lygmenyje. Tačiau praktikoje senaisiais laikais pirmiausia vieni žmonės pradėjo reguliuoti kitų žmonių veiklą ir santykius bendruomenės, valstybės mastu. Todėl praktinės vadybos pradžių pradžia yra senųjų valstybių valdymo organizavimas. Įvairių formų valstybėse( senovės Kinijoje, Egipte, Graikijoje, Romoje o vėliau – viduramžių valstybėse) aiškiai skyrėsi ( valdymo ir pavaldumo prasme) tokios grupės kaip vadovai, didikai, valdovų vietininkai ir ir t.t. Vadybos mokslas atsirado ir susiformavo kaupiant praktinio valdymo patyrimo duomenis, juos analizuojant, parengiant išvadas, kurios atspindi objektyvius reiškinius.
Beveik kas penktas žmogus nesugeba išaiškinti vadybos sąvoką, nežino jos tikslų ir reikalingų bruožų norint būti vadybininku. Naudodamasi Lietuvių kalbos žodynu, norėčiau išaiškinti kai kurias ne visiems žinomas sąvokas, kurios trumpai apibrėžia referato esmę atskleidžiančių žodžių prasmę.
Tikslas- idealus, t.y. įsivaizduojamas ir mąstomas, veikimo rezultatas, sąlygojantis veikimo būdą. [6,XVI tomas, 275 p.]
Vadovauti- organizuoti, būti atsakingam. [6, XVII tomas, 794 p.]
Vadovas- kas vadovauja,
Kiti darbai