Nepatvirtinti rašto darbai

vadybos ir valdymo sąvokų nagrinėjimas.

kad darbuotojai būtų atsakingi ne už atskiras ją sudarančias veiklas.[1, 310 p.]
Štai, kaip 3-ose knyguose rašoma apie darbo pasidalijamą, kiekvienas iš jų yra teisingas, bet yra ir skirtumų. Paskutiniame apibrėžime, darbo pasidalijmas yra laikomas kaip užduoties suskaidymas. Kituose apibrėžimuose, kaip matom darbas yra dalijamas pagal požymius: vietą, laiką, turinį ir produktą. Pagal 1 apibrėžimą darbas yra dalijamas pagal vertikalę ir horizonatlęč kitu aspektu darbas yra dalijamas 2 apibrėžime profesinių-kvalifikacinių pagrindų. Visi šie aspektai yra svarbūs ir mano nuomone jų negalima išskirtič darbą dalijant reikia dalinti visais šiais aspektais. Darbą dalijame ne tik profesiniu-kvalifikaciniu pagrindu, bet reikia atsižvelkti į vietą, laiką, produktų įvairovė.
Išvados


Valdymas – tai pagrindinė veikla, nuo kurios priklauso ar gerai organizacijos tarnauja žmonėmas, kuriems daro įtaką.
Nuo organizacijos vadovų labai daug priklauso, kaip sekmingai organizacija paiseks savo tikslus ir įvykdys socialinius įsipareigojimus. Būti vadovu gali ne bet kas, jis turi turėti sugebėjimą kurti žmonių ir daiktų sistemas, kurios iššauktų naują kokybę, padaryti taip, kad komanda dirbtų našiai.
Vadyba turi pagrindinių bruožų:
▪ tai procesas, vykstantis organizacijoje;
▪ pagrindinis uždavinys- tikslo siekimas, jos pagrindu turi būti tikslingumas,
▪ tikslas turi būti sąmoningai suvokiamas ir pagrindžiamas;
▪ valdymas vykdomas ekonominiais dėsniais, metodais;
▪ valdymas turi būti grindžiamas valstybės praeitimi
Valdymas ypač susijęs su laiko ir organizacijose žmonių tarpusavio santykių klausimais.
1. Valdymas – pastangos sukurti troškiamą ateitį, paisant praeities ir dabarties.
2. Valdymas – atitinka ir atspindi tam tikrą istorinį laikotarpį.
3. Valdymas – praktika, kurios pasekmės bei poveikis pasekmės bei poveikis pasireiškia po tam tikro laiko.
Geras rezultatas yra ne tik vadovo, bet ir viso personalo darbo turinys, nes jie naudoja savo
pastangas, žinias.
Kaip verslo vadybos fakulteto studentei man ypač svarbu suprasti ir išsiaiškinti “verslo” “vadybos” bei darbo pasidalijimo sąvokas ir klausimus, kuo tuoliau gilinames tuo daugiau surandame skirtumusč o jas paliginus - mokomės.Kiti darbai