Nepatvirtinti rašto darbai

Senovės menas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-09-03
Trumpas aprašymas
Įvadas 3 Mesopotamijos menas 4 Egipto menas 5 Indijos menas 7 Kinijos menas 8 Kretos-Mikėnų menas 10 Senoves Graikijos menas 11 Senoves Romos menas 13 Literatūra 16 Turinys: TURINYS: Įvadas 3 Mesopotamijos menas 4 Egipto menas 5 Indijos menas 7 Kinijos menas 8 Kretos-Mikėnų menas 10 Senoves Graikijos menas 11 Senoves Romos menas 13 Literatūra 16 ĮVADAS Nuo senų senovės žmogus kuria...
Aprašymas


TURINYS:

Įvadas 3

Mesopotamijos menas 4

Egipto menas 5

Indijos menas 7

Kinijos menas 8

Kretos-Mikėnų menas 10

Senoves Graikijos menas 11

Senoves Romos menas 13

Literatūra 16

ĮVADAS
Nuo senų senovės žmogus kuria grožį. Jam neužtenka pavalgyti, šiltai apsirengti ir turėti pastogę. Žmogai maža gamtos sukurto grožio. Jis linkęs savaip išreikšti tik rovę. Ilga laiką menas buvotapatinamas su grožio sąvoka, o menininkai buvo tie, kurie iš savo amžininkų skyrėsi itin subtiliu “grožio formulės” suvokimu ir gebėjimu garsais, vaizdiniais, judesiais ją perteikti. Būtina priminti, kad įvairiais laikotarpiais ir įvairiose pasaulio šalyse grožio suvokimas ir pateikimas buvo skirtingas.
Žmogaus – menininko prabudimą liudija pirmieji ornamentai, iškalti ar įrėžti akmentje, kauliniuose ir raginiuose įrankiuose. Ant urvų sienų dažniausiai vaizduoti elniai, bizonai, arkliai, raganosia ir kiti gyvūnai.
Senųjų civilizacjų menas pirmiausia tarnavo mirusiųjų kultui, dievams ir valdovų didybei. Antikos menas jau atsigręžė į žmogų kai į proporcijų ir harmonijos įsikūnijimą. XX a. menas – tai menininko saviraiškos laikotarpis. Atmetami gamtos mėgdžiojimo principai, svarbiausias dėmesys skiriamas kūrėjo meninei fantazijai, įsivaizduojamam pasauliui. Būdingas menininko noras sukrėsti, nustebinti žiūrovus, išsiskirti iš kitų. Nepaisoma jokių taisyklių, tradicijų, kritikos.Menininkai siekia originalumo.
Menas – tai specifinė žmogaus veikla, kurios tikslas vaizdais, garsais, judesiais perteikti tikrovę, išreikšti mintis, jausmus, sudėtingą vidinį žmogaus pasaulį.Ypač vertingi yra senieji meno kūriniai, nes juose tautos ir kūrėjai įkūnijo kilniausius savo siekius, estetines pažiūras ir meninius idealus.
Meno kūriniai veikia žmogaus gyvenimą. Visų epochų poetų, muzikų, architek-
tų, dailininkų kūryba darė didžilę įtaką šalių pažangai, kultūro raidai. Meno reikšmę žmogaus gyvenime nusako meno funkcijos:
- estetinė (ugdo estetinius jausmus, tobulina žmogų ir aplinką, skatina siekti harmonijos ir grožio);
- pažintinė (meno kūrinys supažindina su įvairių epochų aukštinamomis vertybėmis, istoriniais, religija);
- komunikacinė (menas yra tarsi gija, puoselėjanti žmonių bendravimą. Nors ir nemokėdami užsienio kalbų, iš meno kūrinių galime sužinoti apie šalies tradicijas, kultūros ypatumus, nūdienos problemas irsiekius);
- auklėjamoji (menas formuoja visuomenės siekių idealus, auklėja dorą, garbingą žmogų ir pilietį);
- hedonistinė (meno savybė teikti malonumą. Žvelgdami į esteettišką meno kūrini, jaučiames susižavėjimą, pasitenkinimą).

MESOPOTAMIJOS MENAS
Ankstyviausios pasaulio civilizacijos gimė Artimuosiuose Rytuose, derlinguose Tigro ir Eufrato upių slėniuose, dabartiniame Irake su sostine Bagdadu, susiformavo pasaulinės kultūros židinys, graikų vadintas Mesopotamija. Jos gyventojai
Kiti darbai