Nepatvirtinti rašto darbai

Juostų audimas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-09-03
Trumpas aprašymas
ĮVADAS Ausk, močiute, drobeles, O a! jauna juosteles, — Kalbin mane bernužėlis Į svetimą Salelę. Liaudies daina j Audimas, taip dažnai minimas dainose, yra vienas seniausių lietuvių liaudies rankdarbių. Audiniuose, kaip ir kitame...
Aprašymas


ĮVADAS
Ausk, močiute, drobeles, O a! jauna juosteles, — Kalbin mane bernužėlis Į svetimą Salelę.
Liaudies daina
j
Audimas, taip dažnai minimas dainose, yra vienas seniausių lietuvių liaudies rankdarbių. Audiniuose, kaip ir kitame liaudies mene, atsispindi gilus lietuvių liaudies grožio pajautimas. Puikūs gausių mūsų motulių kraitinių audinių, sukaupusių šimtmečių liaudies meno vertybes, raštai, ir spalvų darna byloja apie kūrybinę lietuvių liaudies galią. Kai kurie dekoratyviniai audiniai tebeaudžiami ir šiandien. Kaimo audėjos, liaudies meno tradicijų išauklėtos ir jų veikiamos, ir šiandien išaudžia gražiausius audinius.
Iš visų lietuvių liaudies audinių būdingiausi ir vertingiausi yra juostos ir prijuostės. Jos pasižymi raštų turtingumu ir spalvingumu. Juostos yra žinomos beveik visoje Lietuvoje, o spalvingos prijuostės — tik Su¬valkijoj ir iš dalies Vilniaus krašte.
Šalia audimo didelėmis staklėmis yra audimas rėmuose arba stalinėmis staklytėmis. Tai tam tikra rankdarbių rūšis. Audimo stalinėmis staklytėmis paruošiamieji darbai yra labai paprasti ir gana greit atliekami. Jomis galima išausti mažus audeklo gabalus vaikiškiems drabužėliams, nudėvėtų drabužių atnaujinimui, taip pat pagalvėles, kilimėlius, šalikus, skarytes ir t. t. Išausti puošnų daiktą bet kurio tipo staklytėmis galima greičiau negu išsiuvinėti. Stalinėmis staklytėmis ausdama audėja gali parinkti raštą ar pati jį sukomponuoti, suderinti spalvas, išbandyti savo kūrybinę galią ir pasigaminti naudingų daiktų.
Kiekvienas audeklas sudaromas, supinant dvi siūlų grupes. Viena siūlų grupė —metmenys—eina išil¬gai, o kita — ataudai — skersai audeklo.
Rėmeliuose ir paprastose staklytėse lengviau suprasti siūlų susipynimą ir kitas audimo taisykles, tačiau jomis galima išausti tik mažus gabalus pačių nesudėtingiausių audinių, o paprastomis staklėmis su pako¬jomis ir sudėtingesnėmis staklėmis galima išausti didesnius ir įvairesnių raštų audinius.

JUOSTŲ AUDIMO BŪDAI
Juostoms pinti, austi arba kaišyti vartojami Įvairūs Įrankiai — nuo primityviausių iki sudėtingų staklių. Kai kurie įrankiai senovėje būdavo tokie paprasti, kad bandą, žąsis ganydamos piemenaitės galėdavo išsiausti puikiausias juostas. Šiandien mėgėjos vartoja ir kiek sudėtingesnių įrankių, kurie žymiai pagreitina darbą, o pramonėje vartojamos mechanizuotos staklės.
Senovėje lietuvių liaudyje juosta būdavo būtina vyru ir moterų drabužių dalis. Jas vartodavo labai Įvairiai: vyrai susirišdavo marškinius, moterys persijuosdavo išeiginius drabužius, paprastesnėmis juoste¬lėmis prisirišdavo prijuostes, beraštes juostas vartodavo lauknešėliams nešti ir kitiems kasdieniniams rei¬kalams. Raštuotos juostos būdavo vartojamos ir kaip brangi dovana: mergelė dovanodavo juostą savo berneliui, per vestuves pamergės dovanodavo pajauniams, o jaunoji — jaunajam.
Dabar vyrai juostas nešioja vietoj kaklaraiščiu, merginos kartais juostomis dabina sukneles; siauro¬mis
Kiti darbai