Nepatvirtinti rašto darbai

Tapyba dailės pamokoje

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-09-03
Trumpas aprašymas
TAPYBA DAILĖS PAMOKOJE Bakalauro baigiamasis darbas TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………………………………………..3 1. TAPYBA – VAIZDUOJAMOSIOS DALĖS...
Aprašymas
TAPYBA DAILĖS PAMOKOJE
Bakalauro baigiamasis darbas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………..3
1. TAPYBA – VAIZDUOJAMOSIOS DALĖS ŠAKA………………………………………….4
1.1. Spalva………………………………………………………………………………………..4
1.2. Dažai………………………………………………………………………………………...7
2. TAPYBOS TECHNIKOS……………………………………………………………………...9
2.1. Tapybos technikos istorijos apžvalga……………………………………………………….9
2.2. Tapymo būdai………………………………………………………………………………11
2.2.1. Tapymo būdai pagal dažus………………………………………………………….11
2.2.2. Tapymo būdai pagal pagrindą………………………………………………………18
3. DAŽNIAUSIAI TAIKOMOS TAPYMO PRIEMONĖS IR METODAI DAILĖS PAMOKOJE…………………………………………………………………………………...22
3.1. Tapymo priemonės…………………………………………………………………………22
3.1.1. Akvarelė…………………………………………………………………………….22
3.1.2. Guašas………………………………………………………………………………25
3.1.3. Aliejinė tapyba...……………………………………………………………………26
3.1.4. Akrilas………………………………………………………………………………30
3.1.5. Pastelė………………………………………………………………………………32
3.2. Tapymo metodai……………………………………………………………………………34
3.2.1. “a la prima“…………………………………………………………………………34
3.2.2. Daugiasluoksnis metodas………………………………………………….………..35
4. TAPYBOS PRITAIKYMAS PAMOKOJE…………………………………………….……36
4.1. Tapybos reikšmė moksleiviams dailės pamokoje…………..............…………………........37
4.2. Tapybos pradmenys pradinėje – vidurinėje mokykloje…………………………………….38
4.2.1. Pradinė mokykla…………………………………………………………….………38
4.2.2. V – VI klasės (vidurinė mokykla)…………………………………………………..40
4.2.3. VII – VIII klasės (vidurinė mokykla)……………………………………………….43
4.2.4. IX – X klasės (vidurinė mokykla)…………………………………………………..44
IŠVADOS…………………………………………………………………………………….…….48
LITERATŪRA…………………………………………………………………………………….49
PRIEDAI…………………………………………………………………………….……………..50

ĮVADAS

Tapyba – dailės šaka, dailės kūriniai, kurių meninis vaizdas grindžiamas spalva, jos tonų niuansais, refleksais, potepiais, šešėliavimu, faktūra, linijomis plokštumoje perteikiama aplinkos spalvų įvairovė, iliuzinė erdvė, daiktų apimtis, medžiagiškumas, oro ir šviesos įspūdis.
Moksleiviai gali rinktis daugybę tapybos priemonių. Kiekviena šių priemonių pasižymi unikaliomis savybėmis, todėl tapybos pamokoje reikėtų išbandyti nors keletą technikų, kad būtų galima pajusti jų teikiamas išraiškos galimybes ir galėtume nustatyti, kokios priemonės labiausiai atitinka moksleivio temperamentą bei darbo stilių.
Tapyba dailės pamokoje sudaro sąlygas moksleiviui prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius, ugdo moksleivių dvasinį pasaulį, požiūrį į gyvenimą, intelektą, meninį ir estetinį skonį, reikalingą įvairiose gyvenimo srityse.
Mano nagrinėtoje literatūroje yra gana plačiai apžvelgtos tapymo priemonės, technikos bei tapymo metodai, tačiau tapyba kaip dailės pamokos sudedamoji dalis nėra plačiai apžvelgta ir nagrinėta.
Kiti darbai