Nepatvirtinti rašto darbai

Plinksiu ir renavos parkai

planavimu bei tvarkymu. XIX a. viduryje ar pabaigoje parkas galėjo būti naujai suplanuotas, suteikiant peizažinį (dažnai vadinamą anglišku) planą, kuris labai atitinka gamtinę padėtį Varduvos vingyje prie dvaro rūmų ir gerai pritaikytas prie vietos reljefo. Kitame Varduvos krante (nuo rūmų) yra miškas-parkas su vingiuotais takais, kurių vingiuose yra išlikę iš akmenų sukrauti suolai. Parkui vykusiai panaudotas raiškiai atskleidžiantis vaizdus Varduvos upės posūkis. Tai teikia romantiškai išryškintą apžvalgą į pietus atgręžtiems, aukštumoje ties posūkiu dunksantiems rūmams ir savo ruožtu, žavi reginiais iš rūmų ir priešais plytinčios terasos su garsiąja Renavo baliustrada.

Į istorijos bei meno turtus lygiuojasi ir parko augalija, kurios pagrindą sudaranti savaiminių rūšių dendroflora atstovauja daugumai Lietuvoje augančių rūšių, apie 30 (nors periferinėse parko dalyse ne visos savaiminės rūšys buvo kruopščiai fiksuotos, ypač drėgmamėgių medžių ir krūmų). Šį Lietuvos girių ir šlaitų augalijos paveldą praturtina ir pamargina saikingai įterpti pavieniui ar grupelėmis svetimžemiai augalai. Rūšių skaičiumi jų daugiau, bet kiekiu nekonkuruoja su savaiminiais.
Miško parke vyrauja vietinės eglės (viena jų, 1,2 m skersmens, yra dendrologijos paminklas – Renavo storoji eglė), ąžuolai, liepos, klevai, uosiai. Yra introdukuotų medžių: paprastųjų bukų, veimutinių pušų, geltonžiedis kaštonas, kanadinė cūga. Pomiškyje gausu ievų, lazdynų, ožekšnių, pušaičių, ąžuoliukų, šermukšnių, drebulaičių, sausmedžių, žolinių augalų. Visame parke, aikštelėse pavėsyje po medžiais ir prie takų gausiai auga didelis, 2 ir daugiau metrų aukščio introdukuotas astrinių šeimos augalas su šviesiai melsvai violetiniais žiedais – Cicerbita alpina.
Parko retieji augalai: menturlapė baltašaknė, miškinis eraičinas, paprastasis bukas, miškinė žemuogė, raudonoji sedula, paupinis jonpapartis. Leono Čibiro 1973 m. atliktų dendrologinių tyrimų duomenimis nustatyta, kad Renavo parke yra daugiau kaip 50 medžių ir keliolika krūmų rūšių bei formų. Kai kurios rūšys čia atstovaujamos puikiais ir didingais egzemplioriais. Antai, parko parteryje iki šiol dunkso keli glaustašakės formos ąžuolai, iš kurių vienas - bene seniausias Lietuvoje, pasiekęs 1,3 m skersmens. Čia ir didinga šakota Veimuto pušis, kilusi iš Šiaurės Amerikos (jos skersmuo - 90 cm), vešlūs, vidurio Europai būdingi bukai. Dalis iš jų yra ryškios raudonlapės formos. Būtent čia galime rasti po keletą šio medžio tiek vienos, tiek ir kitos formos egzempliorių, kurių skersmuo yra daugiau kaip pusė metro.
Taigi XIX a. I-osios pusės Žemaitijoje, kol XIX a. II-oje pusėje susiformavo garsieji Rietavo, Plungės, Plinkšių, Biržuvėnų, Palangos ansamblių parkai, Renavo parkas buvo vienas pirmaujančių... Parkas didingas. Jis žavi tiek įvairiaamžio medyno visuma, tiek ir atskirų medžių grožiu.
Renavo dvaras sovietmečiu, kaip ir dauguma kitų Lietuvos parkų, buvo nacionalizuotas ir ilgą laiką niekieno neprižiūrimas
Kiti darbai