Nepatvirtinti rašto darbai

FINANSŲ, SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA

pagerinti. Antrinio
paskirstymo metu kiekvienas ūkio subjektas gauna jam priklausančio subjekto
visuminę vertę pagal tikslinę paskirtį.“ (9; PSL 188.)

1.3 Finansų ištekliai, sudėtis ir struktūra

Pagal G. Smalenską (2001), „Finansų ištekliai – tai materialūs
finansinių santykių reiškėjai. Mikroprasme – tai finansų ištekliai, skirti
išplėsitnei reprodukcijai (gamybai, paskirstymui, mainams ir vartojimui), o
makroprasme – tai finansų ištekliai, skirti šalies ginybai, valstybės
valdymui ir kt. Finansų ištekliai – tai įmonių, įstaigų ir valstybės
sukaupti piniginių lėšų fondai, piniginės pajamos, sukaupimai ir
patiekimai. Įmonėse sudaromi piniginių lėšų fondai yra decentralizuoti, o
valstybės sudaromi piniginių lėšų fondai yra bendravalstybiniai, t.y.
centralizuoti.
Tiek decentralizuotų (įmonių), tiek ir centralizuotų (valstybės)
finansinių išteklių fondų sudarymą reglamentuoja specialūs įstatymai
(įmonių, akcinių bendrovių ir kt.) biudžetinės sandaros ir biudžeto
(kasmetinis įstatymas), valstybinio socialinio draudimo fondo ir kt.
Finansų išteklių kaita planuojama „ į priekį“. Sudarant finansų
išteklių kaitą reikia apgalvoti:
1) Ar pakaks pinigų išlaidoms apmokėti.
2) Ar daug ko reikės pirkti, prieš ką nors pagaminant ar
parduodant.
3) Ar teks mokėti algas dar nieko nepardavus.
4) Ar teks išgyventi vadinamuosius „liesesnius“ laikotarpius.
Finansų paskirstymo būdai yra pirminis ir antrinis paskirstymas.
Kapitalas gali būti parūpintas iš įvairių finansų išteklių šaltinių.(žr.
lentelė

1)

1 lentelė
Finansų išteklių šaltiniai

|Nuosavos ir joms prilygintos lėšos |Mobilizuojami |Patiekimai per |
| |finansų rinkoje |paskirstymą |
|Pajamos |Patiekimai |Akcijų, obligacijų|Draudimo išmokos |
| | |ir kitų vertybinių| |
| | |popierių | |
| | |pardavimas rinkoje| |
|Pelnas iš pagr. |Amortizaciniai |Kreditinės |Finansiniai |
|Veiklos |atskaitymai |investicijos |resursai iš |
| | | |koncernų, šakinių |
| | | |struktūrų. |
|Pelnas iš |Pajamos iš turto | | Pajų įnašai kaip |
|mokslinių trimų |perdavimo | |finansiniai |
| | | |resursai |
|Pelnas iš |Pastovūs pasyvai | |Dividendai ir |
|finansinių | | |palūkanos |
|operacijų | | | |
|Pelnas iš statybos|Vidinių resursų | |Biudžeto |
|montavimo darbų |mobilizacija | |subsidijos |
|Kitos pajamų rūšys|Pajaus įnašai, | | Kitos resursų |
| |kiti patiekimai | |rūšys |


Skolinti finansų šaltiniai – tai lėšos, gautos š bankų, ar kitų ūkio
subjektų paskolos,kurios gali būti trumpalaikės ir ilgalaikės.
Vlastybės įmonės savo finansų išteklių šaltinius sudaro iš
amortizacinių atskaitymų iš peln. Išoriniams šaltiniams priklauso akcininkų
įnašai, kitų fizinių ir juridinių
...
...
Kiti darbai