Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Profesinio mokymo institucijas visuomenė priima jau kaip alternatyvias mokymo įstaigas, teikiančias kvalifikuotą profesinį rengimą: siūlomos naujos, patrauklios specialybės, moderni mokymo įranga, dirba kvalifikuoti specialistai. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras – atvira moderni mokymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą, rengianti aukštos profesinės kvalifikacijos verslo ir paslaugų specialistus, turinčius Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančias profesines kompetencijas, gebančius dirbti smulkiajame ir vidutiniame versle, jį organizuoti, siekiančius tobulinti savo kvalifikaciją bei dalyvauti kuriant visų Lietuvos žmonių gerovę.

Įstaigoje puikiai įrengta edukacinė aplinka: renovuotos mokymo klasės, įsigyta šiuolaikinė mokymo įranga, dirbama naudojant modernius mokymo(si) metodus, veikia akredituotas technologinės gimnazijos skyrius.

2008 m. rugsėjo 1 d. įrengtas vaikų socializacijos kambarys, įgalinantis tobulinti profesines auklių specialybės mokinių kompetencijas ir teikiantis mažamečių vaikų priežiūros darbo dienos metu paslaugą centre besimokantiems jaunuoliams.

Centras atviras socialiniam bendradarbiavimui ir atveria puikių galimybių: įmonėms – vesti seminarus, pristatyti produkciją, pademonstruoti profesionalumą šiuolaikiškoje konferencinėje aplinkoje, o mokiniams – susipažinti su naujausia produkcija, techno­logijomis, kelti profesinę kvalifikaciją.

Misija

Ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikiant jiems profesinį bei vidurinį išsilavinimą, gebančius integruotis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką.

Kurti aplinką, kurioje formuotųsi nebijanti pokyčių, laisva ir atsakinga asmenybė, suvokianti mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Veiklos prioritetai: ugdymo kokybė, siekiamybė mokytis visą gyvenimą, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo dermė, modernios švietimo vadybos sistemos, pedagogų kompetencijų tobulinimas, patrauklios edukacinės aplinkos kūrimą, profesinės karjeros planavimas, amžinųjų vertybių puoselėjimas.

Patrauklumas: Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai, mokymo programų turinys nuolat atnaujinamas, akcentuojama bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo dermė, diegiama kokybės valdymo sistema, bendradarbiaujama su Europos Sąjungos šalių mokymo institucijomis, dalyvaujama įvairiose programose ir projektuose, profesinio meistriškumo konkursuose, aktyviai dalyvaujama visuomeniniame bei kultūriniame Vilniaus miesto ir šalies gyvenime, mokomi suaugusieji pagal darbo rinkos programas, sukurta profesinio orientavimo ir informavimo sistema, įsteigtas profesinio informavimo taškas.

Centre sudarytos puikios sąlygos neformaliajam ugdymui ir mokinių saviraiškai. Centro mokiniai šoka moderniuosius šokius, dainuoja, groja, buriasi į kolektyvus. 2010-2011 m. m. veikia devyni neformaliojo ugdymo būreliai.

Mados teatras. Tai suburtas kolektyvas, savo pasirodymus pristatantis ne tik centre, bet ir įvairiuose miesto bei Respublikos renginiuose. Kasmet pristatoma vis nauja drabužių kolekcija, kurią kuria ir siuva 4 kitų būrelių – dizaino, rūbų modeliavimo, siuvimo, skiautinių – vadovai ir mokiniai.

Centre organizuojami tradiciniai renginiai, kuriuos organizuoja ir veda dramos būrelio nariai. Jie kuria mini spektaklius, įvairias miniatiūras.

Aktyvi centro sportinių būrelių – krepšinio, stalo teniso veikla skatina visus bendruomenės narius sportuoti, sveikai gyventi, dalyvauti įvairiuose miesto bei Respublikos sportiniuose renginiuose.

Centro patalpas ir aplinką puošia augalai, todėl aplinkos dizainu bei augalų priežiūra rūpinasi gėlininkų būrelio nariai.

2009 metų balandžio 30 d. iškilmingai atidarytas „Karjeros klubas“ turintis reikalingą įrangą bei priemones (klubas – Leonardo da Vinci mobilumo projekto „Komandinio darbo tobulinimas įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą“, Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0122, koordinatorė Daiva Motiejūnaitė rezultatas).

„Karjeros klubas“ – savanoriškas kolektyvas vienijantis mokinių tarybos (MT) narius, kuruojančius MT sektorių veiklą mokytojus bei kitus įstaigos bendruomenės narius.

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre galima įgyti auklės, švenčių organizatoriaus, socialinio darbuotojo padėjėjo, floristo, kirpėjo, vizualinės reklamos gamintojo ar fotografo specialybes.

 

 

Adresas Didlaukio g. 84, 08303, Vilnius
Tel. / faksas (8 5) 277 93 57
e-paštas r[email protected]

svetainė internete www.pvdprc.lt
Įstaigos tipas: valstybės biudžetinė įstaiga, kodas 291829870
Pagrindinė veikla: profesinis mokymas.

 

Pasidalink Facebook'e
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju