Referatai, kursiniai, diplominiai
Tai aprašas technologijos egzamino, kaip jis vyko, ką darėme, ką naudojome.
Kita  Ataskaitos   (12 psl., 2,42 MB)
Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės srovė dėsniais, varžos priklausomybe nuo temperatūros. Nustatyti tiriamų laidininkų varžas ir jų metalo savitąją varžą. Apskaičiuoti matavimų paklaidas ir, lyginant su žinyno duomenimis nustatyti, iš kokio metalo (lydinio) pagaminti tiriami laidininkai. Prietaisai. Teorinis eksperimento pagrindas. Nuolatinės srovės dėsniai. Grandinės varža. Savitosios varžos išraiška klasikinėje teorijoje. Darbo rezultatai. Išvados.
Kita  Laboratoriniai darbai   (3 psl., 57,76 kB)
Turizmo teorija
2013-03-13
Turizmo teorija, samprata, istorinė raida, rūšys.
Kita  Referatai   (15 psl., 33,9 kB)
Grožis – asmens, objekto, vietovės, idėjos savybė, sukelianti subjektyvų estetinio malonumo, reikšmingumo, pasitenkinimo jausmą. Grožį nagrinėja estetika, sociologija, socialinė psichologija, kultūra. Visuomenėje yra iškeliami grožio etalonai, o pati grožio sąvoka dažnai iškeliama kaip siekiamybė. Tačiau grožio suvokimas nuolatos kito istorijos tėkmėje, kurį apžvelgsiu savo darbe.
Kita  Referatai   (5 psl., 16,77 kB)
Abortai
2012-12-04
Išsamus pristatymas apie abortus, 21 skaidrė.
Kita  Pristatymas   (21 psl., 5,54 MB)
Smurtas
2012-12-01
50 skaidrių apie smurtą, jo rūšis, požymiai, elgesys.
Kita  Projektai   (25 psl., 351,22 kB)
Šiame darbe analizuosiu, kuo skiriasi akcinė bendrovė (AB) nuo uždaros akcinės bendrovės (UAB), kuo jos panašios. Norint verstis veikla, susijusia su didesne ūkine rizika, geriau pasirinkti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį - akcinę bendrovę (AB) arba uždarąją akcinę bendrovę (UAB), t.y. tas teisinių formų rūšių įmones, kurios už savo prievoles atsako tik savo bendrovės turtu. Darbo objektas – Akcinės bendrovės ir Uždarosios akcinės bendrovės. Darbo tikslas – išnagrinėti Akcinės bendrovės ir Uždarosios akcinės bendrovės steigimą. Uždaviniai: • Išnagrinėti Akcinė bendrovė ir Uždarosios akcinės bendrovės sampratą panašumus bei skirtumus. • Pateikti Akcinės bendrovės ir Uždarosios akcinės bendrovės steigimą ir registravimą; • Išanalizuoti Akcinės bendrovės ir Uždarosios akcinės bendrovės valdymą; • Pateikti Akcinės bendrovės ir Uždarosios akcinės bendrovės kapitalą; • Išanalizuoti Akcinės bendrovės ir Uždarosios akcinės bendrovės likvidavimą. Darbo metodai - Akcinių bendrovių įstatymai, LR Civilinio kodekso literatūros šaltinių studijavimas, analizavimas, internetiniai tinklapiai.
Kita  Referatai   (18 psl., 56,67 kB)
Ventės Ragas
2012-11-11
Apie Ventės ragą.
Kita  Referatai   (9 psl., 763,31 kB)
mac
2012-11-08
Mac os apžvalga
Kita  Pristatymas   (20 psl., 1,78 MB)
Pasaulinės turizmo plėtros tendencijos rodo, jog turizmo sektorius užima vis svarbesnę vietą daugelio šalių ekonomikoje. Prognozuojama, kad artimiausiu metu šis sektorius sukurs iki 4 procentų pasaulio BVP. Rytų ir Centrinės Europos šalys, o kartu ir Lietuva tampa sparčiai besivystančiu turizmo regionu dėl savo santykinio naujumo, pagerėjusio pasiekiamumo ir augančios turistų aptarnavimo kokybės. (Literatūros sąraše Nr.1) Šilutės rajonas iš kitų Lietuvos rajonų išsiskiria ypatinga kultūros paveldo objektų įvairove ir gausa. Kultūros paveldo objektų gausa sukuria tinkamas prielaidas šiame rajone kultūrinio turizmo plėtrai. Kultūrinis turizmas tiesiogiai siejasi su kultūrinių išteklių propagavimu, tausojimu ir kultūriniu naudojimu. Iš kitos pusės, tokia turizmo forma yra neatsiejama nuo šalies ar vietovės kultūros išteklių ir gali prisidėti prie bendrų turizmo srautų augimo.
Kita  Referatai   (14 psl., 49,77 kB)
Dangaus dievybės
2012-09-26
ĮVADAS 3 1. DEIVĖ SAULĖ 4 1.1 Saulė ir šventės 5 1.2 Saulės dukrelės 6 2. DIEVAS MĖNULIS 7 2.1 Mėnulio vaizdų aiškinimas 8 3. KITOS DANGAUS DIEVYBĖS 10 3.1 Mitinis kalvis 10 3.2 Perkūnas 10 IŠVADOS 12 INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 13
Kita  Referatai   (12 psl., 28,22 kB)
Ekonometrijos namų darbas. PROJEKTO ORGRAFAS. ALGORITMAS PAGAL PAPRASTĄ PRIORITETŲ SĄRAŠĄ. MAŽĖJANČIŲ TRUKMIŲ ALGORITMAS. KRITINIŲ KELIŲ ALGORITMAS.
Kita  Namų darbai   (7 psl., 25,16 kB)
Darbo tikslas: Išmokti matuoti paprasčiausių keturpolių dažnines amplitudės charakteristikas. Ištirti RC ir RL grandžių dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) priklausomybę nuo elementų parametrų.
Kita  Laboratoriniai darbai   (7 psl., 245,71 kB)
Kursinis darbas VIDUTINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAITYMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS PRADINĖSE KLASĖSE.
Kita  Kursiniai darbai   (19 psl., 38,42 kB)
Šis darbas yra rašytas MRU e-valdžios dalykui, įvertintas 9. Manau jis pravers net tik kas mokysitės e-valdžią, bet taip pat ir informatiką. TURINYS 1. Įvadas....................................................................................................3 2. E – valdžios samprata............................................................................4 3. E – valdžios modeliai............................................................................6 4. E – valdžios pranašumai ir trūkumai.....................................................9 5. Išvados.................................................................................................10 6. Literatūros sąrašas................................................................................11
Kita  Referatai   (10 psl., 90,85 kB)
storlapiai augalai
2012-05-16
Aprašyti storlapių augalų rūšys bei veislės. TURINYS ĮVADAS 3 1.STORLAIPIŲ ŠEIMA 5 3.SUKULENTŲ PRIEŽIŪRA 13 3.SUKULENTŲ PRIEŽIŪRA 13 3.1.Kenkėjai ir ligos 15 IŠVADOS 16 INFORMACIJOS ŠALTINAI 17
Kita  Referatai   (15 psl., 1,94 MB)
Eksporto problemų nagrinėjimas Lietuvoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos eksportą ir jo problemas. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti eksporto esmę ir jo būtinumą; 2. Paaiškinti eksporto rūšis; 3. Išskirti eksporto reguliavimo priemones; 4. Išnagrinėti Lietuvos eksporto problemas; 5. Atlikti Lietuvos eksporto būklės analizę ir pateikti išvadas. Darbo metodai: mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analizė.
Kita  Kursiniai darbai   (26 psl., 60,12 kB)
Produktų savikainos apskaičiavimas vadinamas produktų savikainos kalkuliavimu (lot. caliculiation – skaičiavimas), be to, tradiciškai naudojama sąvoka: produkcijos savikainos kalkuliavimas, nors suprantama kalkuliuoti reikia ne tik materialiosios produkcijos, bet ir paslaugų savikainą... ĮVADAS Produktų savikainos apskaičiavimas vadinamas produktų savikainos kalkuliavimu (lot. caiculiation – skaičiavimas), be to, tradiciškai naudojama sąvoka: produkcijos savikainos kalkuliavimas, nors suprantama kalkuliuoti reikia ne tik materialiosios produkcijos, bet ir paslaugų savikainą. Gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui tenka maždaug du trečdaliai menedžmento apskaitininkų darbo laiko ir kitokių sąnaudų. Kita vertus, toli gražu ne visuomet naudinga apskaičiuoti pilną produktų savikainą, nes kartais toks apskaičiavimas tik klaidina vadybininkus, sprendimus priimančius kaštų apskaitos informacijos pagrindu. Darbo tikslas – išanalizuoti produkcijos savikainos kalkuliaciją.
Kita  Referatai   (18 psl., 20,25 kB)
Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais
Kita  2012 m. įskaitų kalbėjimo temos   (1 psl., 10,61 kB)
Vaiko užspringimas
2012-04-02
Devynių skaidrių apimties pristatymas apie mažų vaikų užspringimą. Yra iliustracijų.
Kita  Pristatymas   (9 psl., 434 kB)
kondensatorius
2012-04-02
fizikos referatas apie kondensatorius
Kita  Referatai   (8 psl., 31,4 kB)
ka manote apie televizijos vaidmeni ugdant visuomene? palyginkite skirtingu laidu stilistika , informativuma , profesionaluma . Izanga. Televizija daro teigiama ir neigiama itaka visu amziaus grupiu zmonems . Visuomene - istorinė žmonių santalka, kuriai daro įtaką vieta ir laikas. Kad ji formuotusi jai reikaling religija , kultura , ja taipogi formuoja ir ziniasklaida , tai yra Laikrasciai, radyjas ir televizija
Kita  Pristatymas   (1 psl., 8,14 kB)