Referatai, kursiniai, diplominiai

   Rasti 5 rezultatai

Phrasal verbs
2009-07-09
Phrasal verbs: break down sugesti (apie variklį); break in/into įsilaužti; break off 1) nulaužti; 2) staiga nutraukti (pokalbį, draugystę);
Anglų kalba  Konspektai   (1,87 kB)
Style in letter
2009-07-09
Tai vienuolika skirtingomis temomis parašytų rašinėlių, kurie pravers besiruošiant anglų kalbos egzaminams ar kalbėjimo įskaitoms.
Anglų kalba  Konspektai   (10,77 kB)
Vocabulary. Definitions of key vocabulary. The means of marketing. Advertising. Advantages and disadvantages of major advertising media. Formulating of the advertising message. The role of the advertising in the promotional mix. Advertising as persuasion. Marketing influences and often actually controls almost every part of company's activities. Everyone who works for the company must “think marketing”. To think marketing we must understand in the right way what is the marketing concept.
Rinkodara  Konspektai   (32 psl., 212,25 kB)
Phrasal verbs
2009-12-22
Give up – (stop) – nustoti kažką daryti Give in/up – (surrende) – pasiduoti Give away – (reveale) – atskleisti Give out/away – (give freely) – dalinti už dyka Give out/off – (emits) – spinduliuoti, išleisti šilumą Give out – (come to an end) – pasibaigti Take down – (remove) – nuimti, nukelti Take aback – (surprise) – nustebinti Take in – (deceive) – apgauti Take off – (leave the ground) – pakilti Take over – (take control of) – vadovauti, prižiūrėti Take up – (begin something) – pradėti Take to – (like) – pamilti, pamėgti Get over – (recover from) – atsigauti Get away – (go on holiday) – išeiti, pabėgti, pasitraukti Get on with – (have a good relationship) – gerai sutarti Get by – (survive) – išgyventi Get away with – (escape without being punished) – išsisukti, būti nenubaustam Cut in – (interrupte sb while speaking) – įsiterpti, pertraukti Cut off – (isolate) – atskirti, izoliuoti Cut off – (disconnecte) – išjungti, atjungti Cut out – (remove) – praleisti, išmesti, išbraukti Cut down on – (reduce consumption of) – sumažinti vartojimą. Carry away – (get excited) – duoti valią jausmams Carry out – (fulfilled) – įvykdyti Carry through – (complete) – baigti Carry on with – (continue) – tęsti Turn off – (switch off) – išjungti Turn up – (arrive unexpectedly) – atvykti netikėtai Turn to – (go to sb for help) – padėti Turn down – (reject) – atmesti, atsisakyti Turn out – (prove to be) – įrodyti Break in – (enter a place illegally) – įsilaužti Break into – (illegally enter) – įsilaužti į Break off – (separate) – padalinti Break out of – (escape from) – pabėgti Break up – (end their relationship) – išsiskirti Grow out of – (overcome) – nugalėti, išaugti Grow from – (develope from) – augti, tobulėti, išaugti Grow up – (become an adult) – suaugti, užaugti Put off – (postpone) – atidėti Put up – (raise) – pakilti Put up with – (tolerate) – susitaikyti su Put out – (extinguish) – užgesinti Put in – (devote) – investuoti, įdėti Bring out – (reveal) – atskleisti Bring on/about – (cause) – sukelti Bring him round – (make him regain consciousness) – atgaivinti. Bring up – (raise) – užauginti, pakelti, duoti viską, ko reikia Bring sb round – (persuade sb to change an opinion) – įtikinti pakeisti nuomonę. Run out of – (have no more) – nebeturėti Run into – (collide with) – susidurti su Run into – (encounter) – susitikti, susidurti su Run over/down – (knock down) – nutrenkti Run away – (secretly escape) – pabėgti Run through – (practice) – treniruotis Go up – (rise) – kilti Go off – (explode) – sprogti Go on – (continue) – tęsti Go over/through – (examine) – apžiūrėti Go in for – (enter) – dalyvauti
Anglų kalba  Konspektai   (6,21 kB)
Kolokacijos - tai žodžių junginiai, dažnai pasitaikantys sakytinėje ir rašytinėje kalboje, sukuriantys naują semantinę reikšmę ir skirstomi pagal savo funkciją ir sandarą. Kaip ir kiti kalbos vienetai, verčiant yra transformuojamos naudojant pagrindinius vertimo trasformacijų tipus – perkėlimą, pakeitimą, įterpimą ir praleidmą. Šio darbo tikslas – išrinkti kolokacijas, sudarytas iš veiksmažodžio ir daiktavardžio analizuojant Europos Sąjungos dokumentus ekologijos tema, pastebėti ir analizuoti kolokacijų vertimo transformacijas. Darbo uždaviniai – apžvelgti įvairių autorių teorinius požiūrius, susijusius su darbo objektu, pateikti asmeninę sampratą, apžvelgti transformacijų dėsningumus ir susisteminti bei apibendrinti tyrimo duomenis.
Kita  Kursiniai darbai   (17 psl., 52,89 kB)