Apklausa
Kokią specialybę rengiatės studijuoti?
VDU Informatikos fakultetas skelbia IT konkursą moksleiviams

Atsakymus siųskite el. paštu: [email protected] Nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, mokyklą ir miestą.

Pasibaigus užduočių atsiuntimui skirtam terminui bus publikuojami užduočių atsakymai ir įdomiausi dalyvių darbai. Konkurso dalyviai kiekvieną mėnesį galės pasitikrinti savo surinktų balų skaičių.

Surinkusiems daugiau nei pusę balų už išspręstas užduotis dalyviams bus suteiktas VDU Computer Science Junior laipsnis ir diplomas. Geriausiai pasižymėję dalyviai bus apdovanoti vertingais prizais.

Konkurso moderatorius doc.dr. Algirdas Deveikis
Prisijunk, dalyvauk, gauk diplomą ir laimėk vertingą prizą

Konkurso užduotys

 

 

Balandžio mėnesio užduotys (PASKUTINĖ KONKURSO UŽDUOTIS)

 


1. Pakadrinės animacijos principu sukurkite neilgesnį nei vienos minutės trukmės animacinį filmuką Jūsų pasirinkta tema. Kūrimo būdai: objektų fotografijų arba piešinių serijos; galima naudotis kompiuterinėmis animavimo priemonėmis. Bus vertinama idėja, meniškumas ir panaudotų technologijų kokybė. (iki 20 balų)

2. Parašykite, kokios naujos galimybės numatomos HTML5. (iki 10 balų)

3. Keliautojas kopia į kalno viršūnę. Kalnas yra idealus kūgis. Jo pagrindo diametras du, o aukštis vienas kilometras. Kelias į kalno viršūnę eina spirale, kildamas vieną metrą po kiekvienų nueitų dešimties metrų. Kokį atstumą nueis keliautojas kol pasieks kalno viršūnę? (iki 4 balų)

4. Kintamieji x, y ir z tenkina lygtį: 2х2 + 2у2 + z2 + ху + xz + yz = 4. Raskite kintamųjų x, y ir z reikšmes, kai z įgyja didžiausią galimą reikšmę. Atsiųskite uždavinio sprendimą. (iki 8 balų)

5. Sukurkite programą, kuri duotai baigtinei natūrinių skaičių aibei rastų visus šios aibės poaibius (jei bent vienas toks egzistuoja), kurių suma būtų duotasis natūrinis skaičius. Pavyzdžiui, natūrinių skaičių aibės [1, 5, 7, 3, 10, 8, 9, 2, 4, 6, 11, 13] poaibiai, kurių suma lygi 15: [4, 11], [2, 13], [9, 6], [9, 2, 4], [3, 2, 4, 6], [3, 8, 4], [3, 10, 2], [7, 2, 6], [7, 8], [5, 4, 6], [5, 8, 2], [5, 10], [5, 7, 3], [1, 8, 6], [1, 8, 2, 4], [1, 10, 4], [1, 3, 11], [1, 3, 9, 2], [1, 7, 3, 4], [1, 5, 9], [1, 5, 3, 6], [1, 5, 3, 2, 4], [1, 5, 7, 2]. Atsiųskite išeities tekstus ir veikiančią vykdomąją programą. (iki 15 balų)

 

Daugiau informacijos apie konkursą: http://if.vdu.lt/lt/it-konkursas-moksleiviams