Apklausa
Kokią specialybę rengiatės studijuoti?
Prancūzų filologijos studijos „nuo nulio“ (Vytauto Didžiojo universitete)

2011/2012 mokslo metais Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete vėl skelbiamos „Prancūzų filologijos“ bakalauro studijos prancūzų kalbos iš viso nesimokiusiems arba tiems, kurie mokėsi ją kaip antrą kalbą, lankė prancūzų kalbos fakultatyvą. Programa numato intensyvų prancūzų kalbos mokymąsi, leisiantį trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais klausyti specialybės dalykų prancūzų kalba.


Programos tikslas – rengti kvalifikuotus prancūzų filologijos specialistus, labai gerai mokančius prancūzų kalbą, išmanančius lingvistiką, literatūrą, meninių ir dalykinių tekstų vertimą, prancūzų kalbos dėstymo metodus, susipažinusius su Prancūzijos istorija, visuomenės gyvenimu, šalies kultūra. „Prancūzų filologijos“ bakalauro studijų programa turi tris atšakas: vertimą, literatūrą ir lingvistiką. Ji skiriasi nuo kitų universitetų prancūzų filologijos studijų programų dideliu dėmesiu vertimui, vertimo teorinei minčiai, tekstų vertimo praktikai. Meninių ir dalykinių tekstų vertimą programoje dėsto nemažai verstų knygų publikavę vertėjai, vertimo tyrinėtojai. Praktiniam vertėjo darbui tinkamai padeda pasirengti išsamios literatūros, prancūzų dalykinės, diplomatinės kalbos studijos, leidžiančios studentams įgyti reikalingą teksto analizės kompetenciją. Studijų metu įgytus vertimo įgūdžius prancūzų filologai gali pritaikyti atlikdami praktiką vertimo biuruose, įmonėse.


Studijuodami VDU „Prancūzų filologijos“ bakalauro studijų programoje trečio ir ketvirto kurso studentai vyksta mokytis vieną semestrą į Prancūzijos universitetus, gali susipažinti su šios šalies visuomeniniu, kultūriniu ir akademiniu gyvenimu, bendrauti su bendraamžiais iš Prancūzijos, kitų Europos šalių. Siekiant įgyvendinti VDU daugiakalbystės siekį, programoje numatytas anglų ir kitų Europos Sąjungos šalių kalbų mokymasis. Anglų ir prancūzų kalbų mokymosi galimybė atitinka didėjantį anglų ir prancūzų kalbas mokančių vertėjų poreikį Lietuvoje ir Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniame direktorate, kitose Europos institucijose. Negalima pamiršti, kad prancūzų kalba yra Jungtinių Tautų organizacijos, Europos Sąjungos, UNESCO kalba. Ja kalbama ne tik Prancūzijoje, bet ir Šveicarijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Afrikos šalyse. Tad tuos, kurie domisi ir nori pažinti, VDU kviečia pradėti mokytis prancūzų kalbą, pajusti prancūzų filologijos studijų ir Prancūzijos, jos kultūros pažinimo malonumą.


Baigusiems šias studijas suteikiamas prancūzų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absolverntai gali dirbti įvairiose mokslo, kultūros, ES institucijose (dalyvauti vertėjų konkurse dirbti Briuselyje ar Liuksemburge), vertimų biuruose ir leidyklose, vidurinėse mokyklose, turizmo agentūrose, verslo įmonėse arba tęsti studijas įvairiose magistrantūros studijų (teisės, literatūrologijos, kalbotyros, teksto vertimo, vertimo žodžiu, žurnalistikos ir kt.) programose. „Prancūzų filologijos“ bakalauro studijos suteikia puikią progą pažinti vieną iš senosios Europos šalių – Prancūziją, jos kultūrinį įvairių epochų gyvenimą, atskirų šalies regionų specifiką. Ir, žinoma, atverčia naują, dar niekada neskaitytą pažinimo puslapį. O pradėti galima nuo: http://www.vdu.lt/studijos/apie-studijas-vdu.html

VDU „Prancūzų filologijos“ bakalauro studijų programos komitetas