Apklausa
Kokią specialybę rengiatės studijuoti?
VDU Humanitarinių mokslų fakultetas

analizuojantis, vertinantis, kritikuojantis, kuriantis, besimokantis, skleidžiantis, ugdantis, puoselėjantis, netylintis, idealizuojantis, atsiveriantis, mylintis.


Draugiškiausias universiteto fakultetas.


Mums svarbu: bendražmogiškos vertybės, pilietiškumas, drąsa, tiesa


Tikime, kad kiekvienas abiturientas, pasirinkęs studijas mūsų fakultete, čia atras savo naująjį gyvenimo kelią, kartu galėsime įgyvendinti svajones.

Kviečiame rinktis bakalauro studijų programas:


Baltijos regiono kultūros (NL)
– studijos skirtos parengti visapusiškai Baltijos regiono kultūrą išmanančius plataus profilio specialistus, išmanančius įvairias tradicinės ir modernios kultūros sritis. Studijų metu susipažįstama su Baltijos regiono istorija, materialiu ir nematerialiu kultūriniu paveldu, analizuojami regiono kultūros reiškinių kaitos procesai. Absolventams suteikiamas regiono kultūros studijų bakalauro laipsnis.
(http://etnologija.vdu.lt/)


Etnologija (NL) – programoje ruošiami etnologijos specialistai, kurie susipažins ne tik su lietuvių etninės kultūros papročiais, tradicijomis, mitologija, folkloru, bet ir su jų pokyčiais šiuolaikinėje visuomenėje, išmoks rinkti, vertinti ir propaguoti etnokultūrinį palikimą, organizuoti etnokultūrinius renginius.
(http://etnologija.vdu.lt/)


Filosofija (NL) – šios studijų programos tikslas – ugdyti gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti žmones, suvokti universalius konkrečių problemų aspektus, galinčius pritaikyti savo žinias įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse. Studentai galės betarpiškai bendrauti su tokiais filosofais kaip Algis Mickūnas, Leonidas Donskis, Gintautas Mažeikis, Dalius Jonkus ir kitais kviestiniais dėstytojais iš Europos ir Amerikos universitetų.
(http://filosofija.vdu.lt/)


Istorija (NL) – studijų programa rengia specialistus visuomenės ir verslo poreikiams, galinčius aktyviai prisidėti prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo bei aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės kūrime. Studijų metu studentai turės progos pabendrauti su žinomais Lietuvos istorikais: prof. Egidijum Aleksandravičiumi, prof. Zigmantu Kiaupa, prof. Bronium Makausku, prof. Jūrate Kiaupiene bei paklausyti garsių Lenkijos istorijos žinovų (prof. K. Buchowski, prof. W. Rezmer ir kt.)
(http://istorija.vdu.lt/)


Lietuvių filologija (NL) – tai galimybė ne tik gauti klasikinį lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bet ir susipažinti su šiuolaikinės kalbotyros sričių pradininkais Lietuvoje (tekstynų lingvistikos specialistais, sociolingvistais, vaikų kalbos tyrėjais, psicholingvistais ir kt.); pabendrauti su iškiliais literatūrinio pasaulio žmonėmis (poetu K. Navaku, literatūrologe Ž. Gimbutaite ir kt.).
(http://donelaitis.vdu.lt/lkk/ ir http://literatura.vdu.lt/)


Anglų filologija (NL) – programa skirta rengti plačios erudicijos anglų filologijos specialistus, gerai mokančius anglų kalbą, turinčius fundamentaliąsias filologines žinias ir reikiamas kompetencijas vertimo mokslo, literatūros teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos srityse ir gebančius anglų filologijos žinias sėkmingai taikyti praktikoje. Studijų pabaigoje suteikiamas Anglų filologijos bakalauro laipsnis, atveriantis daug galimybių.
(facebook Vdu Anglu Filologijos Katedra)


Prancūzų filologija (NL) – skirta rengti kvalifikuotus prancūzų filologijos specialistus, gerai mokančius prancūzų kalbą, išmanančius literatūrą, specialiųjų ir meninių tekstų vertimą, susipažinusius su Prancūzijos istorija ir šalies kultūra. Į programą priimami ir prancūzų kalbos nesimokę abiturientai. Šioje programoje dėsto ir gimtakalbis dėstytojas dr. Loic Boizou, patyrusios dėstytojos ir vertėjos dr. A. Leonavičienė, dr. Inga Litvinavičienė.
(http://www.vpfk.vdu.lt/)


Vokiečių kalba ir kultūra (NL) – programa skirta rengti šiuolaikinės žinių visuomenės bei aktualius darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, gerai mokančius vokiečių kalbą, susipažinusius su vokiečių literatūra, kultūra, politika ir ekonomika. Į programą priimami ir vokiečių kalbos nesimokę abiturientai. Intensyvūs kalbos kursai visiems studijuojantiems sudaro palankias sąlygas gerai išmokti vokiečių kalbą. Su studentais dirba ne tik patyręs kolektyvas bet ir gimtakalbiai bei vizituojantys dėstytojai iš Vokietijos.
(http://www.vpfk.vdu.lt/)


Anglų ir vokiečių filologija (NL) – programa rengia kompetetingus dviejų užsienio filologijų specialistus, kurie gebės laisvai bendrauti ir kurti dviem užsienio kalbomis, lyginti savo tautinę kultūrą su Didžiosios Britanijos, Amerikos, vokiškai kalbančių šalių kultūromis. Vokiečių kalbos galima pradėti mokytis ir nuo pradmenų. Nesimokiusiems vokiečių kalbos sudaroma atskira grupė, todėl net ir neturintieji vokiečių kalbos pradmenų turi galimybę intensyviai įgyti studijoms būtinus kalbinius gebėjimus. Erasmus akademiniai mainai su Gyseno, Mainco, Insbruko, Tamperės, Bergeno ir kitais universitetais sudarys jums sąlygas išvykti studijoms į užsienį.
(http://www.vpfk.vdu.lt/)


Šiuolaikinė kalbotyra ir orientalistika (japonų, kinų, korėjiečių kalbos) – Priėmimas į šią programą bus skelbiamas 2012 metais


Šiuolaikinė kalbotyra ir romanistika (italų, ispanų, prancūzų kalbos) – Priėmimas į šią programą bus skelbiamas 2012 metais


Informacija stojantiesiems
Adresas: K. Donelaičio g. 52-216, LT-44244 Kaunas
Telefonas: + 370 37 327830
Faksas: +370 37 203858
El. paštas: [email protected]
Internetas: http://hmf.vdu.lt/
http://www.vdu.lt