Straipsniai

2008-04-10

Politinių partijų inicijuotas Mokslo ir studijų įstatymo projektas prieš pradedant svarstymus Seime Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje pristatytas šalies studentų atstovams.

 

Balandžio 8 d., Mykolo Romerio universitete susirinkusiems aukštųjų mokyklų studentų lyderiams siūlomą aukštojo mokslo viziją pristatė ir į klausimus atsakinėjo naujojo įstatymo iniciatoriai: Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Gintaras Steponavičius, ekspertai - ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Virginijus Kundrotas bei teisininkas, politologas Gytautas Damijonaitis.

2008-04-08

Studentų būgštavimus dėl užsitęsusios aukštojo mokslo reformos pasirengę išsklaidyti šalies politikai. Pristatyti savos aukštojo mokslo vizijos bei Seime užregistruoto Mokslo ir studijų įstatymo projekto į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdį šiandien atvyksta projektą inicijavusių frakcijų lyderiai - Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius bei Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Gintaras Steponavičius.

2008-04-08

Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija praėjusią savaitę pritarė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planui.

2008-04-02

Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija pritarė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planui. Plane numatoma nuo 2009-ųjų įvesti privalomą Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) dešimtokams. 2009 metais būtų tikrinami tik dviejų dalykų - lietuvių kalbos ir matematikos dešimtokų pasiekimai. Tautinių mažumų mokyklose - ir gimtosios kalbos, jeigu mokyklos taryba taip nuspręstų. 2012 metais atsirastų privalomas informacinių technologijų ir dar 1 arba 2 pasirenkamųjų dalykų (socialinių, gamtos mokslų, užsienio kalbų) PUPP.

2008-03-15

Parengtas Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano pakeitimo projektas. Iki kovo 28 dienos kviečiame teikti siūlymus strategijos projektui.

2008-03-12

Europa artėja prie vieningos studijų kokybės užtikrinimo sistemos. Praeitą savaitę Briuselyje pasirašyti steigiamieji Europos kokybės užtikrinimo registro aukštajam mokslui (angl.: European Quality Assurnace register for Higher Education - EQAR) dokumentai.

2008-02-21

Ketvirtadienį, vasario 21 d., 11 val. Vilniuje, Lietuvos parodų centre "Litexpo" (Laisvės pr. 5) prasidės tris dienas vyksianti paroda "Mokymasis, studijos, karjera 2008".

2007-12-27

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti patvirtintos Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos suderintos su Švietimo ir mokslo ministerija.

2007-12-13
Šiandien Lietuvos studentų atstovybių sąjunga Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatys sociologinius tyrimus, kuriuose analizuojamas Europos šalių studentų dalyvavimas aukštojo mokslo sistemoje, studentų apeliacijų ir ginčų nagrinėjimo Lietuvos aukštosiose mokyklose sistema bei aukštojo mokslo prieinamumas pagal socialinius aspektus.
2007-12-06

Šį savaitgalį (gruodžio 8-9 d.) Lietuvos studentų atstovybių sąjunga studentams bei aukštesniųjų klasių moksleiviams rengia išvykinį seminarą "Studentų mokslinės draugijos" (SMD).

Seminaro dalyviai bus kviečiami susipažinti su studentų mokslinių draugijų veikla, susitikti su jau veikiančių mokslininkų judėjimų atstovais, įgyti žinių apie mokslinius tyrimus, mokslininko profesiją bei mokslininkus vienijančias organizacijas ir pasidalinti patirtimi.