Straipsniai

2008-04-08

Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija praėjusią savaitę pritarė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planui.

2008-04-02

Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija pritarė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planui. Plane numatoma nuo 2009-ųjų įvesti privalomą Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) dešimtokams. 2009 metais būtų tikrinami tik dviejų dalykų - lietuvių kalbos ir matematikos dešimtokų pasiekimai. Tautinių mažumų mokyklose - ir gimtosios kalbos, jeigu mokyklos taryba taip nuspręstų. 2012 metais atsirastų privalomas informacinių technologijų ir dar 1 arba 2 pasirenkamųjų dalykų (socialinių, gamtos mokslų, užsienio kalbų) PUPP.

2008-03-15

Parengtas Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano pakeitimo projektas. Iki kovo 28 dienos kviečiame teikti siūlymus strategijos projektui.

2008-03-12

Europa artėja prie vieningos studijų kokybės užtikrinimo sistemos. Praeitą savaitę Briuselyje pasirašyti steigiamieji Europos kokybės užtikrinimo registro aukštajam mokslui (angl.: European Quality Assurnace register for Higher Education - EQAR) dokumentai.

2008-02-21

Ketvirtadienį, vasario 21 d., 11 val. Vilniuje, Lietuvos parodų centre "Litexpo" (Laisvės pr. 5) prasidės tris dienas vyksianti paroda "Mokymasis, studijos, karjera 2008".

2007-12-27

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti patvirtintos Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos suderintos su Švietimo ir mokslo ministerija.

2007-12-13
Šiandien Lietuvos studentų atstovybių sąjunga Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatys sociologinius tyrimus, kuriuose analizuojamas Europos šalių studentų dalyvavimas aukštojo mokslo sistemoje, studentų apeliacijų ir ginčų nagrinėjimo Lietuvos aukštosiose mokyklose sistema bei aukštojo mokslo prieinamumas pagal socialinius aspektus.
2007-12-06

Šį savaitgalį (gruodžio 8-9 d.) Lietuvos studentų atstovybių sąjunga studentams bei aukštesniųjų klasių moksleiviams rengia išvykinį seminarą "Studentų mokslinės draugijos" (SMD).

Seminaro dalyviai bus kviečiami susipažinti su studentų mokslinių draugijų veikla, susitikti su jau veikiančių mokslininkų judėjimų atstovais, įgyti žinių apie mokslinius tyrimus, mokslininko profesiją bei mokslininkus vienijančias organizacijas ir pasidalinti patirtimi.

2007-12-04

Rytoj, gruodžio 5 d., 9 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2/7, Vilnius) vyks spaudos konferencija, kurioje bus pristatyti tarptautinio 15 metų mokinių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tyrimo (PISA - Programme For International Student Assessment) rezultatai.

2007-11-30

Šiandien, lapkričio 30 d., Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti naujausi tarptautinio 4-okų skaitymo gebėjimų tyrimo PIRLS rezultatai. Šalies ketvirtokai savo skaitymo pasiekimais lenkia bendrą visų šalių-dalyvių skaitymo pasiekimų vidurkį (500 taškų) ir užima 21 vietą (537 taškai). Geriausiai pasirodė Rusijos, Honkongo, Singapūro ir kelių Kanados provincijų mokiniai, paskutinėse vietose - Kataro, Kuveito, Maroko ir Pietų Afrikos Respublikos mokiniai.