Straipsniai
Atgal
Seniūnai taps svarbiausia studentų savivaldos dalimi
2009-09-04

Studentams atstovaujančios organizacijos naujus mokslo metus pasitinka studentų atstovybių valdymo reformomis. Nuo šių metų Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) jungiamų studentų atstovybių aukščiausias valdymo organas, priimantis svarbiausius studentams sprendimus, bus seniūnų senatas, sudarytas iš visų aukštosios mokyklos studentų seniūnų.


Toks studentų atstovavimo modelis veikia stipriausiose Europos ir JAV aukštosiose mokyklose. Tikimasi, kad seniūnų senatai užtikrins kokybiškesnį atstovavimą studentams, skaidresnę ir atviresnę studentų atstovybių veiklą.

„Įsivedę atstovavimo per grupių seniūnus modelį matome didelį kokybinį atstovybės darbo šuolį: grupių seniūnai tapo žymiai aktyvesni, jaučia savo grupių pasitikėjimą ir daugiau atsakomybės prieš juos bei aktyviai sprendžia visos aukštosios mokyklos problemas“, - teigia pirmosios atstovavimo per seniūnus modelį įsivedusios Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybės (LMTA SA) prezidentė Irina Martos.

Anot jos, toks modelis užtikrina ne tik skaidresnį ir atviresnį atstovybės darbą, bet ir geresnį kiekvieno studento informavimą apie jų teises, aukštosios mokyklos reikalus ar kitą jiems aktualią informaciją.

Pasak Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovybės (VTDK SA), pavasarį įsivedusios atstovavimo per grupių seniūnus modelį, prezidento Deivido Dumpio, toks jų sprendimas visiškai pasiteisino. „Dabar turime apie 90 procentų aktyvių seniūnų nuolat keliančių klausimus apie studijas, jų eigą, tarptautines programas, studijų galimybes po kolegijos baigimo ir kitus. Jie kelia jų bendrakursiai rūpimus klausimus ir problemas, nes geriausiai jas žino“, - teigia D.Dumpis.

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA) taip pat planuoja šį rudenį įsivesti analogišką atstovavimo modelį. Atstovybės prezidento Vitalijaus Jurgelevičiaus teigimu, tokiu būdu bus pasiektas kiekvieno studento atstovavimas, kuomet seniūną rinks jo grupė ir jis bus deleguojamas į seniūnų tarybą, kuri kels klausimus ir priims sprendimus.

Planuojama, jog iki 2010 metų toks modelis bus baigtas diegti daugumoje LSAS narių. Studentų atstovybių, kurias jungia Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, nariai taip pat dirba ties visiškai nauju Lietuvos studentams ir jų atstovams svarbiu dokumentu – studentų atstovybės kokybės standartu. Šis dokumentas aiškiai apibrėš, reikalavimus, kuriuos turi atitikti studentų atstovybė, numatys kokybiško jų atstovavimo gaires ir vertinimo kriterijus.

LSAS informuoja, kad prieš daugiau nei metus vykusioje LSAS vasaros konvencijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei šimtas studentų atstovų iš visų Lietuvos akademinių regionų, buvo priimta rezoliucija dėl studentų atstovavimo modelio tobulinimo. Dokumente keliama būtinybė tobulinti atstovavimo procesus ir kokybę kaip vieną iš galimų modelių pasitelkiant atstovavimą per grupės ar kurso seniūnus.

Foto
Komentarai