Testas - 2010 m. korepetitorių paruoštas lietuvių kalbos testas abiturientams

Klausimai:


1.  Nurodykite, kurie skliaustuose parašyti žodžiai rašomi kartu, kurie – atskirai. Išrinkite vienintelį tinkamą atsakymų variantą: (Kur)(gi) mes keliausime, kur tavęs ieškosime?2.  Nurodykite, kurie skliaustuose parašyti žodžiai rašomi kartu, kurie – atskirai. Išrinkite vienintelį tinkamą atsakymų variantą: (Ne)(kiekvienas) atliktų egzamino užduotis.3.  Nurodykite, kurie skliaustuose parašyti žodžiai rašomi kartu, kurie – atskirai. Išrinkite vienintelį tinkamą atsakymų variantą: (Ne)(vien) seniams, bet ir vaikams pakyrėjo tokio žiema.4.  Nurodykite, kurie skliaustuose parašyti žodžiai rašomi kartu, kurie – atskirai. Išrinkite vienintelį tinkamą atsakymų variantą: Kūryboje (ne)(taip), kaip gyvenime5.  Nurodykite, kurie skliaustuose parašyti žodžiai rašomi kartu, kurie – atskirai. Išrinkite vienintelį tinkamą atsakymų variantą: Išvyko nežinoma kryptim ir (lig) (šiol) negrįžo.Baigti testą  Pradėti iš naujo