AlkoholikaS

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Fizika VBE 20
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 33
  • Matematika VBE 71
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 19

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų