latimerija

Brandos egzaminų pažymiai (2009)
  • Istorija VBE 91
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 98
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 87

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų