TYLYDoaa

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Biologija VBE 62
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 81
  • Matematika VBE 9
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 51

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų